• news.cision.com/
  • Deloitte/
  • Tutkimus: Suomalaisten millenniaalien luottamuspula päättäjiä kohtaan syventynyt – myös huoli ilmastonmuutoksesta on suuri

Tutkimus: Suomalaisten millenniaalien luottamuspula päättäjiä kohtaan syventynyt – myös huoli ilmastonmuutoksesta on suuri

Report this content

Millenniaalien luottamus yritysten ja päättäjien kykyyn vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan on entisestään laskenut. Deloitten vuosittaisessa globaalissa tutkimuksessa suomalaisten millenniaalien suurimmaksi huolenaiheeksi nousi ilmastonmuutos ja ympäristön tila. Näistä ollaan Suomessa huomattavasti enemmän huolissaan kuin muissa maissa keskimäärin.

Millenniaalit, eli vuosien 1983-1994 välillä syntyneet, kyseenalaistavat aiempaa enemmän päättäjien luotettavuutta ja mahdollisuuksia aikaansaada positiivisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Vain 5 % suomalaisista millenniaaleista kokee, että bisnesjohtajat ovat luotettava tiedonlähde ja joka viidennen mielestä heillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Lisäksi jopa 87 % näkee yritysten keskittyvän ainoastaan omiin tavoitteisiinsa ottamatta huomioon yhteiskuntaa laajemmin. Epäluuloisuus yrityksiä ja päättäjiä kohtaan on viime vuoteen verrattuna selvässä kasvussa.

”Millenniaalit tarvitsevat luotettavaa tietoa, läpinäkyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta ja hakevat sitä eri keinoin. Kaiken vaikeasti hahmotettavan muutoksen keskellä johtajien tehtävä on luoda suuntaa ja jatkuvuutta”, toteaa Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen. Tämän vuoden tutkimustulokset osoittavat, että yrityspäättäjät onnistuvat luottamuksen rakentamisessa ja turvallisuuden tunteen luomisessa aiempaa huonommin. ”Toki aina löytyy myös positiivisia poikkeuksia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan kehitettävät ratkaisut ja palvelut, joilla rakennetaan toivoa ja luottamusta tulevaan. Epävarmuuden vähentämiseksi yritysten tulisi ottaa enemmän ja selkeämmin kantaa millenniaaleja huolestuttaviin asioihin. Negatiivisuuden kierteen vahvistamista tulisi välttää”, Pitkänen jatkaa. 

Myös Suomen poliittinen ja taloudellinen tilanne mietityttää millenniaaleja. Vain noin joka kymmenes uskoo taloudellisen ja poliittisen tilanteen Suomessa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vielä viime vuonna taloudellisen tilanteen paranemiseen uskoi yli puolet. Huolestuneisuus tuloeroista ja varallisuuden jakautumista kohtaan on selkeästi kasvanut viime vuodesta – jo lähes kolmannes suomalaisista millenniaaleista on tästä huolissaan.

Ilmastonmuutos ja ympäristön tila suurimmat suomalaisten millenniaalien huolenaiheet

Suomalaisista millenniaaleista yli puolet (56 %) kokee huolta ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tilasta. Suomessa huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista on tutkimuksen mukaan selvästi suurempi kuin muualla maailmassa. Globaalisti ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista kertoo olevansa huolissaan 29 % ja muissa Pohjoismaissa keskimäärin 46 % vastaajista. Millenniaalien mielestä yritysten pitäisi pyrkiä vaikuttamaan ympäristö- ja ilmastoasioihin yhä tehokkaammin.

”Suomalaisten vastaajien keskuudessa ilmastonmuutos ja ympäristön tila nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi henkilökohtaisiksi huolenaiheiksi millenniaalien keskuudessa – nousua vuoteen 2018 verrattuna oli jopa 20 prosenttiyksikköä. Tähän vaikuttaa varmasti mediassa näkyvästi esillä ollut IPCC:n ilmastoraportti sekä eduskuntavaalien alla käyty ilmastokeskustelu”, toteaa Deloitten kestävän liiketoiminnan asiantuntija Marika Määttä.

Tutkimuksen mukaan millenniaalit ovat valmiita tukemaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavia yrityksiä: 48 % suomalaisista vastaajista oli jo tehnyt kulutuspäätöksiä positiiviseksi kokemansa vaikutuksen pohjalta. Vastaajat olivat myös yhtä valmiita lopettamaan negatiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan vaikuttavien yritysten tuotteiden ja palveluiden ostamisen – näin kertoo tehneensä 45 % vastaajista.

”Päättäjiltä ja yrityksiltä odotetaan nyt entistä vaikuttavampia ja kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Millenniaalit ovat valmiita suosimaan ostopäätöksissään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi toimivia yrityksiä”, kiteyttää Määttä.

Löydökset pohjautuvat Deloitten toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi 13 416 milleniaalia 42 maasta, joista 200 millenniaalia Suomesta. Kaikki vastaajat Suomessa kuuluivat milleniaalisukupolveen (syntynyt välillä tammikuu 1983 – joulukuu 1994), suurimmalla osalla oli loppututkinto ja he olivat haastatteluhetkellä kokopäiväisessä tai osa-aikaisessa työsuhteessa. Lisäksi osa vastaajista toimi yksityisenä ammatinharjoittajana, opiskeli tai oli työttömänä. Työssäkäyvät vastaajat työskentelivät sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa.  

Lisätietoja:

Tomi Pitkänen
Toimitusjohtaja, Deloitte Suomi
Puh. +358 (0)40 534 3637
tomi.pitkanen@deloitte.fi

Marika Määttä,
Kestävän liiketoiminnan asiantuntija, Deloitte Suomi
Puh. +358 (0)40 758 2804
marika.maatta@deloitte.fi

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme neuvonantoa laajasti eri liikkeenjohdon alueilla, kuten konsultointi, tilintarkastus, yritysjärjestelyt, riskienhallintapalvelut sekä vero- ja lakipalvelut. Meitä deloittelaisia on jo 286 000, joista Suomessa työskentelee 550. Menestyksemme ytimessä ovat huippuluokan osaaminen ja yhteistyön voima, joita tuemme coaching-kulttuurillamme. Meille on tärkeää ymmärtää jokaisen asiakkaamme liiketoimintaa ja ratkoa siihen liittyviä monimutkaisia haasteita. Tavoitteenamme on päivittäin vaikuttaa kestävästi ja positiivisesti asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Millenniaalien luottamus yritysten ja päättäjien kykyyn vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan on entisestään laskenut.
Tweettaa
Vain 5 % suomalaisista millenniaaleista kokee, että bisnesjohtajat ovat luotettava tiedonlähde ja joka viidennen mielestä heillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Lisäksi jopa 87 % näkee yritysten keskittyvän ainoastaan omiin tavoitteisiinsa ottamatta huomioon yhteiskuntaa laajemmin.
Tweettaa
Suomalaisista millenniaaleista yli puolet (56 %) kokee huolta ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tilasta. Suomessa huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista on tutkimuksen mukaan selvästi suurempi kuin muualla maailmassa.
Tweettaa
Tutkimuksen mukaan millenniaalit ovat valmiita tukemaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavia yrityksiä: 48 % suomalaisista vastaajista oli jo tehnyt kulutuspäätöksiä positiiviseksi kokemansa vaikutuksen pohjalta.
Tweettaa

Lainaukset

Millenniaalit tarvitsevat luotettavaa tietoa, läpinäkyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta ja hakevat sitä eri keinoin. Kaiken vaikeasti hahmotettavan muutoksen keskellä johtajien tehtävä on luoda suuntaa ja jatkuvuutta
Tomi Pitkänen, Deloitte
Epävarmuuden vähentämiseksi yritysten tulisi ottaa enemmän ja selkeämmin kantaa millenniaaleja huolestuttaviin asioihin. Negatiivisuuden kierteen vahvistamista tulisi välttää
Tomi Pitkänen, Deloitte
Suomalaisten vastaajien keskuudessa ilmastonmuutos ja ympäristön tila nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi henkilökohtaisiksi huolenaiheiksi millenniaalien keskuudessa – nousua vuoteen 2018 verrattuna oli jopa 20 prosenttiyksikköä. Tähän vaikuttaa varmasti mediassa näkyvästi esillä ollut IPCC:n ilmastoraportti sekä eduskuntavaalien alla käyty ilmastokeskustelu
Marika Määttä, Deloitte
Päättäjiltä ja yrityksiltä odotetaan nyt entistä vaikuttavampia ja kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Millenniaalit ovat valmiita suosimaan ostopäätöksissään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi toimivia yrityksiä
Marika Määttä, Deloitte