Mentorointiohjelmalla vauhditetaan naisjohtajien etenemistä ylimpään johtoon

Joukko huippujohtajia on sparrannut naisjohtajia Keskuskauppakamarin mentorointiohjelmassa puolentoista vuoden ajan. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja jopa hallituksiin. Mentoroitavat ovat voineet luottamuksellisesti puntaroida johtamisen ja uran haasteita, ja mentorit ovat saaneet näkökulman naisjohtajuuden haasteisiin.

Keskuskauppakamarin tuoreen naisjohtajaselvityksen mukaan Suomen kaikissa pörssiyhtiöissä yhteensä vain 41 naista johtaa yhtiön liiketoimintoja johtoryhmätasolla, ja vain yhdellä pörssiyhtiöistä on nainen toimitusjohtajana. Tähän Keskuskauppakamari haluaa tuoda muutosta mentorointiohjelmalla.

“Naisten vähäisyyteen liiketoimintajohdossa on monia syitä naisten koulutusvalinnoista ja liiasta itsekritiikistä alkaen. Työnantajat eivät rakenna riittävän aktiivisesti urapolkuja naisille, eikä naisjohtajilla aina ole tarvittavia verkostoja tai mentoria. Naisten läpimurtoa liiketoimintajohtoon eivät kiintiöt edistä, sen on kiintiömaa Norjakin joutunut havaitsemaan. Mentorointiohjelmalla Keskuskauppakamari edistää naisjohtajuutta elinkeinoelämän omilla toimilla ”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Mentorointi hyödyttää myös mentoreita

Puolentoista vuoden pituinen mentorointiohjelma tulee tänään päätökseensä ohjelman päätösseminaarissa. Ohjelmaan on sisältynyt mentoriparien tapaamisten lisäksi neljä seminaaria, verkostoitumistapaamisia, yritysvierailuja sekä verkkokeskustelua. Mentoreiksi on ryhtynyt Suomen liike-elämän kokeneimpia johtajia.

Mentoreista 87 prosenttia kertoo ohjelman palautekyselyssä itsekin saaneensa hyötyä mentoroinnista. Yksi kommentoi, että “suosittelen mukanaoloa kaikille miesjohtajille, tämä on erittäin hyvä hanke”. Toinen toteaa, että “olen itsekin saanut uusia ajatuksia ja näkemyksiä”. Kaikki kyselyyn vastanneet mentorit suosittelisivat ohjelmaa tuttavilleen.

Mentorointi vauhdittaa aktorien uraa

Lähes puolet (49 prosenttia) aktoreista kertoo ohjelman palautekyselyssä vaihtaneensa työtehtävää ohjelman alun jälkeen. Noin neljäsosa (24 prosenttia) sanoo ohjelmalla olleen jo tässä vaiheessa konkreettinen vaikutus uraansa esim. työpaikanvaihdoksen, yrityksen perustamisen tai hallituspaikan saamisen kautta. Lisäksi 60 prosenttia vastanneista kertoi onnistuneensa mentorinsa kanssa oman uran edistämisen kannalta. Aktorit kiittivät vuolaasti mentoroinnin antia. Ohjelman kerrotaan antaneen konkreettisia ohjeita ja apua hallituspaikkojen saantiin sekä hyviä oivalluksia työelämään. Mentori on auttanut hahmottamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä tulevaisuuden tavoitteita. Ohjelma on kasvattanut itseluottamusta ja luonut identiteettiä ammattijohtajana. “Omaa työuraa kannattaa suunnitella määrätietoisesti ja käyttää siihen apuna myös kokeneempia kollegoja”, pohtii eräs aktori palautekyselyssä.

“Osaavien mentoreiden lisäksi kiitosta kerää vahva aktoriyhteisö. Aktorit ovat järjestäneet ohjelmaan kuuluvien tapaamisten lisäksi itse yritysvierailuja, verkostoitumistilaisuuksia sekä yli 100 oppisopimuspaikkaa poikineen oppisopimushaasteen”, kertoo Linnainmaa. Kaksi kolmesta aktorista arvelee palautekyselyssä pitävänsä yhteyttä muihin aktoreihin myös ohjelman päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia