HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

HKScan Oyj            PÖRSSITIEDOTE 8.8.2008, klo 8.00       

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008                 

* SUURET MUUTOSKUSTANNUKSET JA ALASKIRJAUKSET SÖIVÄT SUOMEN JA PUOLAN LIIKE-  
 VOITON TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ PAINAEN ALKUVUODEN TAPPIOLLE          
* KUSTANNUSRAKENNE SUOMESSA RAKENNEMUUTOKSEN JÄLKEEN SELVÄSTI KEVYEMPI     
* SIKASYKLI OIKENEE LOPPUVUONNA                         


KONSERNI                                    
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  591,9 |  524,3 |  1 102,0 |  1 022,9 |  2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   4,4 |   15,1 |   10,5 |   24,3 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%  |   0,7 |   2,9 |    1,0 |    2,4 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio  |   -2,3 |   10,5 |   -2,4 |   16,1 |   36,3 |
| ennen veroja    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa |  -0,09 |   0,22 |   -0,11 |   0,32 |   0,72 |
--------------------------------------------------------------------------------


HUHTI-KESÄKUU 2008                               

- Liikevaihto oli 591,9 miljoonaa euroa (524,3 Meur Q2/2007).          
- Liikevoitoksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa (15,1 Meur).           
- Suomen liikevoittoa (-0,5 Meur) painoivat sianlihan kansainvälisen      
markkinatilanteen ohella suurten pakkasvarastojen purkukustannukset ja     
katsauskauden lopulle kasautuneet rakennemuutoksen loppulaskut.         
- Ruotsin liiketoiminta jäi tavoitteistaan vaikeassa suhdanteessa. Liikevoitto 
oli 3,3 milj. euroa (6,4 Meur Q2/2007).                     
- Baltia ylsi tavoitteisiinsa. Liikevoittoa kertyi 2,7 milj. euroa (3,9 Meur  
Q2/2007).                                    
- Puolan liikevoitto (-0,2 milj. euroa) jäi miinukselle johtuen alaskirjauksista
sianlihan alkutuotantoyksikössä.                        
- Yhtiö pitää ennallaan 4.7.2008 päivittämänsä näkemyksen, jonka mukaan koko  
vuoden liikevoitto jää selvästi alle vuoden 2007 tason.             TOIMITUSJOHTAJA KAI SEIKKU:                           

"Sianlihan vaikeana jatkunut markkinatilanne heikensi kannattavuutta yhtiön   
kaikilla markkina-alueilla. Kauttaaltaan alavireistä liikevoittoa kuormittivat 
erityisesti isot muutoskustannukset ja pakkasvarastojen purku Suomessa sekä   
Puolan alkutuotantoon tehdyt kertaluontoiset alaskirjaukset. Korkeiden     
raaka-ainekustannusten ohella tulosta verottivat myös kohonneet energia- ja   
polttoainekustannukset.                             

Suomen rakennemuutos on käytännössä läpiviety. Tavarantoimitusten koko volyymi 
siirretään uuteen logistiikkakeskukseen kuluvan kolmannen vuosineljänneksen   
aikana. Myönteisenä asiana on syytä mainita katsauskauden lopulla hyvälle    
tasolle palautunut toimitusvarmuus.                       

Suomessa lihaliiketoiminta oli vielä selvästi edellistä vuosineljännestä    
tappiollisempaa. Tämä johtui korkeiden sianlihan pakkasvarastojen purkamisesta 
vallitseviin, epäedullisiin markkinahintoihin. Myös rakennemuutoksen mittavat  
loppulaskut ja viimeiset päällekkäiset kustannukset kirjattiin         
tarkastelujaksolle, jonka tulos jäi selvästi alle vuoden ensimmäisen      
neljänneksen tason. Uusi rakenne mahdollistaa vakaan kehityksen jatkossa    
keventyneellä kustannustasolla.                         

Ruotsin liiketoimintaa painoi niin ikään sianlihan markkinatilanne. Viennin ja 
teollisuusmyynnin kannattavuus jäi heikoksi tarkastelujaksolla. Myös      
lihajalosteet jäivät tavoitteestaan. Kesäkuussa toteutetut lihajalosteiden   
hinnankorotukset olivat riittämättömiä.                     

Puolan liiketoiminta kehittyi vakaasti Sokolówin osalta. Pozmeatin tappiot   
pienenivät merkittävästi toisella vuosineljänneksellä volyymien kasvun myötä.  
Alkutuotantoon keskittyvässä Agro-Sokolówissa tehdyt alaskirjaukset (-1,5 milj. 
euroa) sisältyvät katsauskauden liikevoittoon.                 

Baltiassa sianlihan tuotannosta vastaava Ekseko jatkoi edelleen suhdannesyistä 
tappiolla. Liiketoiminta kehittyi muutoin suunnitellusti kaikissa Baltian    
maissa. Jatkossa Viron ja Latvian kansantalouksien kasvun hidastuminen on    
merkittävin epävarmuustekijä.                          

Yhtiön koko alkuvuosi on siis toiselle vuosineljännekselle ajoittuneiden, pöytää
puhdistavien kulukirjausten myötä ollut tappiollinen. Markkinatilanne on ollut 
vaikea koko toimialalla Euroopassa. Ennätysnopeudella kohonneet kustannukset on 
saatu siirrettyä ulosmyyntihintoihin vain osittain, kuten 4.7.2008 julkistetussa
tiedotteessa kerrottiin.                            

Kustannustehokkuus paranee viime vuosien mittavien rakenteellisten       
toimenpiteiden ansiosta. Toimenpiteet eivät ole riittäneet kompensoimaan    
myyntikatteiden nopeaa laskua. Alttiutta tuleville suhdanneheilahteluille on  
pystyttävä vähentämään. Tuotteiden hintoja on nostettava kustannusnousuja    
vastaavasti kaikilla markkina-alueilla, jotta liiketoiminnan pitkän aikavälin  
toimintaedellytykset normalisoituvat mahdollisimman nopeasti."         MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  194,5 |  171,2 |  359,5 |   326,7 |   674,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  -0,5 |   5,6 |   3,5 |   12,9 |   22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |  -0,3 |   3,3 |   1,0 |    3,9 |    3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälisiä lihamarkkinoita vaivanneet ongelmat pitkittyivät toiselle    
neljännekselle heikentäen Suomessa erityisesti lihaliiketoimintaa, jonka tappio 
kasvoi alkuvuodesta. Kasvaneita raaka-aine-, energia- ja polttoainekustannuksia 
ei saatu riittävästi siirretyksi myyntihintoihin. Samanaikaisesti yhtiö on   
purkanut täysiä pakkasvarastoja heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Lihan 
pakkasvarastojen purkukustannukset ja tarkastelujakson isot ylimääräiset    
muutoskustannukset liittyen rakennemuutoksen loppuunsaattamiseen nollasivatkin 
käytännössä Suomen toisen vuosineljänneksen liikevoiton.            

Yhtiön teollisen rakennemuutoksen yhteydessä jalostusta on keskitetty Vantaalle 
ja Forssaan. Valmisteliiketoiminnalle sopeutuminen uuteen rakenteeseen on ollut 
vaativa muutosprosessi eikä toiminta vielä toisella vuosineljänneksellä     
täyttänyt odotuksia tuotantotehokkuuden ja kustannuskehityksen osalta.     

Siipikarjaliiketoiminnassa HK Ruokatalo ylsi kohtuulliseen tulokseen, vaikka  
kustannusten nousu ja logistiset häiriöt tuntuivat täälläkin. Tilannetta    
helpotti broilerinlihan kulutuksen kasvu Suomessa noin kymmenen prosenttia   
vuoden 2007 alkupuoliskoon verrattuna.                     

Kesäkuussa tehdyn sopimuksen mukaan HK Ruokatalo ostaa jatkossa luullisten   
koipireisi- ja rintaleiketuotteiden broileriraaka-aineen sekä grillibroilerit  
Ruoka-Saarioisilta. Vastaavasti Ruoka-Saarioinen ostaa luuttoman        
broileriraaka-aineen HK Ruokatalolta. Ostosopimus tehostaa HK Ruokatalon    
valmistuskapasiteetin käyttöä ja varmistaa kotimaisen raaka-aineen saantia.   
Toiminta alkaa loka-marraskuussa 2008.                     

Uuden logistiikkakeskuksen käynnistysvaihe saatiin päätökseen kesäkuussa.    
Toimitusvarmuus on merkittävästi parantunut ja alkuvuonna esiintyneet häiriöt  
vähentyneet. Vantaan tehdaslaajennuksen ja logistiikkakeskuksen valmistumisen  
myötä yhtiön käynnissä ollut rakennemuutosohjelma Suomessa tuli päätökseen.   
Osana ohjelmaa toiminta Tampereella lopetettiin kesäkuussa.           MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  305,0 |  272,5 |  562,4 |   537,0 |  1 111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   3,3 |   6,4 |   3,9 |    6,1 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   1,1 |   2,4 |   0,7 |    1,1 |    2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsin markkina-alueella Scanin liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 
18 prosenttia suurempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutetut      
hinnankorotukset eivät ole riittäneet vahvistamaan kannattavuutta.       

Sianlihan vaikea kansainvälinen markkinatilanne heijastui edelleen toisella   
neljänneksellä erityisesti yhtiön teollisuusmyynnin ja viennin kannattavuuteen. 
Mahdollisuudet hinnankorotusten läpiviemiseen näissä tuotteissa ovat      
ratkaisevasti sidoksissa kansainväliseen hintakehitykseen.           

Scanin valmisteliiketoiminnassa myyntimäärät kehittyivät positiivisesti     
varsinkin katsauskauden loppua kohden. Kohonneiden raaka-ainekustannusten    
vieminen jalosteiden myyntihintoihin sen sijaan toteutui vain osittain ja vaatii
siksi edelleen lisää ponnistuksia.                       

Scanilla oli käynnissä eräitä merkittäviä tuotannon tehostamishankkeita.    
Puolassa valmistui kesäkuussa käyttökuntoon Swinoujscien tehtaan laajennus.   
Swinoujsciessa viipaloidaan ja pakataan pekonia koko konsernille. Ruotsissa Scan
aloitti toimet teurastusten siirtämiseksi Uppsalan tuotantolaitoksesta yhtiön  
muihin tuotantolaitoksiin. Skellefteåssa puolestaan suljettiin teurastamo.   
Etelä-Ruotsissa suljetaan Kävlingen toimipaikka kolmannen vuosineljänneksen   
aikana.                                     MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  43,0 |  37,9 |   81,0 |   69,7 |   145,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   2,7 |   3,9 |    4,2 |    6,4 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   6,4 |  10,3 |    5,1 |    9,2 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toinen vuosineljännes muodostui pitkälti ensimmäisen kaltaiseksi.        
HKScan-konsernin myynti Baltiassa kehittyi edelleen positiivisesti. Tulos    
kokonaisuutena katsoen oli tavoitteen mukainen. Tavoitteeseen pääsyä auttoi   
toiminnallisten kustannusten hallinta.                     

Sianlihan kansainvälinen markkinatilanne heikensi paikallisen          
raaka-ainetuotannon kannattavuutta. Voimakkaasti kohonneet rehukustannukset   
painoivat Rakverelle sianlihaa toimittavan Eksekon selvästi tappiolle myös   
toisella neljänneksellä. Myös siipikarjanlihan tuotantokustannukset nousivat,  
mutta Tallegg pystyi pitämään hinnat ja kustannukset kohtuullisesti       
tasapainossa.                                  

Kansantalouden kasvu hidastui ja inflaatio kiihtyi varsinkin Virossa ja     
Latviassa. Ruoan hintojen nopean nousun takia merkittävä osa kuluttajista on  
siirtynyt edullisempiin tuotteisiin. Kansantalouksien kasvun hidastuminen on  
epävarmuustekijä, joka asettaa omat haasteensa jatkossa.            

Markkinatilanne ja kiristynyt kilpailu ovat ajaneet monet elintarvikealan    
yritykset ahtaalle erityisesti Latviassa ja Liettuassa. On odotettavissa, että 
alalla tapahtuu lisää rakenteellisia muutoksia.                 MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |  69,3 |  54,7 |   130,4 |   106,6 |   220,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |  -0,2 |   1,1 |    0,7 |    2,2 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |  -0,3 |   2,0 |    0,5 |    2,1 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Sokolówin liha- ja jalostetuotanto sujui pääasiassa tavoitteiden mukaisesti sekä
liikevaihdon että tuloksen osalta. Tämä ei kuitenkaan riittänyt pitämään koko  
markkina-alueen liiketoimintaa plussalla.                    

Puolan ongelmat keskittyivät alkutuotantoyhtiö Agro-Sokolówiin, jossa tehtiin  
katsauskaudella huomattavat, 1,5 miljoonan euron suuruiset, alaskirjaukset.   
Pozmeatin tulos oli vielä miinusmerkkinen, mutta tappiot pienenivät       
merkittävästi.                                 

Sokolówin toisen vuosineljänneksen myynnissä eniten kasvoivat toimitukset    
vähittäiskaupan ketjuille, jotka myyntikanavina ovat nousseet oman       
vähittäismyyntiverkoston kokoisiksi kanaviksi.                 INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Toisella vuosineljänneksellä bruttoinvestoinnit olivat 25,7 miljoonaa euroa   
(36,9 Meur Q2/2007). Koko tammi-kesäkuun 2008 bruttoinvestoinnit olivat 53,6  
miljoonaa euroa (59,1 Meur Q1-Q2/2007). Summa jakaantui tuotannollisiin     
kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 19,2 miljoonaa euroa, Ruotsi 
18,2 miljoonaa euroa ja Baltia 8,4 miljoonaa euroa. Puolassa HKScanin osuus   
Sokolówin investoinneista oli 7,8 miljoonaa euroa.               

Suomessa tärkeimpiin kohteisiin kuului Vantaan logistiikkakeskuksen ylösajo.  
Ruotsin Linköpingissä jatkettiin uuden jakelukeskuksen rakentamista ja     
panostettiin edelleen kilpailukykyä lisäävään tuotantotekniikkaan. Virossa uuden
nakkilinjan rakentaminen Rakvereen tuli loppusuoralle.             

Konsernilla oli korollista velkaa kesäkuun lopussa 549,8 miljoonaa euroa (527,9 
Meur). Alkuvuoden lisävelkaantumiseen on johtanut riittämätön liiketoiminnan  
kassavirta. Nettorahoituskulut ovat kasvaneet merkittävästi velkaantumisen ja  
korkotason nousun myötä. Käyttämättömien valmiusluottojen määrä 30.6.2008 oli  
174 miljoonaa euroa (180 Meur). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä  
shekkitili- ym. limiittejä 32 miljoonaa euroa (31 Meur). 100 miljoonan euron  
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 39 miljoonaa euroa (29 Meur).       

Kesäkuun lopussa omavaraisuusaste oli 28,3 prosenttia (29,4 %). Kassavirran   
vahvistaminen ja omavaraisuuden nosto ovat keskeisiä tehtäviä.         


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

Yhtiön hallitus luovutti 22.4.2008 maksutta yhteensä 45 552 yhtiön hallussa   
ollutta A-osaketta konsernin ”Osakepalkkiojärjestelmään 2006” kuuluville    
avainhenkilöille ansaintajaksolta 2007 maksettavan palkkion osakeosuutena.   
Luovutus perustui yhtiökokouksen 20.4.2007 antamaan valtuutukseen. Yhtiön    
hallussa oli 30.6.2008 yhteensä 9 472 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 
0,09 miljoonaa euroa. Osuus kaikista osakkeista oli 0,02 prosenttia ja äänistä 
0,01 prosenttia.                                


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

22.4.2008 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä   
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2007.  
Osinkoa päätettiin maksaa 0,27 euroa osakkeelta.                

Yhtiön hallitukseen valittiin Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Johan    
Mattsson uudelleen. Matti Murto ja Matti Karppinen valittiin hallituksen uusiksi
jäseniksi. Puheenjohtajaksi hallitus valitsi Markku Aallon ja          
varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen.                   

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2008 valittiin KHT-yhteisö    
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg 
ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi
Pietarinen.                                   

Hallituksen yhtiökokouksessa saamat valtuudet esitellään jaksossa ”Hallituksen 
voimasssa olevat valtuudet”.                          


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

(1) Varsinainen yhtiökokous 22.4.2008 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön  
omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 
500 000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 %
A-sarjan osakkeista.                              

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                  

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2009 asti.                                 

(2) Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista sekä   
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus      
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
14,0 % yhtiön kaikista osakkeista.                       

Hallitus voi päättää osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2009 asti.                                 


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-kesäkuussa keskimäärin 7 536 henkilöä 
(7 932 Q1-Q2/2007). Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin: Suomi 2  
443, Ruotsi 3 229 ja Baltia 1 864. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli     
keskimäärin 5 447 henkilöä.                           

Katsauskauden päättyessä henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Ruotsi 42,0 
%, Suomi 33,0 %, Viro 19,1 %, Latvia 2,9 %, Puola (Scan) 1,9 %, muut maat 1,1 %.


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin riskit voidaan jakaa kahteen pääryhmään: liiketoimintariskeihin
ja taloudellisiin riskeihin. Liiketoiminnassa merkittävimmät lähiajan      
epävarmuustekijät kaikilla markkina-alueilla liittyvät:             

raaka-aineiden, erityisesti sianlihan, hintakehitykseen ja jatkossa       
mahdollisesti myös saatavuuteen sekä toisaalta myyntihintojen nostamiseen    
kustannusnousuja vastaavasti.                          

Lähiajan epävarmuustekijät liittyvät Suomessa lisäksi asiakastyytyväisyyden   
vahvistamiseen, Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelman onnistumiseen sekä 
Baltiassa kansantalouksien kehitykseen.                     

Konsernin taloudelliset riskit koostuvat valuuttariskistä, korkoriskistä,    
likviditeettiriskistä ja luottoriskeistä. Niiden varalta suojaudutaan konsernin 
riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.       


MUUTOS Q3/2008-OSAVUOSIKATSAUKSEN JULKISTUSAJANKOHTAAN             

HKScan Oyj muuttaa vuoden 2008 kolmannen osavuosikatsauksen           
julkistamisajankohtaa. Tammi-syyskuun katsaus julkistetaan 5.11.2008, eikä   
4.11.2008.                                   


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Suomen liiketoiminnasta vastaava HK Ruokatalo Oy selkeyttää uuden teollisen   
rakenteen edellyttämää johtamismalliaan. Sen mukaisesti HK Ruokatalon      
perustoiminnot ovat myynti, markkinointi, tilaus-toimitusprosessi ja teolliset 
prosessit. Organisaatiouudistus astuu voimaan 11.8.2008.            


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ                              

Yhtiö pitää ennallaan 4.7.2008 päivittämänsä näkemyksen, jonka mukaan koko   
vuoden liikevoitto jää selvästi alle vuoden 2007 tason.             


Vantaalla 8.8.2008                               

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2008                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |  591,9 |  524,3 | 1 102,0 | 1 022,9 |  2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | -573,6 | -495,8 | -1 064,4 |  -971,4 | -2 000,4 |
| ja kulut        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |  -13,9 |  -13,4 |  -27,1 |  -27,2 |   -51,6 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |   4,4 |  15,1 |   10,5 |   24,3 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   2,7 |   1,2 |   3,4 |   2,1 |    9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |  -9,7 |  -5,6 |  -16,7 |  -10,7 |   -28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |   0,4 |  -0,2 |   0,5 |   0,4 |    0,4 |
| osakkuusyhtiöiden   |     |     |     |     |      |
| tuloksista       |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN  |  -2,3 |  10,5 |   -2,4 |   16,1 |   36,3 |
| VEROJA         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |  -0,7 |  -1,5 |   -1,3 |   -3,0 |   -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN       |  -2,9 |   9,1 |   -3,7 |   13,1 |   29,5 |
| VOITTO/TAPPIO     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN       |     |     |     |     |      |
| VOITON/TAPPION     |     |     |     |     |      |
| JAKAUTUMINEN:     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen-  |  -3,3 |   8,6 |   -4,3 |   12,1 |   27,8 |
| omistajille      |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille  |   0,4 |   0,5 |   0,6 |   1,0 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  -2,9 |   9,1 |   -3,7 |   13,1 |   29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeen-  |     |     |     |     |      |
| omistajille kuuluvasta |     |     |     |     |      |
| voitosta laskettu   |     |     |     |     |      |
| osakekohtainen tulos: |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos /osake (EUR)   |  -0,09 |  0,22 |  -0,11 |   0,32 |   0,72 |
| laimentamaton/laimenne |     |     |     |     |      |
| ttu          |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN TASE                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6.2008 |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |    64,9 |     18,4 |    65,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |    85,0 |    105,9 |    85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |    502,1 |    460,6 |    476,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä     |    21,5 |     16,8 |    20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset     |    15,8 |     11,0 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |    11,4 |     11,7 |    11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen    |     8,3 |     2,7 |     8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT        |    708,9 |    627,0 |    685,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |    140,8 |    139,3 |    140,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    229,1 |    272,3 |    244,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen         |     6,0 |     2,5 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat        |     3,6 |     3,7 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset      |    47,5 |     29,7 |    53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT        |    427,0 |    447,5 |    444,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |   1 135,9 |   1 074,5 |   1 129,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |    66,8 |     66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |    74,7 |     74,3 |    73,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet           |    -0,1 |     -1,8 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut   |    82,3 |     77,1 |    80,6 |
| rahastot             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     5,3 |     3,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |    90,2 |     94,0 |    105,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman |    319,2 |    313,4 |    328,5 |
| pääoman osuus           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |     2,4 |     2,3 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA            |    321,6 |    315,7 |    331,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka     |    35,3 |     18,3 |    34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras  |    429,8 |    445,1 |    421,6 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton vieras   |     6,3 |     6,2 |     6,9 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet         |     3,1 |     5,1 |     4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset      |     0,2 |     2,9 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |    474,7 |    477,6 |    467,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras  |    120,0 |     82,8 |    92,9 |
| pääoma              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      |    218,0 |    197,4 |    236,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka           |     0,1 |     0,0 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset      |     1,4 |     0,9 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    |    339,5 |    281,2 |    330,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |   1 135,9 |   1 074,5 |   1 129,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|     | Osa- | Yli- | Ar- | S  | Muut | Muun- | Omat | Voit- | Yht. |
|     | ke- | kurs | von- | V  | ra-  | to-  | osak- | to-  |    |
|     | pää- | -  | muu- | O  | has- | erot | keet | va-  |    |
|     | oma | sira | tos- | P*) | tot  |    |    | rat  |    |
|     |   | -  | rah. |   |    |    |    |    |    |
|     |   | hast |   |   |    |    |    |    |    |
|     |   | o  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66,8 | 73,4 | 3,0 | 66,7 | 10,8 |  3,0 | -0,7 | 105,5 | 328,5 |
| PÄÄOMA  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1.1.2008 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirr |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| an    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| suojauks |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| et    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   | 1,2 |   |    |    |    |    |  1,2 |
| pääomaan |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kirjatut |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| voitot  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ja    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tappiot |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer |   | 0,1 |   |   |  0,3 |  2,2 |    | 0,9 |  3,5 |
| on    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| muutos  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   |   |   |   |  0,2 |    |    |    |  0,2 |
| muutos  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat  |   |   |   |   |    |    |    | -0,4 | -0,4 |
| kirj.  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| voittova |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| roihin  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot |   | 1,0 |   |   |    |    |    | -1,0 |  0,0 |
| erien  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| välillä |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Opoon  | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,0 |  0,5 |  2,2 |  0,0 | -0,4 |  4,6 |
| suoraan |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kirj.  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| nettovoi |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tot ja  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| -tappiot |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    |    | -4,3 | -4,3 |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| voitto  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonais | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,0 |  0,5 |  2,2 |  0,0 | -4,7 |  0,3 |
| voitot  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ja    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| -tappiot |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |   |   |    |    |    | -10,6 | -10,6 |
| ako   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeant |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| i    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |   |   |   |    |    | -0,1 |    | -0,1 |
| osakkeid |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| hankinta |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omina  |   |   |   |   |    |    |  0,8 |    |  0,8 |
| osakkein |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| a    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| suoritet |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ut    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| maksut  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt |   | 0,3 |   |   |    |    |    |    |  0,3 |
| optiot  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66,8 | 74,7 | 4,3 | 66,7 | 11,3 |  5,3 | -0,1 | 90,2 | 319,2 |
| PÄÄOMA  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 30.6.200 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 8    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*) SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma                      --------------------------------------------------------------------------------
|     | Osa- | Yli- | Ar- | S  | Muut | Muun- | Omat | Voit- | Yht. |
|     | ke- | kurs | von- | V  | ra-  | to-  | osak- | to-  |    |
|     | pää- | -  | muu- | O  | has- | erot | keet | va-  |    |
|     | oma | sira | tos- | P*) | tot  |    |    | rat  |    |
|     |   | -  | rah. |   |    |    |    |    |    |
|     |   | hast |   |   |    |    |    |    |    |
|     |   | o  |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 58,6 | 72,9 | 0,1 | 0,0 |  8,9 |  5,4 |  0,0 | 90,5 | 236,4 |
| PÄÄOMA  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 1.1.2007 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirr |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| an    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| suojauks |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| et    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan  |   |   | 1,4 |   |    |    |    |    |  1,4 |
| pääomaan |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tilikaud |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ella   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| siirrett |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| y määrä |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer |   |   |   |   |    | -2,4 |    |    | -2,4 |
| on    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| muutos  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   |   |   |   |    |    |    |  2,0 |  2,0 |
| muutos  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot |   | 1,1 |   |   |    |    |    | -1,1 |  0,0 |
| erien  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| välillä |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Opoon  | 0,0 | 1,1 | 1,4 | 0,0 |  0,0 | -2,4 |  0,0 |  0,9 |  1,0 |
| suoraan |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| kirj.  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| nettovoi |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tot ja  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| -tappiot |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud |   |   |   |   |    |    |    | 12,1 | 12,1 |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| voitto  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonais | 0,0 | 1,1 | 1,4 | 0,0 |  0,0 | -2,4 |  0,0 | 13,0 | 13,1 |
| voitot  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ja    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| -tappiot |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonj |   |   |   |   |    |    |    | -9,3 | -9,3 |
| ako   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeant | 8,2 |   |   | 66,7 |    |    |    |    | 74,9 |
| i    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| osakkeid |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| en    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| hankinta |   |   |   |   |    |    | -1,8 |    | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| pääomana |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| suoritet |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| tavat  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| osake-  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustei |   | 0,3 |   |   |    |    |    | -0,2 |  0,1 |
| set   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| liiketoi |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| met   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA   | 66,8 | 74,3 | 1,5 | 66,7 |  8,9 |  3,0 | -1,8 | 94,0 | 313,4 |
| PÄÄOMA  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 30.6.200 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 7    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*) SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma                      RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  1-6/2008  |  1-6/2007  | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ja poistot (sis.   |     32,4 |     43,8 |    97,2 |
| oikaisut)            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |     2,0 |    -24,1 |    50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja - kulut    |    -13,3 |     -8,6 |    -19,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     -1,3 |     -2,2 |    -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |     19,8 |     8,9 |    121,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden         |    -53,7 |    -59,1 |   -131,6 |
| bruttoinvestoinnit        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit     |     8,4 |     9,6 |    15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen   |       |    -70,1 |    -70,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |       |       |    -4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     0,6 |       |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -44,7 |    -119,6 |   -187,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta    |    -24,9 |    -110,7 |    -66,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja takaisinmaksut        |     28,6 |    -68,3 |   -102,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja takaisinmaksut        |     1,3 |    207,8 |    225,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -10,6 |     -9,3 |    -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen   |     -0,1 |     -1,8 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |     19,2 |    128,4 |    111,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |     -5,7 |     17,7 |    44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.          |     56,8 |     12,1 |    12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.6.         |     51,1 |     29,7 |    56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos taseessa   |     -5,7 |     17,7 |    44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.6.2008 |  30.6.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake           |    -0,11 |     0,32 |    0,72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 30.6., eur 1)  |     8,12 |     7,99 |    8,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     28,3 |     29,4 |    29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. |     39,3 |     38,4 |    38,8 |
| kpl               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö-    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, Meur        |     53,6 |    59,1 |    129,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona    |    7 536 |    7 932 |    7 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta               KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                    

LAADINTAPERIAATTEET                               

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2008 on laadittu IAS 34      
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on  
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007.     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2007 tilinpäätöksestä.    

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)                  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2008 | Q2/2007 | Q1-Q2/08 | Q1-Q2/07 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  194,5 |  171,2 |   359,5 |   326,7 |  674,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |  305,0 |  272,5 |   562,4 |   537,0 | 1 111,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |  43,0 |   37,9 |   81,0 |   69,7 |  145,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |  69,3 |   54,7 |   130,4 |   106,6 |  220,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |  -19,9 |  -11,9 |   -31,6 |   -17,0 |  -45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  591,9 |  524,3 |  1 102,0 |  1 022,9 | 2 107,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  -0,5 |   5,6 |    3,5 |   12,9 |   22,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |   3,3 |   6,4 |    3,9 |    6,1 |   23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |   2,7 |   3,9 |    4,2 |    6,4 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |  -0,2 |   1,1 |    0,7 |    2,2 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon  |  -0,9 |   -1,9 |   -1,8 |   -3,3 |   -5,0 |
| kulut        |     |     |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   4,4 |   15,1 |   10,5 |   24,3 |   55,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET               

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q2/2008 |  Q1-Q2/2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    627,2 |    352,4 |    352,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     4,8 |     2,3 |     3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    54,0 |     55,6 |    131,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |    211,6 |    209,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -6,5 |    -10,0 |    -16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -27,5 |    -27,2 |    -51,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     0,1 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    652,0 |    584,8 |    627,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


VAIHTO-OMAISUUS                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q2/2008 |  Q1-Q2/2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       |    86,0 |     92,2 |    85,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet      |     8,3 |     7,2 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet         |    32,0 |     26,8 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat              |     0,1 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        |     4,7 |     1,0 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |     0,8 |     1,4 |     0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41      |     8,9 |     10,6 |    10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     |    140,8 |    139,3 |    140,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  | Ulkona  | Osakepääo | Ylikurssi | SVOP | Omat   | Yht.  |
| ja      | olevien | ma    | -rahasto |    | osakkeet |    |
| ylikurssiraha | osakkeid |      |      |    |     |    |
| sto      | en    |      |      |    |     |    |
|        | lukumäär |      |      |    |     |    |
|        | ä    |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008   |  39 266 |   66,8 |   72,9 | 66,7 |   -0,7 | 205,7 |
|        |   169 |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     | -15 000 |      |      |    |   -0,1 |  -0,1 |
| osakkeiden  |     |      |      |    |     |    |
| hankinta   |     |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |  45 552 |      |      |    |   0,8 |  0,8 |
| osakkeiden  |     |      |      |    |     |    |
| luovutus   |     |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2008   |  39 296 |   66,8 |   72,9 | 66,7 |   -0,1 | 206,3 |
|        |   721 |      |      |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma                        RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                            

Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteita ei ole muutettu        
raportointikaudella. Periaatteet ovat samat kuin on esitetty vuoden 2007    
konsernin vuosikertomuksessa.                          


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                           
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2008 | 30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat         |    42,4 |    44,1 |     36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset      |    65,6 |    52,7 |     31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit              |    5,5 |    7,9 |     19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset        |    24,0 |    13,7 |     10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset             |    8,4 |    4,3 |     7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit        |    10,2 |    12,6 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut           |    21,3 |    5,9 |     10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut            |    17,1 |    2,3 |     17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    3,3 |    0,0 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksista johtuvat   |      |      |       |
| vastuut               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset     |    63,3 |    7,8 |     64,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset        |   206,3 |   144,7 |    162,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset       |    5,7 |    5,8 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinisopimukset     |    -0,9 |    0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset        |    3,7 |    0,2 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkötermiinisopimukset       |    2,7 |    0,6 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q2/2008 | Q1-Q2/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille      |    21,9 |    21,0 |     38,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä       |    21,5 |    17,6 |     35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |    2,2 |    1,8 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |    12,1 |    5,3 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


HKScan Oyj                                   


Kai Seikku                                   
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää soittopyynnön 
Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428                    

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen liikevaihto on runsaat  
kaksi miljardia euroa.                             


JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi                            
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa

Liitteet & linkit