Kolmasosa eurooppalaisten ruoankulutuksen aiheuttamista jättipäästöistä syntyy turhaan

Ruoka aiheuttaa 15 % kaikista kuluttamisesta johtuvista kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa. Tästä kolmasosa on turhaa, sillä yksi kolmannes kaikesta eurooppalaisten käyttöön tuotetusta ruoasta joutuu hävikkiin. Tämä tarkoittaa 173 kilogrammaa hävikkiä jokaista henkilöä kohden vuodessa. Tiedot perustuvat Deloitten tutkimukseen, joka pyrki löytämään kiertotalouden avulla keinoja kuluttamisen aiheuttamisen päästöjen vähentämiseen eri sektoreilla, myös ruoan osalta.

”Ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, ja siitä on päästävä eroon. Tässä kiertotalous on yksi merkittävä ratkaisu: se vähentää luonnonvarojen käyttöä, mikä vähentää päästöjä. Tämä vaatii meiltä kuluttajilta kulutustapojemme muuttamista ja valmistajilta uusien liiketoimintamallien kehittämistä”, yritysvastuuliiketoimintaa Deloittella johtava Riikka Poukka kertoo.

”Ruokahävikkiä voi vähentää merkittävästi esimerkiksi lisäämällä kuluttajien tietoisuutta, ennakoimalla kauppojen kysyntää paremmin sekä optimoimalla logistiikkaa ja varastointia”, hän jatkaa. ”On löydettävä myös tasapaino ruoan pakkausmateriaalien vähentämisen ja ruuan entistä paremman säilyvyyden välille. Tämän lisäksi jätevesien ravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia pitäisi kerätä ja käyttää uudelleen paitsi päästöjen leikkaamiseksi, myös vesistöjen tilan parantamiseksi”, Poukka sanoo.

Deloitten tutkimuksen mukaan eurooppalaisten yhteenlaskettu kulutus aiheuttaa 10 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Yli puolet tästä koostuu Euroopassa kulutettavien tuotteiden materiaalivalmistuksesta. Kiertotalouden avulla eurooppalaisen kulutuksen päästöjä voitaisiin toimialasta ja kunnianhimon tasosta riippuen vähentää 13 - 66 prosenttia. Avainasemassa on tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäyttö sekä käyttöiän pidentäminen - kierrätys ei yksin riitä.

Deloitten tutkimus tarkasteli myös sellaisten Euroopassa kulutettujen tuotteiden päästöjä, joiden tuotanto on Euroopan ulkopuolella. Tähän sisältyy esimerkiksi raaka-aineiden louhinta, valmistus ja kuljetukset.

Lisätietoja:

Riikka Poukka, yritysvastuuliiketoiminnan johtaja, Deloitte, puh. 050 575 8217, riikka.poukka@deloitte.fi

Deloitten tutkimus: Circular economy potential for climate change mitigation

Riikka Poukan blogi: Would you like to save the climate one bite at a time?

Anne Alarotu
Marketing & Communications Leader
020 755 5671
anne.alarotu@deloitte.fi

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä ja tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Palvelemme asiakkaitamme yli 150 maassa tilintarkastuksella, vero- ja lakipalveluilla, liikkeenjohdon konsultoinnilla, riskienhallinnalla ja yritysjärjestelypalveluilla. Suomen 450 deloittelaista tuovat asiakkaillemme globaalia osaamista yli 244 000 kollegan kanssa. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, ja siitä on päästävä eroon. Tässä kiertotalous on yksi merkittävä ratkaisu: se vähentää luonnonvarojen käyttöä, mikä vähentää päästöjä. Tämä vaatii meiltä kuluttajilta kulutustapojemme muuttamista ja valmistajilta uusien liiketoimintamallien kehittämistä.
Riikka Poukka, yritysvastuuliiketoiminnan johtaja, Deloitte