Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  25.7.2012 klo 10.00               1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012

HUHTI-KESÄKUU 2012 LYHYESTI

- Liikevaihto pieneni 19,8 (23,4) miljoonaan euroon vuoden 2012 toisella neljänneksellä ollen 15,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä
- Liikevoitto oli 1,8 (3,6 sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja oli 9,2 (15,5) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +1,9 (+2,3) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,22) euroa 

TAMMI-KESÄKUU 2012 LYHYESTI

- Liikevaihto pieneni 40,3 (44,9) miljoonaan euroon vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 10,3 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto oli 3,6 (6,8 sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 9,0 (15,1) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,4 (+4,0) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,41) euroa

 NÄKYMÄT VUODELLE 2012 

Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.

Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

”Kysyntä jatkui kolmen edellisen vuosineljänneksen tasolla. Vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 15,3 prosenttia 19,8 (23,4) miljoonaan euroon. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, telekommunikaatiotuotteissa, energiasektorissa sekä koneteollisuustuotteissa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Markkinakysyntä kasvoi kuljetusvälineteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitosegmentissä verrattuna sekä vuoden 2011 toiseen neljännekseen että kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Heikko markkinatilanne on vaikuttanut pääasiakkaidemme myyntiin, mikä on johtanut myynnin pienenemiseen. Olemme investoineet aktiivisesti myyntitoimintoihimme ja kehittäneet jatkuvasti uusia sovelluskohteita yhteistyössä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa. 

Konsernin liikevoitto pieneni 1,8 (3,6) miljoonaan euroon vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Liikevoiton pieneneminen johtui pääasiallisesti pienentyneistä myyntivolyymeista ja kasvaneista henkilöstökustannuksista. Toiminnan kassavirta jatkui selvästi positiivisena. Taseasema jatkui vahvana ja velkaantumisaste oli 7,6 prosenttia.

Kaikissa konsernin yksiköissä on aloitettu kustannussäästökampanja. Suomen yksiköitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen heinäkuussa 2012. Jatkamme toimenpiteitä kohonneiden kustannusten vaikutusten pienentämiseksi ja pyrimme siirtämään ne markkinoille nostamalla tuotehintoja. 

Konsernin Belgian ja Itävallan yksiköille myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti toukokuussa 2012. Suomen ja Kiinan yksiköt on sertifioitu aiemmin. Tavoitteena on sertifioida konsernin kaikki yksiköt vuonna 2012.

Näkyvyys on edelleen heikko ja suhtaudumme tulevaisuuteen varauksella. Taloudellinen tilanteemme on vahva ja jatkamme kannattavan kasvun strategiaa ja investoimme uusien tuotteiden kehittämiseen, asiakaskuntamme laajentamiseen keskittymällä myyntiin sekä kustannusten hallintaan. Olemme valmiita tekemään myös voimakkaampia toimenpiteitä hiljentyneen kysynnän ja jatkuvan epävarmuuden vaikutusten vähentämiseksi.”

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa
(tilintarkastamaton)

  1.4. –
30.6.
2012
1.4 – 30.6.
2011
Muutos % 1.1.
30.6.
2012
1.1. –
30.6.
2011
Muutos % 1.1. –
31.12.
2011
         
                         
Liikevaihto 19,8 23,4 -15,3 40,3 44,9 -10,3 85,1          
Liikevoitto 1,8 3,6 -50,0 3,6 6,8 -46,1 11,1          
% liikevaihdosta  
9,2
 
15,5
   
9,0
 
15,1
   
13,0
         
Tilikauden tulos  
1,3
 
2,6
 
-49,5
 
2,6
 
4,9
 
-46,8
 
7,9
         
                         
Oma pääoma  
32,4
 
30,8
 
5,3
 
32,4
 
30,8
 
5,3
 
35,1
         
Korollinen nettovelka  
2,5
 
2,1
 
-18,3
 
2,5
 
2,1
 
-18,3
 
-1,7
         
Sijoitettu pääoma  
42,6
 
41,0
 
3,7
 
42,6
 
41,0
 
3,7
 
43,2
         
Oman pääoman tuotto, %  
 
16,6
 
 
31,8
   
 
15,5
 
 
31,0
   
 
23,5
         
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
18,4
 
 
34,2
   
 
17,3
 
 
32,5
   
 
26,1
         
Omavaraisuusaste, %  
 
56,8
 
 
54,0
   
 
56,8
 
 
54,0
   
 
61,6
         
Velkaantumisaste, %  
 
7,6
 
 
6,8
   
 
7,6
 
 
6,8
   
 
-5,0
         
                         
Tulos/osake, euroa  
0,11
 
0,22
   
0,22
 
0,41
   
0,67
         
Tulos/
osake, laimennettu, euroa
 
 
 
0,11
 
 
 
0,22
   
 
 
0,22
 
 
 
0,41
   
 
 
0,67
         
Oma pääoma/
osake, euroa
 
 
 
2,73
 
 
 
2,59
   
 
 
2,73
 
 
 
2,59
   
 
 
2,95
         

  

IFRS-RAPORTOINTI 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 

TULOSKEHITYS

1.4. – 30.6.2012

Kysyntä jatkui kolmen edellisen vuosineljänneksen tasolla. Vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni huhti-kesäkuussa 2012 15,3 prosenttia 19,8 (23,4) miljoonaan euroon. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä, telekommunikaatiotuotteissa, energiasektorissa sekä koneteollisuustuotteissa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Markkinakysyntä kasvoi kuljetusvälineteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitosegmentissä verrattuna sekä vuoden 2011 toiseen neljännekseen että kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Heikko markkinatilanne on vaikuttanut pääasiakkaidemme myyntiin, mikä on johtanut myynnin pienenemiseen.  Olemme investoineet aktiivisesti myyntitoimintoihimme ja kehittäneet jatkuvasti uusia sovelluskohteita yhteistyössä nykyisten ja uusien asiakkaiden kanssa.

Konsernin liikevoitto oli 1,8 (3,6 sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaa euroa vuoden 2012 toisella neljänneksellä eli 9,2 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton pieneneminen johtui pääasiallisesti pienentyneistä myyntivolyymeista ja kasvaneista henkilöstökustannuksista. Kaikissa konsernin yksiköissä on aloitettu kustannussäästökampanja kustannusten sopeuttamiseksi nykyiseen myyntitasoon. Jatkamme toimenpiteitä kohonneiden kustannusten vaikutusten pienentämiseksi ja pyrimme siirtämään ne markkinoille nostamalla tuotehintoja.

Konsernin Belgian ja Itävallan yksiköille myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti toukokuussa 2012. Suomen ja Kiinan yksiköt on sertifioitu aiemmin. Tavoitteena on sertifioida konsernin kaikki yksiköt vuonna 2012.

1.1. – 30.6.2012

Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä alkanut kysynnän heikkeneminen jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 pieneni 10,3 prosenttia 40,3 (44,9) miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Exel Compositesin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2012 pieneni 46,1 prosenttia 3,6 (6,8 sisältäen +0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 9,0 (15,1) prosenttia liikevaihdosta. Heikentynyt liikevoitto johtuu pääasiallisesti pienentyneistä myyntivolyymeista ja panostuksesta henkilöstön kehittämiseen.

Konsernin nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa 2012 olivat -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,5 (6,6) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 2,6 (4,9) miljoonaa euroa.

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,41) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,3 (32,5) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 15,5 (31,0) prosenttia.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ollen 3,4 (4,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa. 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. 

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 7,7 (8,1) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 57,2 (57,1) miljoonaa euroa. 

Korollista vierasta pääomaa oli 10,1 (10,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 2,5 (2,1) miljoonaa euroa. 

Yhtiökokouksen 29.3.2012 päättämä vuoden 2011 osinko, 5,9 (5,9) miljoonaa euroa eli 0,50 (0,50) euroa osakkeelta, maksettiin 12.4.2012.

Konsernin oma pääoma oli 32,4 (30,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 56,8 (54,0) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 7,6 (6,8) prosenttia. 

INVESTOINNIT JA POISTOT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,7 (1,5) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 1,5 (1,3) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Exel Composites –konsernin palveluksessa 30.6.2012 oli yhteensä 438 (438) henkilöä, joista 206 (205) kotimaassa ja 232 (233) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 432 (424). 

Exel Composites –konsernin Suomen yksiköissä työskenteleviä toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012. Neuvottelujen tuloksena työsuhteita päättyy enintään viisi. Osalle tästä määrästä selvitetään mahdollisuuksia osa-aikajärjestelyihin. Lisäksi toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden toimenkuvia, tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan tarvittaessa vastaamaan uutta tilannetta. 

Lisäksi toteutetaan toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskeva enintään 90 päivän lomautus syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana. 

Pysyviä työsuhteita koskevat irtisanomiset tapahtuvat vuoden 2012 loppuun mennessä.

Vuoden 2011 loppupuolella aloitettua ExelWay-projektia jatkettiin. Projekti tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiköiden välillä. Projektin tulokset mukaan lukien uudet ja tehokkaat liiketoimintaprosessit ja parhaat käytänteet otetaan käyttöön projektin edistyessä.

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

30.6.2012 yhtiön osakepääoma oli 2.141.431,74 euroa ja osakkeita oli 11.896.843 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana.

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 80,7 (96,6) miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 512.570 (649.317) kappaletta, mikä vastaa 4,3 (5,5) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 8,79 (9,40) euroa, alin kurssi 6,42 (6,85) euroa ja päätöskurssi 6,78 (8,12) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 7,82 (8,29) euroa. 

Omat osakkeet

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

Exel Compositesilla oli 2.718 (2.566) osakkeenomistajaa 30.6.2012. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia katsauskauden aikana. 

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja jatkuvaa talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat jatkua edelleen ja vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2012 

Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.

Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi.

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa
(tilintarkastamaton)

  1.4. –
30.6.
2012
1.4. –
30.6.
2011
Muutos, % 1.1. – 30.6.
2012
1.1. – 30.6.
2011
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2011
               
Liikevaihto 19 791 23 367 -15,3 40 310 44 915 -10,3 85 136
               
Materiaalit ja palvelut  
-7 491
 
-9 295
 
19,4
 
-15 610
 
-17 673
 
11,7
 
-33 358
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-5 942
 
 
 
-5 672
 
 
 
-4,8
 
 
 
-11 560
 
 
 
-10 894
 
 
 
-6,1
 
 
 
-21 133
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-723
 
 
-663
 
 
-9,0
 
 
-1 464
 
 
-1 347
 
 
-8,7
 
 
-2 702
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 209
 
-4 424
 
4,9
 
-8 660
 
-8 686
 
0,3
 
-17 709
Liiketoimin
nan muut tuotot
 
 
390
 
 
317
 
 
23,3
 
 
629
 
 
452
 
 
39,2
 
 
849
               
Liikevoitto 1 816 3 630 -50,0 3 645 6 768 -46,1 11 082
               
Rahoitustuo-tot ja -kulut  
-30
 
-104
 
71,2
 
-113
 
-127
 
11,0
 
-284
               
Tulos ennen veroja  
1 786
 
3 527
 
-49,4
 
3 532
 
6 641
 
-46,8
 
10 798
               
Tuloverot -485 -948 48,8 -920 -1 729 46,8 -2 852
               
Tilikauden tulos  
1 302
 
2 579
 
-49,5
 
2 612
 
4 912
 
-46,8
 
7 946
               
Muut laajan tuloslaskelman erät:              
               
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
866
 
 
 
172
 
 
 
403,5
 
 
 
660
 
 
 
-696
 
 
 
194,8
 
 
 
893
               
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot  
 
 
866
 
 
 
172
 
 
 
403,5
 
 
 
660
 
 
 
-696
 
 
 
194,8
 
 
 
893
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
2 167
 
 
2 751
 
 
-21,2
 
 
3 272
 
 
4 216
 
 
-22,4
 
 
8 839
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeen
omistajille
 
 
1 302
 
 
2 579
   
 
2 612
 
 
4 912
   
 
7 946
               
Tilikauden laajan tuloksen              
jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeen
omistajille
 
 
2 167
 
 
2 751
   
 
3 272
 
 
4 216
   
 
8 839
               
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton  
 
 
0,11
 
 
 
0,22
   
 
 
0,22
 
 
 
0,41
   
 
 
0,67

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  30.6.2012 30.6.2011 Muutos 31.12.2011
         
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Liikearvo 12 238 11 396 842 11 939
Muut aineettomat hyödykkeet  
1 811
 
2 109
 
-298
 
1 961
Aineelliset hyödykkeet  
12 123
 
10 576
 
1 547
 
11 612
Laskennalliset verosaamiset  
101
 
642
 
-541
 
148
Sijoitukset 64 63 1 64
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
26 337
 
24 786
 
1 551
 
25 723
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 556 10 097 459 10 499
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
12 650
 
14 109
 
-1 459
 
10 985
Rahat ja pankkisaamiset  
7 660
 
8 131
 
-471
 
9 840
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
30 866
 
32 336
 
-1 470
 
31 323
Varat yhteensä 57 203 57 122 81 57 047
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma        
Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141
Muut rahastot 30 30 0 30
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
 
8 488
 
 
8 488
 
 
0
 
 
8 488
Muuntoerot 4 864 2 616 2 248 4 204
Kertyneet voittovarat  
14 306
 
12 631
 
1 675
 
12 309
Tilikauden tulos 2 612 4 912 -2 300 7 946
         
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
 
32 442
 
 
30 818
 
 
1 624
 
 
35 118
Oma pääoma yhteensä  
32 442
 
30 818
 
1 624
 
35 118
         
Pitkäaikaiset velat        
Pitkäaikaiset korolliset velat  
8 117
 
10 207
 
-2 090
 
8 088
Pitkäaikaiset korottomat velat  
410
 
367
 
43
 
392
Laskennallinen verovelka  
497
 
559
 
-62
 
539
         
Lyhytaikaiset velat        
Lyhytaikaiset korolliset velat  
2 011
 
10
 
2 001
 
10
Ostovelat ja muut korottomat velat  
13 727
 
15 160
 
-1 433
 
12 900
         
Velat yhteensä 24 761 26 304 -1 543 21 928
         
Oma pääoma ja velat yhteensä  
57 203
 
57 122
 
81
 
57 047

  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pää
oma
Muut rahas
tot
SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2011  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507
             
Laaja tulos 0 0 0 -696 4 912 4 216
Muut erät 0 -7 0 0 50 43
Osingonjako       0   -5 948
             
Oma pääoma 30.6.2011  
2 141
 
30
 
8 488
 
2 616
 
17 543
 
30 818
             
Oma pääoma 1.1.2012  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 204
 
20 255
 
35 118
             
Laaja tulos 0 0 0 660 2 612 3 272
Muut erät 0 0 0 -1   -1
Osingonjako       0 -5 948 -5 948
             
Oma pääoma 30.6.2012  
2 141
 
30
 
8 488
 
4 864
 
16 918
 
32 442

  

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

  1.1. – 30.6.
2012
1.1. – 30.6.
2011
Muutos 1.1. – 31.12.
2011
         
Liiketoiminnan rahavirrat        
Tilikauden voitto 2 612 4 912 -2 300 7 946
Oikaisut tilikauden voittoon  
2 700
 
2 562
 
138
 
6 308
Käyttöpääoman muutos  
-492
 
-2 468
 
1 976
 
-2 216
         
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
 
4 820
 
 
5 006
 
 
-186
 
 
12 038
Maksetut korot -99 -173 74 -349
Saadut korot 65 47 18 129
Muut rahoituserät -8 146 -154 -191
Maksetut verot -1 344 -1 070 -274 -2 067
         
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
 
3 434
 
 
3 956
 
 
-522
 
 
9 560
         
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
 
 
-1 677
 
 
 
-1 478
 
 
 
-199
 
 
 
-3 208
Hyödykkeiden luovutustulot  
16
 
0
 
16
 
0
         
Investointien nettorahavirrat  
-1 661
 
-1 478
 
-183
 
-3 208
         
Rahoituksen rahavirrat        
Pitkäaikaisten lainojen nostot  
0
 
0
 
0
 
0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
-2 160
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  
 
2 000
 
 
0
 
 
2 000
 
 
0
Rahoitusleasing-velkojen nettomuutos  
 
-5
 
 
-5
 
 
0
 
 
-10
Maksetut osingot -5 948 -5 948 0 -5 948
Nettorahoituksen nettorahavirrat  
-3 953
 
-5 953
 
2 000
 
-8 118
         
Rahavarojen muutos  
-2 180
 
-3 475
 
1 295
 
-1 766
         
Rahavarat tilikauden alussa  
9 840
 
11 606
 
-1 766
 
11 606
Rahavarojen muutos  
-2 180
 
-3 475
 
1 295
 
-1 766
Rahavarat tilikauden lopussa  
7 660
 
8 131
 
-471
 
9 840

  

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  II/
2012
I/
2012
IV/
2011
III/
2011
II/
2011
I/
2011
             
Liikevaihto 19 791 20 519 19 758 20 463 23 367 21 548
Materiaalit ja palvelut  
-7 491
 
-8 119
 
-7 529
 
-8 156
 
-9 295
 
-8 378
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
-5 942
 
 
-5 618
 
 
-5 419
 
 
-4 820
 
 
-5 672
 
 
-5 221
Poistot ja arvonalen-tumiset  
-723
 
-742
 
-672
 
-683
 
-663
 
-684
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 209
 
-4 452
 
-4 668
 
-4 356
 
-4 424
 
-4 262
Liiketoiminnan muut tuotot  
390
 
240
 
284
 
113
 
317
 
135
             
Liikevoitto 1 816 1 828 1 754 2 560 3 630 3 137
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
-30
 
-83
 
-31
 
-126
 
-104
 
-23
             
Tulos ennen veroja 1 786 1 745 1 723 2 434 3 527 3 115
 
Tuloverot
 
-485
 
-435
 
-459
 
-664
 
-948
 
-782
             
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
1 302
 
 
1 310
 
 
1 264
 
 
1 770
 
 
2 579
 
 
2 333
 
Tilikauden tulos
 
1 302
 
1 310
 
1 264
 
1770
 
2 579
 
2 333
             
Tulos/osake, euroa 0,11 0,11 0,11 0,15 0,22 0,20
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
0,11
 
0,11
 
0,11
 
0,15
 
0,22
 
0,20
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton            
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,            
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
435
 
428
 
433
 
433
 
432
 
416

 

 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  30.6.2012 30.6.2011
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
903
 
927
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 3 054 2 481
     
Muut vastuut 45 6

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  30.6.2012 30.6.2011
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 5 000 10 000

  

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. – 30.6.
2012
1.1. – 30.6.
2011
Muutos % 1.1. – 31.12.
2011
 
           
Liikevaihto 40 310 44 915 -10,3 85 136  
Liikevoitto 3 645 6 768 -46,1 11 082  
% liikevaihdosta 9,0 15,1   13,0  
Tulos ennen veroja  
3 532
 
6 641
 
-46,8
 
10 798
 
% liikevaihdosta 8,8 14,8   12,7  
Tilikauden tulos 2 612 4 912 -46,8 7 946  
% liikevaihdosta 6,5 10,9   9,3  
           
Oma pääoma 32 442 30 818 5,3 35 118  
Korolliset velat 10 128 10 217 -0,9 8 098  
Rahavarat 7 660 8 131 -5,8 9 840  
Korolliset nettovelat  
2 468
 
2 086
 
-18,3
 
-1 742
 
Sijoitettu pääoma  
42 569
 
41 035
 
3,7
 
43 216
 
Oman pääoman tuotto, %  
15,5
 
31,0
   
23,5
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
17,3
 
 
32,5
   
 
26,1
 
Omavaraisuus, %  
56,8
 
54,0
   
61,6
 
Velkaantumisaste, %  
7,6
 
6,8
   
-5,0
 
           
Bruttoinves-toinnit  
1 677
 
1 478
 
13,5
 
3 208
 
% liikevaihdosta 4,2 3,3   3,8  
Tutkimus- ja kehitysmenot  
857
 
795
 
7,8
 
1 639
 
% liikevaihdosta 2,1 1,8   1,9  
           
Konsernin tilauskanta  
14 173
 
15 946
 
-11,1
 
13 114
 
           
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
 
0,22
 
 
0,41
 
 
-46,7
 
 
0,67
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,22
 
 
0,41
 
 
-46,7
 
 
0,67
 
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,73
 
 
2,59
 
 
5,4
 
 
2,95
 
           
Osakkeiden määrä 1.000 kpl          
 - laimentamaton, keskimäärin  
 
11 897
 
 
11 897
   
 
11 897
 
 - laimennettu, keskimäärin  
11 897
 
11 897
   
11 897
 
           
Henkilöstö keskimäärin  
432
 
424
 
1,9
 
428
 

 

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muutamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Vantaalla 25.7.2012 

 

Exel Composites Oyj                                  Vesa Korpimies

Hallitus                                                       toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

  

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                                                                                     

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa

Liitteet & linkit