Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Sanna Fäldt

  Marketing & Communications Leader


  040 533 4034
 • Deloitte Finland
  Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki
  020 755500
  http://www.deloitte.fi
 • Lainaukset

  Mikäli yritykset haluavat palauttaa milleniaalien luottamuksen, niiden on tärkeä löytää omat tapansa vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa esimerkiksi kestävien arvojen ja monimuotoisuuden kautta.
  Tomi Pitkänen
  Kulttuurin kehittämisessä on tärkeää, että milleniaalit voivat kokea tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Tässä hyvä esimiestyö ja luottamus johtoon ovat avainasemassa.
  Kirsi Kemi
  Olen erittäin innostunut saadessani liittyä osaksi Deloitten kyvykästä ja kasvavaa kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijajoukkoa.
  Antti Herrala
  Vaikka asioista ollaan eri mieltä, periaatteellinen vastakkainasettelu Verohallinnon kanssa ei ole oikea tapa viedä asioita eteenpäin. Tehtävämme on auttaa ja neuvoa asiakkaitamme näissä tilanteissa
  Lari Hintsanen, vero- ja lakipalveluiden vastaava osakas, Deloitte
  Yhdessä toimiva johtoryhmä on välttämättömyys, mikäli yritys haluaa kasvaa ja menestyä toimintaympäristön muuttuessa.
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Johtajien on tärkeä päästä pois siiloistaan sekä ymmärtää ja kuunnella liiketoimintaa myös oman funktion ulkopuolelta. Tätä tukemaan suosittelen laaja-alaisempaa urakiertoa ennen johtajaroolia.
  Tomi Pitkänen, Deloitte
  Suomalaiset organisaatiot ovat erinomaisia perustason työhyvinvointiasioissa, mutta hyvinvointi käsitetään meillä liian suppeasti.
  Kirsi Kemi, Deloitte
  Henkilöstö on robotiikan ja keinoälyn kehittymisestä huolimatta yrityksen suurin voimavara nyt ja jatkossa.
  Eva Tuominen, Deloitte
  Dataa on saatavilla paljon ja vaihtoehtojen sekä palvelutuottajien vertailu on helppoa. Hoitoja vaaditaan parhaalta palveluntarjoajalta, parhaalla mahdollisella vaikuttavuudella.
  Lauri Salmivalli, Deloitte
  Jo parin vuoden sisällä datasta tulee terveydenhuollon uusi valuutta.
  Jouni Alin, Deloitte
  Livelähetykset ja -tapahtumat ovat ikkuna sosiaaliseen kanssakäymiseen, jännitykseen ja niiden avulla tunnemme olevamme osa isompaa yhteisöä. Esimerkiksi Linnan Juhlat on vuodesta toiseen kirkkaasti Suomen suosituin TV-lähetys.
  JP Suortti
  Piceasoftin kaltainen kasvutarina on merkki siitä, että suomalainen softayritys voi hyvin saavuttaa johtavan aseman isoilla, kansainvälisillä markkinoilla ja keksiä ratkaisuja, joita tarvitsee käytännössä jokainen älypuhelinkäyttäjä. Suomen teknologiaosaaminen on kiistatta maailman kärkiluokkaa.
  JP Suortti
  Suomen talous on vihdoin saavuttanut muualla Euroopassa jo jonkin aikaa jatkuneen kasvuvauhdin. Tämä voi ainakin osaltaan selittää suomalaisten talousjohtajien muita positiivisemman luottamuksen myös tulevaan kasvuun.
  Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte
  Suomalaisilla yhtiöillä on yleisesti ottaen vahvat taseet ja nyt ollaan selvästi valmiita tekemään investointeja kasvuun. Usealla yhtiöllä pääomarakenne mahdollistaa hallitun taseriskin kasvattamisen.
  Ville Lähde, Financial Strategy, SEB
  Suomalaisten yritysten kasvustrategiat ovat muuta Eurooppaa huomattavasti maltillisemmat. Erityisesti saksalaiset ja ruotsalaiset ovat selvästi aktiivisempia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä kuin suomalaiset.
  Tuomo Salmi, CFO Program Lead, Deloitte.
  Mobiilimaksaminen varmasti yleistyy, kun uusia palveluita lanseerataan, mutta esimerkiksi Apple Payn kaltaisen palvelun edut jo yleisesti käytössä olevaan lähimaksuun verrattuna eivät ole kuluttajille selviä.
  JP Suortti
  On yleinen harhaluulo, että mobiilimaksaminen olisi yhtään tietoturvattomampaa kuin esimerkiksi pankki- tai luottokortin käyttö: se on yhtä, ellei jopa turvallisempaa kuin luottokorttimaksaminen.
  JP Suortti
  Moni meistä on riippuvainen älypuhelimestaan ja sen jatkuvasta viestitulvasta. Älypuhelin on tekemisen keskiössä ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimuksemme mukaan joka viides pohjoismaalainen vilkaisee puhelintaan vähintään 50 kertaa päivässä.
  JP Suortti, Deloitte
  Samalla kun Fintechit kamppailevat laajentumisen kanssa, finanssitoimialan perinteiset toimijat ovat päässeet Fintechien vauhtiin mukaan oletettua nopeammin.
  Ilkka Huikko
  Viimeistään nyt markkinointijohtajan on käveltävä ulos omasta totutusta ja turvallisesta maailmastaan ja sovittava yhteiset mittarit yrityksen liiketoimintajohdon kanssa.
  Mikko Räty
  Suomessa suurin osa yksityistä varainhoitoa tarjoavista yrityksistä keskittyy palvelemaan vain erityisen varakkaita asiakkaita. Joukko on pieni, palvelumalli on räätälöity ja kallis, ja siksi kustannustehokkaalle sijoitusneuvonnalle on selkeästi tarvetta
  Marko Hykkönen
  Nuoremmat sukupolvet arvostavat roboteilta saatua täsmällisyyttä ja tehokkuutta. He eivät vaadi varainhoidolta ihmiskontaktia, vaan haluavat tehdä nopeita päätöksiä, jotka perustuvat faktaan ja olemassa olevaan dataan
  Marko Hykkönen
  Matkailu ja turismi tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia luksustuoteyrityksille
  Jussi Sairanen
  Suomen Lappi on yksi esimerkki suomalaisesta uniikista luksuksesta.
  Mikko Räty
  Luksustuotteidenkin painopiste on siirtymässä konkreettisista tuotteista kokemuksiin ja luksuksen herättämiin tuntemuksiin
  Mikko Räty
  Jo viime syksynä tutkimustuloksemme enteilivät, että talous kääntyy kohti parempaa. 96 % talousjohtajista näkee yrityksensä näkymät positiivisempina tai yhtä hyvinä kuin puoli vuotta aikaisemmin
  Tuomo Salmi
  Jopa 95 % vastaajista sanoo, ettei protektionismi vaikuta investointihalukkuuteen millään tavalla.
  Tuomo Salmi
  Lähdemme innolla kesällä viemään ideaamme käytäntöön ja liikuttamaan Suomen vanhuksia – yksi mummi kerrallaan.
  voittajatiimi
  On mahtavaa, että opiskelijat voivat yhdistää oppimiaan teoreettisia viitekehyksiä käytäntöön. Tällaiset Social Hackathon -kilpailut ovat osa niin kutsuttua ”real case” -opetusta, missä opiskelijat voivat harjoittaa käytännön ongelmanratkaisua oikeiden yritysten, oikeiden haasteiden parissa.
  Esko Penttinen, Professor of Practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  Teknologiatrendit koskettavat muitakin kuin tietohallintojohtajia ja IT-osastoa. Teknologia vaikuttaa koko yritykseen ja osa teknologiatekijöistä muuttaa yritystoiminnan jokaisen elementin. Esimerkiksi koneäly vaikuttaa suuresti niin työntekijöihin kuin koko yritykseen ja sen toimintoihin.
  Jukka-Petteri Suortti
  Moni näistä trendeistä vaikuttaa lopulta ihmisen käyttäytymiseen, joten asiakasymmärryksen rooli korostuu yhä enemmän.
  Mikko Räty
  Ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, ja siitä on päästävä eroon. Tässä kiertotalous on yksi merkittävä ratkaisu: se vähentää luonnonvarojen käyttöä, mikä vähentää päästöjä. Tämä vaatii meiltä kuluttajilta kulutustapojemme muuttamista ja valmistajilta uusien liiketoimintamallien kehittämistä.
  Riikka Poukka, yritysvastuuliiketoiminnan johtaja, Deloitte
  ”Roboneuvonta kasvaa maailmalla nopeasti ja houkuttelee valtavia pääomia. Suomessakin ensimmäinen ainoastaan automatisoitua sijoitusneuvontaa tarjoava yhtiö Evervest sai toimiluvan viime vuonna ja aikoo kasvaa kansainvälisesti”
  Jan Söderholm
  Vuoden 2018 alussa voimaan tuleva PSD2 EU -maksupalveludirektiivi pakottaa pankit avaamaan ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsyn pankin asiakkaiden tileihin ja maksuihin. Kiristyvä kilpailu ajaa pankit investoimaan digitaalisiin kanaviin ja uusin palveluratkaisuihin. Vastauksena näihin haasteisiin ja sääntelyyn pankit ovat kiinnostuneita fintechistä.
  Ilkka Huikko
  5G-verkko on todellinen insinööritaidon näyte, mutta tekninen erinomaisuus ei kuitenkaan yksinään ole avain onneen.
  JP Suortti
  Koneoppiminen mullistaa yksinkertaisiakin tehtäviä, kuten sisällön kääntämistä kielestä toiseen. Tämän lisäksi koneoppiminen voi tuoda merkittäviä parannuksia turvallisuuteen ja terveyteen
  JP Suortti
  Pari vuotta sitten sormenjälkitunnistin löytyi vain kalleimmista ja parhaista puhelimista, mutta vuoden 2017 loppuun mennessä se löytynee myös monista halvemman hintaluokan puhelimista.
  Mikko Räty
  Yhteistyö kiinalaisten yritysten kanssa auttaa suomalaisyrityksiä pääsemään houkutteleville Kiinan markkinoille. Kiinalaiset sijoitukset tuovat Suomeen lisää pääomaa, mutta yhteistyön ja yrityskauppojen uhkakuvana voidaan nähdä teknologiaosaamisen karkaaminen Kiinaan.
  Jan Söderholm
  Slushin ja peliteollisuuden menestystarinoiden ansiosta Suomi tunnetaan Kiinassa vahvana ja elinvoimaisena startup-ympäristönä. Tälle maineelle on hyvä rakentaa uusia teknologiaosaamiseemme perustuvia kumppanuuksia Kiinan markkinoille
  Mikko Räty
  ”Yksinään ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, josta on päästävä eroon. Kiertotalous on yksi suurista ratkaisumahdollisuuksista vähentää päästöjä erittäin merkittävästi."
  Riikka Poukka, johtaja, yritysvastuuliiketoiminta, Deloitte
  On hienoa huomata, että Pohjoismaissa rahaa sijoitetaan enemmän fintech-sektoriin kuin muissa Euroopan maissa keskimäärin. Yksittäisten sijoitusten määrässä Pohjoismaat päihittävät esimerkiksi Euroopan johtavat talousmahdit kuten Saksan ja Iso-Britannian.
  Ilkka Huikko
  Tuoreimpia lukuja tarkastellessa näyttää siltä, että kaupan alalla tehdyt erilaiset hinnan alennuskampanjat onnistuivat. Suomalainen ei halua maksaa ruuastaan liikaa. Uskonkin, että kysyntä edullisille toimijoille kasvaa yhä tulevaisuudessa
  Jussi Sairanen
  Osaajiimme kuuluu yhtä lailla palvelumuotoilun ja digiteknologioiden kuin strategian ja liikkeenjohdonkin asiantuntijoita.
  Mikko Räty
  Kyberturvallisuusstrategia on välttämätön jokaiselle yritykselle, jotta yrityksellä on mahdollisimman realistinen käsitys verkkohyökkäyksen vaikutuksista ja kyky toimia myös kyberkriisin aikana
  Deloitten kyberturvallisuudesta vastaava johtaja Tero Mellin
  Kyberuhka tai tietomurto on toteutuessaan aina myös liiketoiminnan ongelma, sillä se vahingoittaa sekä yrityksen toimintakykyä että mainetta.
  Markku Viitanen, Deloitte
  Suomalaisille yrityksille Trumpin politiikka voi esimerkiksi nostaa vientikustannuksia USA:han tietyillä aloilla. Toisaalta lupaukset yritysverojen alentamisesta ja byrokratian madaltamisesta voivat olla myös Yhdysvalloissa laajasti toimiville suomalaisille konserneille myönteisiä asioita.
  Lari Hintsanen
  Olen seurannut Nordcloudin kasvutarinaa jo pari vuotta, ja on hienoa nähdä heidät nyt Technology Fast 50 -listan ykkösenä. Vahva kasvu Suomen epävarmassa taloustilanteessa on rohkaisevaa ja todiste suomalaisten kasvuyritysten kilpailukyvystä
  Jukka-Petteri Suortti
  Ensi kertaa talousjohtajat olivat enemmän huolissaan osaavan työvoiman saatavuudesta kuin kustannuksista
  Tuomo Salmi
  Trendinä jatkuu tilanne, jossa yritysten kassat ovat täynnä rahaa, mutta rahalle ei löydy järkevää investointikohdetta.
  Mari Lappalainen
  Millään muulla laitteella ei ole ollut samanlaista kaupallista ja yhteiskunnallista vaikutusta kuin älypuhelimella. Vaikka älypuhelinten määrä lisääntyy enää vain maltillisesti, loputtomat innovaatiot muokkaavat laitteita ja verkkoja tulevaisuudessakin
  Jukka-Petteri Suortti
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun

  Tilaa

  Twitter

  Facebook