Lidl hakee nuoria palkalliseen korkeakoulutukseen – haku alkaa 2.2.

Lidl hakee jälleen korkeakoulukelpoisia suomalaisnuoria Saksassa ja Suomessa toteutettavaan palkalliseen Duales Studium -koulutusohjelmaan. Lidl panostaa työntekijöidensä koulutukseen muutenkin. Yhteensä 260 Lidlin työntekijää Suomessa on suorittanut erityyppisiä tutkintoja oppisopimuskoulutuksen avulla.

Duales Studium -koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa kolmen vuoden opiskelun aikana korkeakoulutasoisen loppututkinnon Bachelor of Arts (BA). Lidl maksaa opiskelusta porrastetusti nousevaa palkkaa. Valmistumisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet työskennellä päivittäistavarakaupan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Haku lokakuussa 2015 käynnistyvään ohjelmaan alkaa 2.2. ja päättyy 15.2.

-          Haemme ohjelmaan tämän vuoden abiturientteja, ylioppilaaksi valmistuneita sekä muuten korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita suomalaisnuoria. Viime kerralla kiinnostus tätä kansainvälistä korkeakouluohjelmaa kohtaan oli suurta ja saimme runsaasti hyviä hakijoita, kertoo Lidl Suomen henkilöstöpäällikkö Maria Hekkala.

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat pätevyyden työskennellä Lidlin lisäksi muissakin yrityksissä, sillä opintojen sisältö ja Bachelor of Arts -tutkinto ovat yleisesti kaupan alalle kouluttavia. Opintojen kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat teoriaopinnoista saksalaisessa ammattikorkeakoulussa ja työssäoppimisjaksoista Lidl-myymälöissä Saksassa. Kolmantena opiskeluvuotena työskennellään Lidlin toiminnoissa Suomessa.

-          Opinnot suoritetaan saksan kielellä, joten sujuva kielitaito on välttämätön. Lisäksi ulkomailla asuminen vaatii opiskelijoilta itsenäistä ja ulospäin suuntautunutta asennetta. Opintojen aikana opiskelijat työskentelevät erilaisissa tehtävissä, aina myyjästä aluepäällikköön saakka, Hekkala sanoo.

Palkallisen korkeakoulutuksen lisäksi Lidl panostaa työntekijöidensä koulutukseen erityisesti oppisopimuskoulutuksilla.

-          Lidliläiset Suomessa ovat suorittaneet oppisopimuksella yhteensä 260 tutkintoa, Hekkala kertoo.

Lidlin henkilökunnan koulutusvalikoimaan kuuluu liiketalouden perustutkinto, logistiikan perustutkinto, myynnin ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, tekniikan erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Koulutukset on räätälöity yhdessä Amiedun kanssa Lidlin liiketoiminnan ja henkilökunnan tarpeisiin. Lisäksi Lidl Suomi tarjoaa työntekijöilleen kansainvälisiä henkilöstön kehittämisohjelmia.

Ensimmäiset suomalaiset Duales Studium -opiskelijat kannustavat hakemaan ohjelmaan

Duales Studium -opintonsa aloittivat viime lokakuussa Anna-Riikka Hautanen ja Jan Forssell. Molemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä opintojen sisältöön.

-          Opiskelu perustuu lähiopetukseen ja saamme tarvittaessa helposti henkilökohtaista ohjausta professoreilta. Parin ensimmäisen viikon aikana täytyi tsempata kielen kanssa, mutta sen jälkeen saksakin on sujunut luontevasti, Forssell kertoo.

Opiskelu saksalaisessa korkeakoulussa on luokkamuotoista, mikä on luonut tiiviin yhteishengen opiskelijoiden välille.

-          Luokallamme on 28 opiskelijaa 10 eri maasta, esimerkiksi Puolasta, Kreikasta, Kyprokselta, Italiasta, Espanjasta, Unkarista, Kroatiasta, Itävallasta, Saksasta ja Serbiasta. Pidämme tiiviisti yhteyttä myös opintojen ulkopuolisissa riennoissa, Hautanen kuvailee.

Sekä Hautanen että Forssell suosittelevat koulutukseen hakemista.

-          Harjoittelujaksot tuovat mukavaa vaihtelua varsinaiseen opiskeluun. Nyt jaksaa lukea ahkerasti, kun tietää, että seuraavaksi on luvassa käytännön tekemistä ja voin sitten verrata teoriaa käytäntöön, kertoo Hautanen.

-          Opinnot ovat aidosti kansainvälisiä. Opiskelijat tulevat eri maista ja eri yrityksistä, joten pääsen laajasti tutustumaan kansainvälisen kaupan käytäntöihin, Forssell jatkaa.

Duales Studium -ohjelma

 • Ohjelmassa suoritetaan kansainvälinen korkeakoulututkinto. Suuntautumisalueeksi voi valita kulutustavarakaupan tai kansainvälisen kaupan. Painopiste opiskelussa on kauppatieteissä sekä monikulttuurisessa yhteistyössä tarvittavien taitojen kehittämisessä.
 • Teoriajaksot järjestetään Saksassa Baden-Württembergin osavaltion ammattikorkeakoulussa (Duale Hochschule Baden-Württemberg - DHBW).
 • Työskentelyjaksot järjestetään kahden ensimmäisen vuoden aikana Lidl-myymälöissä Saksassa, jolloin opiskelija tutustuu kaikkiin myymälän tehtäviin aina tuotteiden hyllyttämisestä ja kassatyöstä myyntialueen itsenäiseen johtamiseen. Jokaisessa koulutusvaiheessa opiskelija saa asteittain enemmän vastuuta. Kolmantena vuonna opiskelija työskentelee Suomen myymälöissä.
 • Opiskelija suorittaa kolmen vuoden opiskelun aikana kansainvälisesti arvostetun korkeakoulutasoisen loppututkinnon Bachelor of Arts (BA). Opintojen päättyessä opiskelijalla on valmiudet työskennellä päivittäistavarakaupan asiantuntija- tai esimiestehtävissä.
 • Opiskelijalle maksetaan opiskelusta portaittain korotettavaa kuukausipalkkaa. Myös majoituskulut korvataan Saksan työskentelyjaksojen ajalta. Vuonna 2014 kuukausipalkat olivat ensimmäisenä opiskeluvuonna 1400, toisena vuonna 1600 ja kolmantena vuonna 1800 euroa kuukaudessa.
 • Korkeakoulukelpoisuus on edellytys opiskelun aloittamiselle, mutta myös kevään 2015 abiturientit voivat hakea koulutukseen. Hakijoilta edellytetään hyvää saksan ja suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Hyvä englannin kielen taito on lisäetu. Lisäksi hakijoilta toivotaan ulospäin suuntautunutta asennetta ja oma-aloitteisuutta.
 • Haku alkaa 2.2.2015 ja päättyy 15.2.2015. Koulutus käynnistyy vuosittain lokakuun alussa.

Esimerkkejä muista Lidlin koulutusohjelmista

 • Oppisopimuskoulutus Suomessa
  • Lidl on yhdessä Amiedun kanssa suunnitellut Opinportaat-koulutusohjelman Lidlin omalle henkilökunnalle. Ohjelmassa huomioidaan työntekijöiden henkilökohtaiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään.
  • Opinportaiden perustutkintoja ovat Liiketalouden perustutkinto ja Logistiikan perustutkinto.
  • Kokeneemmille on tarjolla Myynnin ammattitutkinto sekä Kaupan esimiehen, Tekniikan ja Johtamisen erikoisammattitutkinnot.
  • Koulutukset toteutetaan oppisopimuskoulutuksina ja ne ovat opiskelijalle tutkintomaksua lukuun ottamatta maksuttomia. Osallistuakseen oppisopimuskoulutukseen henkilön on työskenneltävä tehtävässä, joka mahdollistaa tutkinnon suorittamisen.
 • Kansainväliset henkilöstön kehittämisohjelmat
  • Lidl tarjoaa työntekijöilleen tehtävästä riippuen erilaisia kansainvälisiä henkilöstön kehittämisohjelmia, joka tuovat mahdollisuuden parantaa saksan kielen taitoa sekä kerätä kokemusta ulkomailla työskentelystä. Osallistujat opiskelevat Saksassa saksan kieltä muutamia kuukausia kokoaikaisesti, jonka jälkeen he työskentelevät emoyhtiössä useiden kuukausien ajan.
  • Ohjelman jälkeen osallistujat palaavat kotimaahansa ja heillä on edellytykset edetä työurallaan kehittämisohjelman kautta saavutetun kokemuksen ansiosta. Henkilöstön kehittämisohjelmiin osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden sijoittua vaativiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin ulkomaille.

Lisätietoja

Lisätietoja Duales Studium -ohjelmasta ja hakuohjeet löydät täältä.

Lisätietoja medialle antaa Lidl Suomen viestintäpäällikkö Pilvi-Sisko Riikonen, puh. (09) 2345 6400, media@lidl.fi.


Yrityksestä

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Lidlin konseptin ydin on parhaan hinta-laatusuhteen tarjoaminen asiakkaille iloisesti palvellen. Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti kasvaneessa organisaatiossa työskentelee 5200 henkilöä. 177 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa ja Laukaassa sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista, ajankohtaisista tarjouksista ja yrityksestä osoitteessa lidl.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Duales Studium -koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa kolmen vuoden opiskelun aikana korkeakoulutasoisen loppututkinnon Bachelor of Arts (BA). Opintojen päättyessä opiskelijalla on valmiudet työskennellä päivittäistavarakaupan asiantuntija- tai esimiestehtävissä.
Tweettaa
Opintojen kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat teoriaopinnoista saksalaisessa ammattikorkeakoulussa ja työssäoppimisjaksoista Lidl-myymälöissä Saksassa. Kolmantena opiskeluvuotena työskennellään Lidlin toiminnoissa Suomessa.
Tweettaa
Lidl panostaa työntekijöidensä koulutukseen erityisesti oppisopimuskoulutuksilla. Lidlin henkilökunnan koulutusvalikoimaan kuuluu liiketalouden perustutkinto, logistiikan perustutkinto, myynnin ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, tekniikan erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto.
Tweettaa
Duales Studium -opiskelijalle maksetaan opiskelusta portaittain korotettavaa kuukausipalkkaa. Myös majoituskulut korvataan Saksan työskentelyjaksojen ajalta.
Tweettaa

Lainaukset

Haemme Duales Studium -ohjelmaan tämän vuoden abiturientteja, ylioppilaaksi valmistuneita sekä muuten korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita suomalaisnuoria.
Maria Hekkala, henkilöstöpäällikkö
Opinnot suoritetaan saksan kielellä, joten sujuva kielitaito on välttämätön. Lisäksi ulkomailla asuminen vaatii opiskelijoilta itsenäistä ja ulospäin suuntautunutta asennetta.
Maria Hekkala, henkilöstöpäällikkö