• news.cision.com/
  • Deloitte/
  • Talousjohtajakysely: Suomalaisyritysten optimismi taloutta kohtaan jatkaa laskuaan – työvoimapulaa ei koeta enää haasteena

Talousjohtajakysely: Suomalaisyritysten optimismi taloutta kohtaan jatkaa laskuaan – työvoimapulaa ei koeta enää haasteena

Report this content

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain toteuttaman euroopalaisille talousjohtajille suunnatun kyselyn* mukaan optimistinen asenne talousnäkymiä kohtaan on laskenut suomalaisten talousjohtajien keskuudessa. Myös muualla Euroopassa näkymiin suhtaudutaan varoen. Liikevaihdon ja -voiton laskua pidetään entistä todennäköisempänä ja uuden henkilöstön palkkaamishalukkuus on laskussa.

Kyselyn tulosten mukaan optimismi talousnäkymiä kohtaan on ollut jyrkässä laskussa viime vuodesta lähtien. Suomessa odotukset ovat olleet viime vuosina myönteisempiä kuin muualla Euroopassa, mutta nyt suomalaisten talousjohtajien usko on samalla tasolla eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Yritysten tuloskunto on myös heikentynyt. Lähes neljännes (23 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista uskoo edustamansa yrityksen liikevaihdon laskevan entisestään ja noin 40 % olettaa liikevoiton laskevan. Myös riskinottoa vältetään entistä enemmän.

”Talousjohtajien näkemyksen mukaan suhdanne on kääntynyt laskuun eikä yrityksissä olla valmiita ottamaan riskejä, investoimaan tai palkkaamaan työvoimaa. Talousnäkymät ja riittävä kysyntä ovat nousseet suurimmiksi huolenaiheiksi Suomessa. Geopoliittiset ja taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskitekijät korostuvat selvästi talousjohtajien vastauksissa”, Deloitten CFO Programme Lead Tuomo Salmi toteaa.

Osaavan työvoiman löytymiseen uskotaan, mutta palkkausinto on laskussa

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet suomalaiset talousjohtajat uskovat, että protektionismi voimistuu entisestään. Vastaajat pitävät kovaa brexitiä todennäköisempänä kuin eurooppalaiset kollegat. Puolet kyselyyn vastanneista talousjohtajista uskoo, että parhaat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvuun on Pohjoismaissa.

”Huomionarvoista on, että pula osaavasta työvoimasta ei nouse enää uhaksi liiketoiminnalle toisin kuin vielä viime vuonna. Myös halukkuus palkata uutta henkilöstöä on laskussa”, Salmi kertoo.

”Yritysten rahoitusasema koetaan hyvin vahvaksi, vaikka yleinen epävarmuus on lisääntynyt. Suomalaiset talousjohtajat suosivat nyt velkojen ja osinkojen maksua investointien sijaan. Heikentyneestä optimismista huolimatta osakkeiden arvostustasot ovat vastaajien mielestä selvästi houkuttelevampia kuin vuosi sitten”, SEB:n Financial Strategy -tiimin vetäjä Ville Lähde kuvailee.

Digitalisaation huomioiminen yrityksen liiketoimintastrategiassa seuraavan vuoden aikana on noussut suomalaisten talousjohtajien keskuudessa tärkeimmäksi prioriteetiksi jättäen taka-alalle muun muassa kustannusten leikkaamisen ja orgaanisen kasvun tavoittelun.

* Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä maaliskuussa 2019. Talousjohtajakyselyä on tehty koko 2010-luvun ajan, ja se heijastaa tarkkanäköisesti suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä talouden ja yritysten tilasta ja lähitulevaisuudesta. Tutkimukseen vastasi 31 talousjohtajaa.  

Tuomo Salmi
Partner, CFO Programme Lead
+358 40 7169 728
tuomo.salmi@deloitte.fi

Ville Lähde
Manager, Financial Strategy
+358 50 331 6325
ville.lahde@seb.fi

 

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme neuvonantoa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla, kuten konsultointi, tilintarkastus, yritysjärjestelyt, riskienhallintapalvelut sekä vero- ja lakipalvelut. Meitä deloittelaisia on jo 286 000, joista Suomessa työskentelee 550. Menestyksemme ytimessä ovat huippuluokan osaaminen ja yhteistyön voima, joita tuemme coaching-kulttuurillamme. Meille on tärkeää ymmärtää jokaisen asiakkaamme liiketoimintaa ja ratkoa siihen liittyviä monimutkaisia haasteita. Tavoitteenamme on päivittäin vaikuttaa kestävästi ja positiivisesti asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme.

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kyselyn tulosten mukaan optimismi talousnäkymiä kohtaan on ollut jyrkässä laskussa viime vuodesta lähtien.
Tweettaa
Lähes neljännes (23 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista uskoo edustamansa yrityksen liikevaihdon laskevan entisestään ja noin 40 % olettaa liikevoiton laskevan.
Tweettaa

Lainaukset

Talousjohtajien näkemyksen mukaan suhdanne on kääntynyt laskuun eikä yrityksissä olla valmiita ottamaan riskejä, investoimaan tai palkkaamaan työvoimaa.
Tuomo Salmi, Deloitte
Suomalaiset talousjohtajat suosivat nyt velkojen ja osinkojen maksua investointien sijaan. Heikentyneestä optimismista huolimatta osakkeiden arvostustasot ovat vastaajien mielestä selvästi houkuttelevampia kuin vuosi sitten.
Ville Lähde, SEB