Noin 2 500 opiskelijalle lisää opintorahaa tammikuusta alkaen

Opintorahoihin vaikuttavia opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan 13 %:lla tammikuusta alkaen. Korotus koskee ainoastaan muualla kuin vanhempansa luona asuvia 18–19 -vuotiaita toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita.

Vanhempien vuositulot pienentävät opintorahan määrää, jos ne ovat vähintään 61 010 euroa, ja estävät opintorahan saamisen, jos ne ovat vähintään 80 200 euroa. Vanhempansa luona asuvilla ja alle 18-vuotiailla tulorajat ovat lähes 20 000 euroa alhaisemmat. Vanhempien tulot eivät pienennä korkeakouluopiskelijoiden opintotukea eivätkä estä sen saamista.

Jo opintorahaa saavien opintotuet tarkistetaan hakemuksetta. Jos opiskelija ei vielä saa opintorahaa, hänen on haettava sitä.

Jos toisen asteen oppilaitoksen opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona ja hänen vanhempiensa vuositulot ovat alle 80 200 euroa, hänen kannattaa selvittää mahdollisuutensa saada opintorahaa. Sen voi tehdä Kelan verkkosivujen opintotuen määrän laskurilla tai Opiskelijan tuet -puhelinpalvelussa. Laskuria varten opiskelijan on selvitettävä vanhempiensa puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä vuoden 2014 verotuksessa.

Tulorajojen korotuksen ansiosta 2 345 opiskelijaa saa tammikuusta alkaen aiempaa suurempaa opintorahaa. Uusia opintorahan saajia tulee tuhatkunta.

Uusien verotietojen käyttö pienentää monen opiskelijan opintotukea

Kela on viime viikonlopun aikana tarkistanut kaikkien niiden opintotukea saavien opiskelijoiden opintotuet, joilla vanhempien tulot vaikuttavat tai voivat vaikuttaa tukeen. Tarkistuksissa on huomioitu vanhempien uudet korotetut tulorajat, minkä lisäksi on otettu käyttöön vanhempien vuoden 2014 vahvistetun verotuksen tulotiedot.

Jos opiskelijan saaman opintotuen määrä muuttuu, hän saa Kelalta opintotukipäätöksen tämän tai kahden seuraavan viikon aikana. Päätöksen saajia on noin 27 700.

Useimmilla päätöksen saajilla opintotuki pienenee tammikuusta alkaen, koska vanhempien vuoden 2014 tulot ovat aiempaa suuremmat. Noin 2 000 opiskelijalla opintorahan tai opintorahan ja asumislisän maksaminen päättyy tarkistuksen seurauksena.

Opintotuessa käytetään yleensä vanhempien viimeksi vahvistetun verotuksen tulotietoja. Jos opiskelijan vanhempien tulot ovat verovuoden jälkeen alentuneet, hän voi selvittää Kelalle vanhempiensa nykyiset tulot. Opintotuki myönnetään tai tarkistetaan niiden mukaisesti, jos vuositulot ovat alentuneet vähintään 20 %.

Opintotuen hakeminen ja muutoksista ilmoittaminen on helpointa Kelan asiointipalvelussa, www.kela.fi/asiointi

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki  

Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18 (heinäkuussa klo 9-16.30)

Opintotuen määrän laskuri: www.kela.fi/laskurit

Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki

Lisätietoja medialle:
Kelan opintotukiryhmä
etuuspäällikkö Regina Ollila, puh. 040 570 8739
pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit