Fazer har nått sitt mål – 100 % av kakaon är ansvarsfullt producerad

Hållbar kakaoodling är ett absolut måste för chokladtillverkningen i framtiden. Därför har Fazer jobbat långsiktigt för att främja både tillgången på denna viktiga råvara och kakaoodlarnas utkomstmöjligheter. År 2017 når företaget sitt mål: all kakao som Fazer använder har spårbart ursprung. Fazer köper kakao genom direkta odlarprogram och under certifikaten UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme. Odlarprogrammen övervakas genom auditering av tredje part.

Fazers inköpsprogram för kakao har framskridit enligt målsättningarna. År 2016 uppfyllde cirka 85 procent av all den kakao företaget använde kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion. Av den var 60 procent certifierad kakao och 25 procent köptes genom direkta odlarprogram. År 2017 kommer all kakao som Fazer använder att vara ansvarsfullt producerad och spårbar. En fjärdedel av den kakao företaget köper härstammar från Ecuador och tre fjärdedelar från Västafrika.

Kakao är den viktigaste råvaran i choklad. På Fazers chokladfabrik i Vanda tillverkas cirka 100 000 kg choklad om dygnet. Dessutom används kakao på bagerierna i Finland, Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen samt i Fazers caféer och restauranger i Finland, Sverige, Danmark och Norge.

Ny förpackningsmärkning om ansvarsfulla kakaoinköp

Under hösten 2016 införde Fazer en förpackningsmärkning om ansvarsfulla kakaoinköp på Karl Fazer-mjölkchokladkakorna (Fazer Blå) och lanserade en webbplats för konsumenter på www.forbettercocoa.com. Förpackningsmärkningen utökas till de övriga Karl Fazer-produkterna under 2017 och framöver stegvis även till de övriga chokladprodukterna.

”Våra produkter saknar certifieringsmärkning eftersom vi inte ville välja ett system framför de andra. Uppskattningsvis hör upp till 80 procent av kakaoodlarna i världen inte till något certifieringssystem. Vi vill utveckla ansvarsfull kakaoodling även med dessa odlare, och därför utgörs Fazers program för ansvarsfulla kakaoinköp, Fazer for Better Cocoa, av certifierad kakao och kakao som köps genom samarbete med odlare. Vi ger direkt stöd till över 6 000 odlare i Nigeria och Ecuador. Genom direkta odlarprogram kan vi spåra kakaon ända tillbaka till odlingarna”, säger Rolf Ladau, vd för Fazer Konfektyr.

Bara en femtedel av kakaoodlarna är certifierade

Det finns cirka fem miljoner kakaoodlare i världen. Kakaoodlingarna är vanligen små familjeodlingar på några hektar som har brukats av samma familj i flera generationer. Hela 70 procent av odlingarna finns i Västafrika där kakaoodlarna är tvungna att kämpa mot många utmaningar.

För närvarande har bara var femte kakaoodlare ett certifikat. Merparten av kakaoodlarna i världen behöver alltså stöd för att främja ansvarsfull kakaoodling. Målet med direkta odlarprogram är att kakaoodling ska bli ett allt mer meningsfullt arbete som ger odlarna och deras familjer bättre utkomstmöjligheter. Eftersom bättre utkomst bygger på bättre avkastning från odlingarna är utbildning en viktig fokuspunkt i programmen. Med hjälp av moderna odlingsmetoder kan odlarna höja produktiviteten i sina odlingar.

”Kakao är en av världens finaste råvaror och vi på Fazer är stolta över att vi får använda den i vår produktion. Vi uppskattar kakaoodlarna och deras arbete, och tillsammans med odlarna vill vi vidta just de åtgärder i ursprungsländerna som odlarna har störst nytta av. Endast genom samarbete med kakaoodlarna kan vi främja tillgången och kvaliteten på kakao i framtiden”, säger Majlen Fazer, kakao- och chokladexpert på Fazer.

De premier som betalas inom Fazers odlingsprogram är lika stora som inom certifieringssystemen. Dessutom erbjuds odlarna utbildning och nya, bättre kakaoplantor. I programmen ingår också stöd till hela samhället i form av till exempel bygge av skolor och brunnar. Projekten väljs i samarbete med odlarna. För att främja ansvarsfull kakaoodling är det dessutom viktigt att stödja hela odlarsamhället och stärka möjligheterna till en högre inkomstnivå på längre sikt.

Goda resultat vid kvalitetsrevision av odlarprogrammet i Nigeria

Fazers odlarprogram övervakas genom kvalitetsrevisioner som genomförs av tredje part. En kvalitetsrevision av odlingsprogrammet i Nigeria genomfördes 2016 av certifieringsföretaget Ecocert. Ecocert har dessutom genomfört en kvalitetsrevision av Fazers hela inköpsmodell för ansvarsfullt producerad kakao.

Resultaten av revisionerna visar att odlarna har börjat tillämpa det som har betonats i utbildningen, till exempel odlingsmetoder, miljöskydd och social praxis. Även arbetet som motarbetar användning av barnarbetskraft har gett gott resultat. I Nigeria har man i samarbete med landets justitiedepartement valt ut och utbildat en ansvarsperson i varje kakaoodlarsamhälle, som övervakar att barnarbetskraft inte används. Totalt finns det cirka 50 ansvarspersoner. Ett område som enligt revisionen behöver utvecklas är bristen på skyddsutrustning. Under hösten har därför 400 enheter med skyddsutrustning levererats och odlare som specialiserar sig på och tar ansvar för detta har fått utbildning i hur utrustningen ska användas.

Fazers arbete för att främja ansvarsfullt producerad kakao och ansvarsfull kakaoodling fortsätter även framöver. Till åtgärderna 2017 hör bland annat en kvalitetsrevision av odlarprogrammet i Ecuador, odlarutbildningar samt utvecklingsprojekt i odlarsamhällena i Nigeria och Ecuador.

Mer information:

www.forbettercocoa.com

Liisa Eerola, kommunikationsdirektör, Fazer Konfektyr, tfn 044 710 8860

Fazers medietelefon, vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 040 668 2998

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. I år firar Fazer 125-årsjubileum och att det är 150 år sedan företagets grundare Karl Fazer föddes. Fazer-koncernens omsättning 2015 uppgick till mer än 1,5 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Yrityksestä

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit