MUUTOKSIA DESTIAN ORGANISAATIOSSA JA JOHTORYHMÄN KOKOONPANOSSA

Destia Group Oyj

Pörssitiedote 16.12.2015, 14:00 (CET +1)

Muutoksia Destian organisaatiossa ja johtoryhmän kokoonpanossa

Destian liiketoiminta jakautuu neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi sekä valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut -tulosyksikköön.

Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Kalliorakentamisen, ratarakentamisen ja -kunnossapidon, kiviaineksen ja kaluston liiketoimintayksiköt ovat osa alueellisia tulosyksiköitä.

Asiantuntijapalvelut -tulosyksikön rakenne muuttuu vuoden 2016 alusta alkaen, kun mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelut siirtyvät 23.11.2015 tehdyn liiketoimintakaupan myötä pois Destian palveluvalikoimasta. Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa 1.1.2016 alkaen ovat suunnittelu- ja tiestötietopalvelut sekä kansainvälinen konsultointi.

Asiantuntijapalvelut -tulosyksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.1.2016 alkaen Heidi Erha. Erhan vastuulle kuuluu edelleen jatkossa myös Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki -konserniyksikkö. Jukka Raudasoja siirtyy 1.1.2016 johdon erityistehtäviin.

Destian liiketoiminnan tukena toimii vuonna 2016 viisi konserniyksikköä: Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Lakipalvelut, Yrityssuunnittelu sekä Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki.

Suurprojektien myynti ja hankekehitys -konserniyksikön toiminnot siirtyvät vuoden 2016 alusta alkaen perustettavaan Yrityssuunnittelu -yksikköön. Yrityssuunnittelu -yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.1.2016 alkaen Timo Vikström. Jouni Karjalainen jatkaa tehtävässään raportoiden jatkossa Timo Vikströmille.

Johtoryhmä vuonna 2016

Destian johtoryhmän vuonna 2016 muodostavat puheenjohtajana toimitusjohtaja Hannu Leinonen ja jäseninä henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, lakiasiainjohtaja Aki Markkola, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, yrityssuunnittelujohtaja Timo Vikström sekä tulosyksiköiden johtajat Heidi Erha, Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustajana Kimmo Laaksola.

DESTIA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Tilaa