Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Sanna Fäldt

  Marketing & Communications Leader


  040 533 4034
 • Deloitte Finland
  Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki
  020 755500
  http://www.deloitte.fi
 • Lainaukset

  Vaikka suomalaisilla yrityksillä menee hyvin ja tuloskunto on pysynyt vahvana, on vuoden takainen ennätysoptimismi vaihtunut perusvarovaisuuteen ja tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen
  Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi
  Lisääntynyt epävarmuus nousukauden jatkumisesta hillitsee uskallusta lähteä hakemaan kasvua investointien kautta
  SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde
  Tyypillisesti kyberturvallisuus nousee yrityksissä suureksi huolenaiheeksi vasta kuin omalla toimialalla tapahtuu vakava tietomurto.
  Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi
  Paljon julkisuutta saaneet tietovuodot sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR ovat lisänneet kuluttajien tietoisuutta henkilötietojen arvosta ja niihin liittyvistä riskeistä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mitä tietoja meistä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Internetissä toimivat mainosverkostot voivat rakentaa meistä hyvinkin kattavan ja yksityiskohtaisen profiilin, joka kertoo meistä usein enemmän kuin olisimme halukkaita paljastamaan.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Käyttöehdot ovat valitettavan usein pitkiä ja vaikeaselkoisia. Ne on suunniteltu suojaamaan palveluntarjoajia oikeustoimilta sen sijaan, että ne palvelisivat palveluiden käyttäjiä. Houkutus jättää käyttöehdot lukematta on suuri. Kuluttajien syyllistäminen on kuitenkin turhaa: yritysten vastuulla on kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä mitä tietoja asiakkaista kerätään ja mihin näitä tietoja käytetään. Tämä on paitsi suoraan laista johtuva vaatimus myös hyvää asiakaspalvelua.
  Hannu Kasanen, Deloitte
  Yhä useampi perinteinen finanssisektorin toimija tekee jo menestyksekästä yhteistyötä fintech-yritysten kanssa ja myös meille on luontevaa toimia tässä rajapinnassa. Lisäksi meillä on vahvaa osaamista finanssiteknologia-alan yrityksille tärkeistä alueista kuten asiakaslähtöisestä kehittämisestä, sääntelyyn liittyvästä neuvonannosta ja yritysjärjestelyistä.
  Ilkka Huikko, Deloitte
  Muutoksen vauhti finanssialalla kiihtyy entisestään ja myös startupeilla on oltava läheiset suhteet finanssialan ytimeen. Pankit taas tarvitsevat läheisen suhteen startupeihin, joilla on usein rohkeampi asenne innovaatioon ja globaaliin kilpailuun.
  Ola Sundell, Hub13 Oy
  Olemme saavuttaneet vahvan asiantuntijuuden Pohjoismaisesta fintech-markkinasta. Onnistunut digimuutos vaatii finanssilaitoksilta uusien toimijoiden tuntemusta ja verkostoja. Tarkoituksemme on säilyttää Suomen vahva asema finanssiteknologian kehittäjämaana, vaikka kansainvälinen kilpailu onkin kovaa.
  Janne Salminen, Fintech Farm
  Olennaisinta mobiilimaksamisessa on ostotapahtuman sujuvuus, eikä maksutavan valinta saisi olla asiakkaalle monimutkaista tai epäselvää. Mobiilimaksamisen käyttöönottoa Suomessa hidastaakin palveluiden sekavuus ja suppeat käyttötavat.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Mobiilimaksaminen on nyt selvästi lyömässä läpi myös Suomessa. Asenteiden muutoksesta kertoo esimerkiksi Danske Bankin MobilePay-sovelluksen käyttöluvut, jotka ovat hurjassa kasvussa. Pelkästään tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla sillä siirrettiin Suomessa yli 100 miljoonaa euroa. Myös vähittäiskaupat ovat ymmärtäneet mobiilimaksamisen mahdollisuudet.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Suomi on tällä hetkellä otollista maaperää erinomaiselle palveluntarjoajalle, sillä markkina koko mobiilimaksamisen alueella on vielä jakamatta.
  Johanna Andersén, Deloitte
  Ohjelmistorobotit ovat kiinteä osa yhä useampaa työpaikkaa. Robotiikan tuomat hyödyt tunnistetaan organisaatioissa aiempaa laajemmin. Tällä hetkellä haasteena on yksittäisten robotiikkaratkaisujen monipuolisempi hyödyntäminen. Mitä useammalla osa-alueella käytetään robotiikkaa, sitä paremmin voidaan todentaa sen lisäävän tuottavuutta, vähentävän riskejä, lisäävän organisaatioiden tuloja sekä parantavan asiakas- ja työntekijäkokemusta.
  Markus Kaihoniemi, Deloitte
  Uusi teknologia parantaa tuottavuutta ja vähentää ihmisten hoitamia rutiinitehtäviä, mutta robotiikka ja tekoäly herättävät myös aivan uudenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi robottien turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat teemoja, jotka mietityttävät ihmisiä. Onkin todella tärkeää keskustella siitä, miten robotiikkaa ja tekoälyä käytetään yrityksissä ja luoda yhdessä vastuulliset periaatteet niiden käyttöön.
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Organisaatiolla pitää kuitenkin olla selvä näkemys robotiikan mahdollisuuksista sekä kirkas strategia ja toimintasuunnitelma automaation käyttöönottoon
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Harvat organisaatiot ovat nopeasti kyenneet skaalaamaan robotiikkaratkaisuja organisaatioissaan. Monet kamppailevatkin nyt pilotoinnin jälkeisten vaiheiden kanssa – mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
  Mika Kärkkäinen, Deloitte
  Yritysten menestys lähtee ihmisistä. Ihmiset haluavat tuntea, että heitä ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Johtamisen on oltava syrjimätöntä.
  Tomi Pitkänen, Deloitten toimitusjohtaja
  Yksi suomalaisen hyvinvointimallin tunnuspiirteistä on kaikkien ihmisten oikeus terveydenhuoltoon. Social Progress Index -tutkimuksen mukaan tämä toteutuukin hyvin Suomessa. Olemme maailmanlaajuisesti toisella sijalla, kun tarkastellaan elintärkeiden terveydenhuollon palvelujen saatavuutta.
  Minni Särkkä-Hietala, Deloitte
  Laadukas terveydenhuolto tuottaa hyvinvointia ja vähentää terveysriskejä. Terveydenhuollon laadun arvioinnissa on huomioitava esimerkiksi hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta, tehokkuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakaskokemusta unohtamatta. Ilman kattavaa laadun arviointia terveydenhuollon kehittäminen on haastavaa.
  Minni Särkka-Hietala, Deloitte
  Tärkeää on, että yhdenvertaisuuden tukeminen näkyy tekoina yritysten arjessa. Ilman käytännön tavoitteita ja tekoja asiat jäävät helposti vain puheiden tasolle.
  Tomi Pitkänen, Deloitten toimitusjohtaja
  Perheyritykset tunnistavat tarpeen kehittää ja uudistaa liiketoimintaa erilaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen. Monilla perheyrityksillä on ajan kuluessa muodostunut tiivis yhteistyöverkosto, jonne uusien tulijoiden voi kuitenkin olla vaikea päästä sisään. Lähes kolmasosa tutkimukseen vastanneista kertoo työskentelevänsä vain ennestään tuttujen kumppaneiden kanssa.
  Tomi Karsio, Deloitte
  Elintarvikealalla Paulig on rohkeasti lähtenyt uudistamaan alaa ja avannut esimerkiksi oman hautomonsa, jonka tavoitteena on laajentaa ja kehittää liiketoimintaa. Tämä on hieno tilaisuus perinteiselle perheyritykselle etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
  Tomi Karsio, Deloitte
  Hyvin toimivassa ekosysteemissä yritysten ei tarvitse välttämättä omistaa kaikkia resursseja tai aineetonta pääomaa itse. Ekosysteemin tai verkostojen jäsenet voivat hyödyntää niitä ilman omistamistakin.
  Tomi Karsio, Deloitte
  Lomalla pidetään hauskaa eikä murehdita ikäviä asioita, joten monet matkustajat unohtavat tietoturvan. Turisti on lomaillessaan yhtä alttiina tietoturvarikollisuudelle kuin muullekin rikollisuudelle.
  Antti Herrala, Deloitte
  Suomessa kunnat keskittyvät usein omiin kansallisiin hankkeisiinsa. Suurimmalla osalla kunnista on ohjelmia, joiden tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä. Nämä jäävät kuitenkin helposti omiksi irrallisiksi toimenpiteikseen. Kunnat eivät vielä osaa hyödyntää kunnolla Agenda 2030 -viitekehystä.
  Riikka Poukka, Deloitte
  Kunnat voisivat käyttää Agenda 2030 -tavoitteita kompassina, josta voi katsoa, ollaanko menossa oikeaan suuntaan.
  Riikka Poukka, Deloitte
  YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat vahvan viitekehyksen, jonka merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti vuosi vuodelta. Suomalaiset kunnat voivat vain saada etua sen hyödyntämisestä: selkeät tavoitteet auttavat kuntia seuraamaan omien tavoitteiden kehitystä ja kansainvälisille sijoittajille sen käyttäminen tekee suomalaisesta kuntasektorista kiinnostavamman sijoituskohteen.
  Antti Kontio, Kuntarahoitus
  Toivon, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden saavuttaminen nähtäisiin kunnissa osana kehittämisen kokonaisuutta. Näiden tavoitteiden kautta kunnat saavat lisää investointeja, edistävät innovaatiomahdollisuuksia ja houkuttelevat lisää asukkaita. Tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta ilman laaja-alaista sektorit ylittävää yhteistyötä. Lisäksi yhteiset tavoitteet ovat kumppanuuksille aina ensiarvoisen tärkeää – Agenda 2030 antaakin näiden asettamiselle erinomaisen lähtökohdan.
  Riikka Poukka, Deloitte
  Kehottaisin unohtamaan salasanojen monimutkaisuusvaatimukset ja keskittymään pituuteen.
  Tero Mellin
  En näe, että ihan lähitulevaisuudessa otettaisiin laajamittaisemmin käyttöön muita tunnistamiskeinoja, joilla voidaan korvata salasanat verkkopalveluissa tai työpaikoilla. Hyville salalauseille on siis tilausta myös jatkossa
  Tero Mellin
  Mikäli yritykset haluavat palauttaa milleniaalien luottamuksen, niiden on tärkeä löytää omat tapansa vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa esimerkiksi kestävien arvojen ja monimuotoisuuden kautta.
  Tomi Pitkänen
  Kulttuurin kehittämisessä on tärkeää, että milleniaalit voivat kokea tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Tässä hyvä esimiestyö ja luottamus johtoon ovat avainasemassa.
  Kirsi Kemi
  Olen erittäin innostunut saadessani liittyä osaksi Deloitten kyvykästä ja kasvavaa kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijajoukkoa.
  Antti Herrala
  Vaikka asioista ollaan eri mieltä, periaatteellinen vastakkainasettelu Verohallinnon kanssa ei ole oikea tapa viedä asioita eteenpäin. Tehtävämme on auttaa ja neuvoa asiakkaitamme näissä tilanteissa
  Lari Hintsanen, vero- ja lakipalveluiden vastaava osakas, Deloitte
  Yhdessä toimiva johtoryhmä on välttämättömyys, mikäli yritys haluaa kasvaa ja menestyä toimintaympäristön muuttuessa.
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Johtajien on tärkeä päästä pois siiloistaan sekä ymmärtää ja kuunnella liiketoimintaa myös oman funktion ulkopuolelta. Tätä tukemaan suosittelen laaja-alaisempaa urakiertoa ennen johtajaroolia.
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Suomalaiset organisaatiot ovat erinomaisia perustason työhyvinvointiasioissa, mutta hyvinvointi käsitetään meillä liian suppeasti.
  Kirsi Kemi, Deloitte
  Henkilöstö on robotiikan ja keinoälyn kehittymisestä huolimatta yrityksen suurin voimavara nyt ja jatkossa.
  Eva Tuominen, Deloitte
  Dataa on saatavilla paljon ja vaihtoehtojen sekä palvelutuottajien vertailu on helppoa. Hoitoja vaaditaan parhaalta palveluntarjoajalta, parhaalla mahdollisella vaikuttavuudella.
  Lauri Salmivalli, Deloitte
  Jo parin vuoden sisällä datasta tulee terveydenhuollon uusi valuutta.
  Jouni Alin, Deloitte
  Livelähetykset ja -tapahtumat ovat ikkuna sosiaaliseen kanssakäymiseen, jännitykseen ja niiden avulla tunnemme olevamme osa isompaa yhteisöä. Esimerkiksi Linnan Juhlat on vuodesta toiseen kirkkaasti Suomen suosituin TV-lähetys.
  JP Suortti
  Piceasoftin kaltainen kasvutarina on merkki siitä, että suomalainen softayritys voi hyvin saavuttaa johtavan aseman isoilla, kansainvälisillä markkinoilla ja keksiä ratkaisuja, joita tarvitsee käytännössä jokainen älypuhelinkäyttäjä. Suomen teknologiaosaaminen on kiistatta maailman kärkiluokkaa.
  JP Suortti
  Suomen talous on vihdoin saavuttanut muualla Euroopassa jo jonkin aikaa jatkuneen kasvuvauhdin. Tämä voi ainakin osaltaan selittää suomalaisten talousjohtajien muita positiivisemman luottamuksen myös tulevaan kasvuun.
  Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte
  Suomalaisilla yhtiöillä on yleisesti ottaen vahvat taseet ja nyt ollaan selvästi valmiita tekemään investointeja kasvuun. Usealla yhtiöllä pääomarakenne mahdollistaa hallitun taseriskin kasvattamisen.
  Ville Lähde, Financial Strategy, SEB
  Suomalaisten yritysten kasvustrategiat ovat muuta Eurooppaa huomattavasti maltillisemmat. Erityisesti saksalaiset ja ruotsalaiset ovat selvästi aktiivisempia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä kuin suomalaiset.
  Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte.
  Mobiilimaksaminen varmasti yleistyy, kun uusia palveluita lanseerataan, mutta esimerkiksi Apple Payn kaltaisen palvelun edut jo yleisesti käytössä olevaan lähimaksuun verrattuna eivät ole kuluttajille selviä.
  JP Suortti
  On yleinen harhaluulo, että mobiilimaksaminen olisi yhtään tietoturvattomampaa kuin esimerkiksi pankki- tai luottokortin käyttö: se on yhtä, ellei jopa turvallisempaa kuin luottokorttimaksaminen.
  JP Suortti
  Moni meistä on riippuvainen älypuhelimestaan ja sen jatkuvasta viestitulvasta. Älypuhelin on tekemisen keskiössä ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimuksemme mukaan joka viides pohjoismaalainen vilkaisee puhelintaan vähintään 50 kertaa päivässä.
  JP Suortti, Deloitte
  Samalla kun Fintechit kamppailevat laajentumisen kanssa, finanssitoimialan perinteiset toimijat ovat päässeet Fintechien vauhtiin mukaan oletettua nopeammin.
  Ilkka Huikko
  Viimeistään nyt markkinointijohtajan on käveltävä ulos omasta totutusta ja turvallisesta maailmastaan ja sovittava yhteiset mittarit yrityksen liiketoimintajohdon kanssa.
  Mikko Räty
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun

  Tilaa

  Twitter

  Facebook