Julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15: buildingSMART Finlandin Talotekniikkakysely 2015

BuildingSMART Finland on toteuttanut Talotekniikkakysely 2015:n. Kyselyssä kartoitettiin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mielipiteitä talotekniikan (TATE) tietomallinnuksen tilasta Suomessa.

Kyselyn tulokset julkaistaan perjantaina 27.11. klo 13-15 Rakennustiedossa, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki, pidettävässä julkistustilaisuudessa sekä buildingSMARTin internet-sivuilla www.buildingsmart.fi.

Kyselyn tulosten perusteella tullaan kehittämään buildingSMART Finlandin toimintaa seuraavien vuosien aikana. Erityisesti tulokset huomioidaan buildingSMART Finlandin Talotekniikkaryhmän vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

BuildingSMART Finland ( www.buildingsmart.fi ) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on auttaa rakennusalan yrityksiä tunnistamaan tietomallinnuksen hyödyt ja auttaa niitä soveltamaan tietomallinnusta liiketoimintansa kehittämisessä.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen.

Lisätietoa:

Anna-Riitta Kallinen                                                                        Tero Järvinen

toimintakoordinaattori                                                                      talotekniikan toimialaryhmän puheenjohtaja

buildingSMART Finland                                                                  buildingSMART Finland

p.040-770 9799                                                                               p. 050 323 2934

anna-riitta.kallinen@gravicon.fi                                                      tero.jarvinen@granlund.fi

www.buildingsmart.fi

Anna-Riitta Kallinen, BuildingSMART/Gravicon Oy

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama, rakennusalan johtava tietotalo. Tuotamme ja myymme tietopalveluja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon tarpeisiin. Tunnettuja tietotuotteitamme ovat RT-, LVI-, Ratu-, KH- ja Infra Net -tietopalvelut ammattilaisille, sekä näihin kiinteästi liittyvät RYLit, rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Tallinnassa ja Pietarissa. Lisätietoja www.rakennustieto.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Talotekniikkakysely 2015 julkistustilaisuus 27.11.2015 klo 13-15
Tweettaa