Talousjohtajakysely: Suomalaisten yritysten optimismi laskenut huippulukemista, investoinneissa ollaan varovaisia

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain teettämän eurooppalaisille talousjohtajille suunnatun kyselyn mukaan Suomessa yritysten tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet varovaisemmiksi. Vertailuissa muihin EU-maihin Suomi on edelleen optimistisimpien maiden joukossa. Lisääntynyt epävarmuus näkyy yritysten vähentyneenä investointihalukkuutena – kassaylijäämä käytetään nyt ensisijaisesti velan takaisin maksamiseen.

Maailmantalouden epävarmuus on laskenut suomalaisten talousjohtajien optimismia keväästä ja odotukset ovat palanneet viime vuoden nousupiikkiä edeltävälle tasolle.

”Vaikka suomalaisilla yrityksillä menee hyvin ja tuloskunto on pysynyt vahvana, on vuoden takainen ennätysoptimismi vaihtunut perusvarovaisuuteen ja tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen”, sanoo Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi.

Suomalaisten talousjohtajien odotukset ovat laskeneet lähemmäksi EU:n keskiarvoa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 30 % kokee nyt olevansa positiivisempi yrityksensä taloudellisista näkymistä, keväällä näin koki 56 %. Saksassa sisäpoliittinen myllerrys ja teollisuustuotannon kasvun hidastuminen heijastuvat talousjohtajien luottamukseen ja noin joka viides vastaaja on vähemmän luottavainen tulevaisuuteen kuin keväällä. Sen sijaan Ruotsissa vaikeat hallitusneuvottelut eivät kyselyn mukaan näytä heikentävän talousjohtajien tulevaisuuden odotuksia.

Epävarmuus näkyy investointihalukkuudessa

Euroalueella talouskasvu on hidastunut odotettua enemmän alkusyksyn aikana. Suomalaiset talousjohtajat ovat eurooppalaisia positiivisempia liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun suhteen, mutta Suomessa investointihalukkuus on alhaisempi kuin eurooppalaisilla yhtiöillä.

”Lisääntynyt epävarmuus nousukauden jatkumisesta hillitsee uskallusta lähteä hakemaan kasvua investointien kautta. Tämä näkyy erityisesti siinä, että kassaylijäämä käytetään ensisijaisesti velan takaisinmaksuun ja halukkuus investointeihin on pienentynyt etenkin ulkomaille. Investoinnit Suomeen nähdään lyhyellä aikavälillä kuitenkin kiinnostavina”, sanoo SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde.

Kyselyn mukaan epävarmuuden kasvu ei näy yritysten palkkausaikeissa. ”Kaksi viidestä talousjohtajasta (41 %) kertoo yrityksensä palkkaavan lisää työntekijöitä. Työmarkkinoilla suurimmaksi haasteeksi mainitaan pula teknisesti pätevistä osaajista”, Lähde jatkaa.

Brexit-neuvottelut lisäävät geopoliittisia riskejä

Iso-Britanniassa EU:sta eroamisneuvottelujen takaraja lähestyy ilman varmuutta lopputuloksesta, mikä heijastuu talousjohtajien optimismiin. Englantilaisten talousjohtajien tulevaisuuden odotukset ovat EU-maiden alhaisimmalla tasolla ja ainoastaan 13 % vastaajista on aikaisempaa luottavaisempia yrityksensä talousnäkymistä. Kasvanut Brexit-epävarmuus näkyy myös suomalaisten talousjohtajien vastauksissa, sillä geopoliittiset riskit nimetään kyselyssä suurimmaksi riskiksi.

Hieman yllättäen maailmalla tapahtuneista suurista tietomurroista huolimatta kyberuhkia ei mainita kyselyssä merkittävimpien riskien joukossa. ”Tyypillisesti kyberturvallisuus nousee yrityksissä suureksi huolenaiheeksi vasta kuin omalla toimialalla tapahtuu vakava tietomurto,” sanoo Salmi.

Deloitte/SEB CFO Survey
Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä syyskuussa 2018. Talousjohtajakyselyä on tehty koko 2010-luvun ajan, ja se heijastaa tarkkanäköisesti suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä talouden ja yritysten tilasta ja lähitulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi 37 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Suurimman osan (89 %) liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1341 talousjohtajaa 20 maasta.

Deloitte
Tuomo Salmi
Partner, CFO Programme Lead
+358 40 7169 728
tuomo.salmi@deloitte.fi

 

SEB
Ville Lähde
Manager, Financial Strategy
+358 50 331 6325
ville.lahde@seb.fi

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme neuvonantoa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla, kuten konsultointi, tilintarkastus, yritysjärjestelyt, riskienhallintapalvelut sekä vero- ja lakipalvelut. Meitä deloittelaisia on jo 260 000, joista Suomessa työskentelee 500. Menestyksemme ytimessä ovat huippuluokan osaaminen ja yhteistyön voima, joita tuemme coaching-kulttuurillamme. Meille on tärkeää ymmärtää jokaisen asiakkaamme liiketoimintaa ja ratkoa siihen liittyviä monimutkaisia haasteita. Tavoitteenamme on päivittäin vaikuttaa kestävästi ja positiivisesti asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Suomessa yritysten tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet varovaisemmiksi.
Tweettaa
Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 30 % kokee nyt olevansa positiivisempi yrityksensä taloudellisista näkymistä, keväällä näin koki 56 %.
Tweettaa
Kassaylijäämä käytetään ensisijaisesti velan takaisinmaksuun ja halukkuus investointeihin on pienentynyt etenkin ulkomaille.
Tweettaa
Kasvanut Brexit-epävarmuus näkyy myös suomalaisten talousjohtajien vastauksissa, sillä geopoliittiset riskit nimetään kyselyssä suurimmaksi riskiksi.
Tweettaa

Lainaukset

Vaikka suomalaisilla yrityksillä menee hyvin ja tuloskunto on pysynyt vahvana, on vuoden takainen ennätysoptimismi vaihtunut perusvarovaisuuteen ja tulevaisuuteen liittyvään epävarmuuteen
Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi
Lisääntynyt epävarmuus nousukauden jatkumisesta hillitsee uskallusta lähteä hakemaan kasvua investointien kautta
SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde
Tyypillisesti kyberturvallisuus nousee yrityksissä suureksi huolenaiheeksi vasta kuin omalla toimialalla tapahtuu vakava tietomurto.
Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi