Tampereella kehitetty älyneula on valmis – Injeq Oy:n osakeannilla haetaan rahaa tuotannon käynnistämiseen

Tampere 30.5.2017 – Suomalainen teknologiayhtiö Injeq Oy on kehittänyt Injeq IQ-Needle™ älyneulan, joka tunnistaa reaaliaikaisesti neulan kärkeä ympäröivän kudoksen. Yhtiön osakeanti käynnistyy tiistaina 30.5.2017 Invesdor-palvelussa, jossa on järjestetty menestyksellisesti jo yli 80 osakeantia. 

Älyneulan ensivaiheen kohderyhmä ovat eurooppalaiset lastensairaalat. Esimerkiksi lasten yleisimmän syöpäsairauden ALL-tyypin leukemian hoidossa annostellaan lääkkeitä selkäydin- eli spinaalikanavaan. Pistot aiheuttavat usein verenvuotoa[1], joka voi välittää syöpäsoluja keskushermostoon heikentäen potilaan selviämisennustetta. Älyneula tuo spinaalipistoihin uuden turvallisuus- ja onnistumistason, sillä se ilmoittaa lääkärille, kun neula on perillä eli kun sen kärki koskettaa selkäydinnestettä. Tällöin pistoa ei tehdä liian syvälle eikä aiheuteta tarpeetonta kudosvauriota. Spinaalipistot ovat yksi kymmenistä sovelluksista Injeqin älyneulatekniikalle.

Yhtiön tuotteita on käytetty kliinisissä potilastutkimuksissa ja niiden hyvästä suorituskyvystä on raportoitu mm. elokuussa 2016 ilmestyneessä artikkelissa[2] Journal of Clinical Monitoring and Computing -lehdessä. Lisäksi vuonna 2016 on käynnistynyt lasten spinaalipistotutkimus Tampereen ja Turun yliopistollisissa sairaaloissa. Kliinisten potilastutkimusten ennakoidaan laajenevan myös 4-6 keskeiseen yliopistosairaalaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa syksyn 2017 aikana.

Yhtiö on käynnistämässä älyneulojen tuotannon Tampereella. Tämä mahdollistaa kaupallisten toimitusten vaatimien hyväksyntätestien loppuunsaattamisen ja neulatoimitukset niin tutkimuksiin kuin kaupallisesti. ”Olemme nyt tilanteessa, jossa meillä on valmius aloittaa valmiiksi kehitetyn tuotteen tuotanto varsin nopeasti. Samalla kysyntä vaikuttaa erittäin hyvältä”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kai Kronström. ”Tavoitteemme on saada myyntilupa ja aloittaa toimitukset vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.”

Injeq hakee osakeannilla 825 000 euron rahoitusta. Yhtiön sijoitusmateriaaliin pääsee tutustumaan osoitteessa https://www.invesdor.com/fi/pitches/833.Merkintöjen teko edellyttää rekisteröitymistä palveluun.

 

[1] http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2814%2900216-0/abstract?cc=y

[2]  On-line article: http://link.springer.com/article/10.1007/s10877-016-9915-8
DOI: 10.1007/s10877-016-9915-8

Lisätietoja: www.injeq.com tai

Kai Kronström, toimitusjohtaja, 040 751 6763, kai.kronstrom@injeq.com tai

Tommi Rasila, hallituksen jäsen, 040 750 8158, tommi.rasila@injeq.com

Mikko Savolainen, viestintäpäällikkö, Invesdor Oy, 040 747 5205, mikko.savolainen@invesdor.com

Injeq Oy lyhyesti:

Injeq Oy on tamperelainen vaativia lääkinnällisiä laitteita kehittävä yhtiö.  Yhtiön ensimmäiset tuotteet ovat Injeq IQ Needle™ älyneula sekä Injeq BZ-300 sarjan kudosanalysaattori. Tuotteet ennakoidaan saatavan myyntiin vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tuotteiden toiminta perustuu neulan kärkeä ympäröivän kudoksen sähköisten ominaisuuksien mittaamiseen edistyksellisellä impedanssimittausteknologialla ja kudoksen tunnistamiseen vertaamalla mittaustuloksia kudosmalleihin ns. Bayesiläisiä algoritmeja hyödyntäen.

Yhtiön tuotteita ja teknologiaa voidaan hyödyntää useilla lääketieteen alueilla. 

Invesdor lyhyesti:

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 30 miljoonaa euroa. Onnistuneita rahoituskierroksia palvelualustalla on järjestetty yli 80.

Invesdor on osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinajohtaja Pohjoismaissa vuonna 2016 palvelun kautta sijoitetulla pääomalla ja liikevaihdolla mitattuna. Sen asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä ja Lontoossa.

Invesdor lukuina 2016

Invesdor medialle

Yrityksestä

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 50 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 110 onnistunutta rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia