Uutuuskirja: Media muuttaa käsityksiä terveydestä

Terveysvalistuksen ja median suhde on ristiriitainen. Terveyttä käsittelevässä uutisoinnissakin sekoittuvat faktatieto, tunteet ja yksittäiset kokemukset. Terveysviestinnän tutkijoiden ja toimittajien kirjoittama teos Tautinen media on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys terveysjournalismista. 

– Terveysviestinnän medioituminen muuttaa käsityksiä terveydestä. Terveysjournalismi paitsi kuvailee sairauksia ja tuo julki potilaan äänen, se myös antaa sairauksille kuvastoa ja käsitteitä. Määrittelemällä sairauden journalismi tulee samalla määritelleeksi terveyden. Esittämällä mikä on terveellistä ja mikä ei ole, media luo normaaliuden ja kelvollisen elämän ihanteita, sanoo kirjan toimittanut FT Ulla Järvi.

Taudit ja koskettavat tarinat myyvät

Sairauksien ylivalta mediassa selittyy ensinnäkin uutisten logiikalla, jossa uutinen on tavallisuudesta poikkeavan asian kertominen. Terveys on normaali olotila, sairaus poikkeus. Mitä tappavampi tauti eli poikkeus on, sitä paremmin se myy.

Toinen syy sairauksien ylivaltaan mediassa on sairaustarinan suosio terveysjournalismin juttutyyppinä. Sairaustarinat ovat yleensä selviytymistarinoita, joissa on selkeä draaman kaari: kertomus alkaa sairauden toteamisella ja päättyy sairaudesta parantumiseen. Terveyden edistämisestä kertominen on tähän verrattuna abstraktimpi kokonaisuus, josta on vaikea löytää tarinan elementtejä.

Kolmas syy sairauksien suureen osuuteen uutissisällöissä on taudeille annettavat hintalaput: sairauksista kerrotaan niiden yhteiskunnalle aiheuttamien taloudellisten kulujen kautta. Sairaanhoito on kuntien järjestämisvastuulla, joten media seuraa päätöksentekoa ja kustannusten kehittymistä kriittisesti.

Verkko tarjoaa vertaistukea ja väylän potilaan äänelle

– Perinteisen median rinnalle on kasvanut laaja ja monipuolinen sosiaalinen media, jossa jaetaan kokemuksia ja haetaan tietoa. Verkossa pääsee näkyviin sekä lääketieteellinen tauti että sairauden kokemus, potemus, toteaa yksi kirjan kirjoittajista, YTT Sinikka Torkkola.

Suomessa vuoden 2013 aikana yli 70 % 18–65-vuotiaista (Tilastokeskus) oli etsinyt terveystietoa internetistä. Tiedonhakija kohtaa kuitenkin myös paljon väärää, vääristynyttä tai värittynyttä terveystietoa, sillä tiedon tarjoajia riittää. Sairas ihminen on erityisen tiedonjanoinen ja valmis tarttumaan jokaiseen oljenkorteen. Vaikka ihmiset omasta mielestään osaavat arvioida, onko tieto luotettavaa, he harvoin vaivautuvat tarkistamaan tiedon tuottajaa. Verkon sisällöntuottamisen vapaus on samalla sen vitsaus.

Sosiaalinen media on muuttanut terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välistä kanssakäymistä: potilaat ovat valveutuneempia ja ottavat enemmän selvää asioista itse. Sosiaalinen media myös horjuttaa lääketieteen auktoriteettia. Reaaliaikaisiin palveluihin tottuneet kansalaiset haluavat terveysneuvonnan olevan saatavilla silloin kun he sitä tarvitsevat. Sosiaalinen media tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden olla aktiivisesti potilaiden tukena siellä, missä nämä muutenkin jo ovat. Terveysviestinnän kannalta tilanne on paras silloin, kun sosiaalisen median palveluissa ja yhteisöissä ovat mukana myös terveydenhuollon ammattilaiset. Verkkokeskustelujen ymmärtäminen osaksi sairauksien hoitamista ja terveyden edistämistä avaa uudenlaisen mahdollisuuden potilaan äänen kuulemiselle.

– Vaikka internetin tiedonhankinta sisältää joitakin karikkoja, on kansalaisten aktiivisesta tiedonhankinnasta ja sisällöntuotannosta koitunut myös paljon hyötyä. Kansalaiset ovat oppineet keskustelemaan, ilmaisemaan itseään ja jakamaan omia kokemuksiaan. Vertaistuen määrä on mittaamattoman arvokasta. Esimerkiksi keskustelupalstat voivat toimia osana ihmisen eheytymisprosessia, sanoo FT Merja Drake, yksi kirjan kirjoittajista.

FT Ulla Järvi on terveystoimittaja ja terveysviestinnän tutkija. Hänen väitöskirjansa "Media terveyden lähteillä – Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun viestinnässä" valmistui Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011. Hän on myös kirjoittanut tietokirjoja ja kirja-artikkeleita terveydestä ja tiedeviestinnästä.

Kirjan muut kirjoittajat ovat: LL Ulla Ahlmén-Laiho, FT Merja Drake, YTM Eija Hukka, OTK, MTi Päivi Lehtinen, YTM Anna-Maria Mäki-Kuutti, toimittaja Ulla Ojala, TtM Mervi Korhonen, terveystoimittaja, tietokirjailija Ilpo Salonen, FL Vienna Setälä, YTT, sairaanhoitaja Sinikka Torkkola ja FM Tuula Vainikainen.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja:

FT Ulla Järvi, p. 040 7378614, ulla.jarvi@laakarilehti.fi
viestintäpäällikkö Outi Romero, p. 040 7567 134, outi.romero@duodecim.fi

Tautinen media
Ulla Järvi (toim.)
Kustannus Oy Duodecim, 1. painos 2014
ISBN: 978-951-656-503-6


Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä. Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle

Tilaa