Tutkimus: Milleniaalit kaipaavat työssään joustoa ja suoraa puhetta

Pian puolet globaaleista työpaikoista vallanneet milleniaalit vaativat uudenlaista johtamista. Deloitten tutkimuksen mukaan suomalainen Y-sukupolvi arvostaa joustavaa työtä, suhtautuu työn automaatioon globaaleja kollegoitaan innokkaammin ja sitoutuu työnantajaan, joka ratkoo yhteiskuntaa laajemmin koskevia haasteita.

”Milleniaali haluaa ymmärtää miten organisaatio perustelee olemassaoloaan ja mikä hänen roolinsa tässä työssä on. Raha ja valta eivät yksinään motivoi milleniaalia, vaan työn merkityksellisyys. Hänelle on tärkeää voida sitoutua yrityksen ylevämpään tavoitteeseen eli missioon, jonka ei pitäisi olla ainoastaan omistajan lisäarvon kasvattaminen,” toteaa Suomen Deloitten Human Capital -alueen johtaja Eva Tuominen.

Nämä kuusi asiaa motivoivat tutkimuksen mukaan milleniaalia:

  1. Merkityksellinen työ – Milleniaalit arvostavat työtä, jonka yhteiskunnallisen arvon he ymmärtävät ja työpaikkaa, jonka johtajat ovat sitoutuneita tuottamaan asiakkailleen aitoa lisäarvoa ja edistämään yhteiskunnallista kehitystä.
  2. Suora ja selkeä puhe – Noin kaksi kolmesta toivoo poliittiselta ja yritysten johdolta suoraa ja selkeää puhetta kiihkeiden kannanottojen sijaan.
  3. Vakituinen työsuhde – 66 % tutkimukseen vastanneista milleniaaleista haluaisi vakituisen työsuhteen freelance- tai konsultoivan yrittäjäsuhteen sijaan.
  4. Joustavuus – Joustoa työsuhteissaan kokeneet milleniaalit kertoivat joustavan työn lisänneen heidän hyvinvointiaan, motivaatiotaan, sitoutumistaan, työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja tuotteliaisuuttaan.
  5. Automaatio – Vain joka neljäs suomalainen milleniaali pelkää työpaikkojen määrän vähenevän automaation, robotiikan ja keinoälyn myötä. Samalla yli puolet odottaa automaation lisäävän heidän mahdollisuuksiaan käyttää aikaansa enemmän luovaan ja lisäarvoa tuovaan työhön.
  6. Vapaaehtoistyö – Ne milleniaalit, jotka voivat osallistua vapaaehtoistyöhön työpaikallaan ovat sitoutuneempia työnantajaansa ja näkevät positiivisen yhteyden oman työnsä ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välillä.

”Uuden työntekijäsukupolven johtaminen nopeasti muuttuvassa teknologia- ja kilpailuympäristössä vaatii monissa organisaatioissa kokonaisvaltaista uudistumista. Tämä tarkoittaa organisaatiokulttuurin muokkaamista alkaen yrityksen rakenteista, johtamis- ja palkitsemismalleista sekä osaamisen kehittämisen tavoista. Milleniaalit vaativat ja ovat valmiita avoimeen luottamuksen kulttuuriin, mutta tämä edellyttää koko organisaation johdolta rohkeutta uudistua,” Tuominen summaa.

Löydökset pohjautuvat Deloitten toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi lähes 8 000 milleniaalia Pohjoismaiden ulkopuolelta 30 maasta ja 1 300 milleniaalia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Kaikki vastaajat kuuluivat milleniaalisukupolveen (syntynyt vuoden 1982 jälkeen), heillä oli loppututkinto, he olivat haastatteluhetkellä kokopäiväisessä työsuhteessa ja työskentelivät pääosin suurissa, yksityisen sektorin organisaatioissa.

Voit ladata sekä globaalit että Pohjoismaiden milleniaalitutkimuksen tulokset verkkosivuiltamme.

Eva Tuominen
Director, HR Transformation Leader
eva.tuominen@deloitte.fi
040 5555 646
Deloitte

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä ja tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Palvelemme asiakkaitamme yli 150 maassa tilintarkastuksella, vero- ja lakipalveluilla, liikkeenjohdon konsultoinnilla, riskienhallinnalla ja yritysjärjestelypalveluilla. Suomen 450 deloittelaista tuovat asiakkaillemme globaalia osaamista yli 244 000 kollegan kanssa. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit