Uuden opiskelijan kannattaa hakea opintotuki verkossa

Uuden opiskelijan kannattaa hakea opintotukea heti, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Näin opiskelija välttää elo-syyskuun hakemusruuhkan. Hakemuksen täyttämisessä auttaa Kelan uusi kätevä opasvideo.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Palvelussa voi hakea opintorahaa, asumislisää, opintolainan valtiontakausta tai aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta.  Lisäksi palvelussa opiskelija voi muun muassa palauttaa, perua ja lakkauttaa opintotuen, hakea lisätukea, ilmoittaa muutoksista ja tarkistaa vuositulorajansa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  Sähköisen hakemuksen voivat täyttää kaikki Suomessa tai ulkomailla opiskelevat.

Video opastaa tuen hakemisessa

Kela on julkaissut opintotuen hakeminen verkossa -opasvideon, joka antaa konkreettiset neuvot siihen, miten opintotukihakemuksen täytetään. Kahden minuutin video neuvoo askel askeleelta, miten tukea haetaan Kelan asiointipalvelussa ja mitä tietoja hakemuksen täyttämiseen tarvitaan.

Jos videon katsomisen jälkeen mieleen tulee lisäkysymyksiä opintotuesta, niitä voi kysyä Kelan asiantuntijoilta Kysy Kelasta -keskustelupalstalla ja opintotuen Facebook-sivuilla. Molemmissa palveluissa Kelan asiantuntijat vastaavat nopeasti kysymyksiin ja ohjaavat asiakkaan tarvittaessa oikeaan palvelukanavaan.

Sähköinen hakemus on vaivaton ja turvallinen

Opintotuen sähköinen hakemus on vaivaton ja turvallinen tapa hakea opintotukea. Sähköistä hakemusta täyttäessään asiakkaan ei tarvitse miettiä, mitkä kysymykset koskevat häntä ja missä muodossa kysymyksiin on vastattava. Hakemus hyödyntää myös rekisteritietoja, kuten opiskelijavalinnan tietoja.

Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu. Se myös opastaa käyttäjää ohje- ja virheilmoitusten avulla. Sähköiset hakemukset ovat tiedoiltaan paperilomakkeita täydellisempiä, mikä nopeuttaa opintotukiasioiden käsittelyä.

– Opintorahaa ja lainatakausta voi hakea heti, kun opiskelija on varmistanut opiskelupaikkansa ja kun se on pohjatietona opintotuen verkkohakemuksessa. Asumislisä kannattaa kuitenkin hakea vasta sitten, kun asunto on tiedossa. Näin opintorahaa ja opintolainaa koskeva hakemus saadaan käsiteltyä nopeammin, neuvoo Kelan opintotukiryhmän pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki 

Opintotuen palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18 (heinäkuussa klo 9-16.30)

Kysy opintotuen hakemisesta:

https://kysykelasta.kela.fi

Opintotuki Facebookissa:

www.facebook.com/opintotuki

Lisätietoja medialle:
pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, p. 020 6343254

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Tilaa

Liitteet & linkit