• news.cision.com/
  • Deloitte/
  • Suomalaiset huolissaan henkilötietojensa jakamisesta – silti vain pieni osa lukee käyttöehdot ennen hyväksymistä

Suomalaiset huolissaan henkilötietojensa jakamisesta – silti vain pieni osa lukee käyttöehdot ennen hyväksymistä

Report this content

Suomalaiset ovat yhä tiedostavampia yritysten kanssa jakamistaan henkilötiedoista, kertoo Deloitten tutkimus. Kasvanut huoli tietojen jakamisesta ja käyttämisestä ei kuitenkaan näy vielä teoissa. Yli puolet suomalaisista älypuhelimen omistajista hyväksyy verkossa toimiessaan lähes aina käyttöehdot lukematta niitä.

Tietoisuus yksityisyydensuojasta ja henkilötietojen jakamisesta on selvästi noussut viime vuodesta. Yli 70 prosenttia tunnistaa, että yritykset käyttävät heidän jakamaansa dataa ja lähes sama määrä tiedostaa, että tietoja jaetaan myös kolmansien osapuolien kanssa. Jopa yli puolet tunnistaa, että jakaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa yritysten kanssa toimiessaan verkossa. Sen sijaan esimerkiksi selailu- tai ostohistorian tunnistaa jakavansa vain vajaa 20 prosenttia.

”Paljon julkisuutta saaneet tietovuodot sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR ovat lisänneet kuluttajien tietoisuutta henkilötietojen arvosta ja niihin liittyvistä riskeistä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mitä tietoja meistä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään”, kertoo Deloitten tietosuojapalveluista vastaava Hannu Kasanen.

Yritykset voivat hyödyntää asiakastietoja paitsi oman toiminnan kehittämiseen myös myymällä tietoja kolmansille osapuolille.

”Esimerkiksi verkkokäyttäytymistä seuraamalla on mahdollista analysoida ja ennakoida kuluttajien mielenkiinnon kohteita ja ostokäyttäytymistä. Internetissä toimivat mainosverkostot voivat rakentaa meistä hyvinkin kattavan ja yksityiskohtaisen profiilin, joka kertoo meistä usein enemmän kuin olisimme halukkaita paljastamaan”, jatkaa Kasanen.

Yritysten kerrottava selkeästi miten henkilötietoja käytetään

Lisääntyneen tietoisuuden myötä on noussut myös huoli siitä, mihin henkilötietoja käytetään. Yli kaksi kolmannesta niistä, jotka tiedostavat jakavansa tietojaan yritysten kanssa, on ainakin jokseenkin huolissaan siitä, miten yritykset tietoja käyttävät. Erityisesti datan jakaminen kolmansille osapuolille huolestuttaa suomalaisia – puolet on siitä erittäin huolissaan.

Kasvanut huoli ei kuitenkaan näy vielä teoissa. Yli puolet hyväksyy verkossa toimiessaan useimmiten käyttöehdot lukematta niitä ja jopa kolme neljännestä tekee näin ainakin toisinaan. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista kertoo, ettei koskaan hyväksy käyttöehtoja lukematta niitä ensin.

”Käyttöehdot ovat valitettavan usein pitkiä ja vaikeaselkoisia. Ne on suunniteltu suojaamaan palveluntarjoajia oikeustoimilta sen sijaan, että ne palvelisivat palveluiden käyttäjiä. Houkutus jättää käyttöehdot lukematta on suuri. Kuluttajien syyllistäminen on kuitenkin turhaa: yritysten vastuulla on kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä mitä tietoja asiakkaista kerätään ja mihin näitä tietoja käytetään. Tämä on paitsi suoraan laista johtuva vaatimus myös hyvää asiakaspalvelua”, Kasanen toteaa.

Deloitten Global Mobile Consumer Survey tutkii yli 54 000 kuluttajan mobiilikäyttäytymistä 35:ssä maassa. Pohjoismaissa tutkimukseen vastasi 5 010 kuluttajaa, Suomesta vastaajia oli 1 000.

 

Lisätietoja:

Hannu Kasanen
hannu.kasanen@deloitte.fi
+358 50 531 1144

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Tietoisuus yksityisyydensuojasta ja henkilötietojen jakamisesta kasvanut. Yli 70 prosenttia tunnistaa, että yritykset käyttävät heidän jakamaansa dataa ja lähes sama määrä tiedostaa, että tietoja jaetaan myös kolmansien osapuolien kanssa.
Tweettaa
Yli puolet hyväksyy verkossa toimiessaan useimmiten käyttöehdot lukematta niitä ja jopa kolme neljännestä tekee näin ainakin toisinaan. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista kertoo, ettei koskaan hyväksy käyttöehtoja lukematta niitä ensin.
Tweettaa

Lainaukset

Paljon julkisuutta saaneet tietovuodot sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR ovat lisänneet kuluttajien tietoisuutta henkilötietojen arvosta ja niihin liittyvistä riskeistä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mitä tietoja meistä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.
Hannu Kasanen, Deloitte
Internetissä toimivat mainosverkostot voivat rakentaa meistä hyvinkin kattavan ja yksityiskohtaisen profiilin, joka kertoo meistä usein enemmän kuin olisimme halukkaita paljastamaan.
Hannu Kasanen, Deloitte
Käyttöehdot ovat valitettavan usein pitkiä ja vaikeaselkoisia. Ne on suunniteltu suojaamaan palveluntarjoajia oikeustoimilta sen sijaan, että ne palvelisivat palveluiden käyttäjiä. Houkutus jättää käyttöehdot lukematta on suuri. Kuluttajien syyllistäminen on kuitenkin turhaa: yritysten vastuulla on kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä mitä tietoja asiakkaista kerätään ja mihin näitä tietoja käytetään. Tämä on paitsi suoraan laista johtuva vaatimus myös hyvää asiakaspalvelua.
Hannu Kasanen, Deloitte