KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAESIINTYMÄN SYVÄJATKEEN KAIRAUKSESSA

Sotkamo Silverin Hopeakaivoksella toteutettiin syksyllä 2014 timanttikairausohjelma jolla varmennettiin malmiesiintymän rajoja, tutkittiin esiintymän syväjatketta ja kairattiin reikiä uusia sähkökaapeleita varten. Kairaus tehtiin kokonaisuudessaan maan alla, kaikkiaan 13 reikää yhteispituudeltaan 2502 metriä. Kairaus tehtiin NQ-kalustolla, jolla kairansydämen halkaisija on 50,7 mm.

Kaivoksen sähköjärjestelmää varmistettiin asentamalla tasojen väleihin kairattuihin reikiin kaksi lisäkaapelia kullekin tasovälille siten että kaikille tasoille +84, +175, +255 ja +330 pystyttiin rakentamaan toiset sähkökeskukset kairausta ja tulevaa kaivostoimintaa varten.

Tunnetun esiintymän rajojen ja pitoisuusjakauman selvittämiseksi kairattiin seitsemän reikää joista kaksi TU 6 ja TU 7 tehtiin esiintymän rajojen varmistamiseksi. Neljä reikää TU11, TU 20, TU 18 ja TU 76 kairattiin esiintymän syvyysjatkeen varmistamiseksi ja yksi pitkä reikä TU 1 etelään suuntautuvan geofysikaalisen anomalian selvittämiseksi. Taulukossa 1 on listaus parhaista lävistyksistä. Katso myös kuvaa 1.

Reiällä TU 1, joka kairattiin tunnelin syvimmästä osasta etelään suuntautuvan geofysikaalisen anomalian selvittämiseksi lävistettiin pituudella 611 - 615 metriä hopeaesiintymäalueen ensimmäinen semi-massiivinen sulfidikerros, jossa oli neljän metrin matkalla rikkiä noin 9 % ja sinkkiä 1.1%. Lisäksi tehtiin 808 - 810 metrin syvyydellä lävistys kahden metrin matkalla, jossa on 152 g/t hopeaa ja 0.6 g/t kultaa. Nämä lävistykset ovat satoja metrejä nykyisen malmimallin ulkopuolella, sulfidirikas lävistys edustaa  geofysikaalisen anomalian kohtaa.

Reiät TU 6 ja TU 7 kairattiin esiintymän alueelle määrittämään malmin rajoja, molemmissa tavattiin joitakin metrejä cut-off-rajan 50 g/t hopeaa ylittävää hopeamineralisaatiota. Reiät TU 11, TU 18, TU 20 ja TU 76 kairattiin aiemman malmimallin alareunaan ja alapuolelle esiintymän syväjatkeiden selvittämiseksi. Reiät TU 11, TU 18 ja TU 20 lävistävät cut-off-rajan 50 g/t hopeaa ylittävää mineralisaatiota ja tulevat lisäämään mineraalivarantoa.

Reikä TU 76 on yksi parhaista esiintymään tähän osaan kairatuista. Se lävistää anomalian 17,5 metriä matkalla, noin 100 metriä aiempien reikien alapuolelta pitoisuudella 266 g/t hopeaa ja 0,73 g/t kultaa. Tämän lävistyksen rikkain osa on 7,65 metriä pitoisuudella 411 g/t hopeaa ja 1,2 g/t kultaa. Koska reikä menee esiintymän läpi vinosti, tämän rikkaan osan todellinen paksuus on noin viisi metriä.

Kairaustulokset vahvistavat käsitystä että hopeaesiintymä jatkuu syvyyssuuntaan, etenkin kultapitoisuuden kasvu on lupaava piirre. 

”Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet vahvistusta hopeaesiintymän jatkumiselle syvyyssuunnassa, etenkin parantuneet korkeahkot kultapitoisuudet ovat hyvä enne. Nyt saavutetut tulokset antavat merkittävää lisätietoa esiintymän rakenteesta ja syväosan malmipotentiaalista. Olen vakuuttunut että nämä toimenpiteet ja jatkuva parantaminen ovat avain menestykseemme ja Sotkamo Silverin taloudellisesti elinvoimaiseen tulevaisuuteen” sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg.

(for graphic, see attached file)

Kuva 1. Kuva 1. Mineralisoidut alueet jotka sisältävät> 0,3 g / t Au esitetään kuvan yläosassa. Alapuolella Sampo anomalia, joka on tulkittu geofysiikallisesta osoittaen johtavat kerrokset. Kairareikä TU 76 leikkaa sen noin 100 metriä aiempien havaintojen alapuolelta 17,5 metrin matkalta sisältäen 266 g/t hopea ja 0,73 g / t kultaa.

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

(For tables, see attached file)

Taulukko 1: Listaus parhaista lävistyksistä syksyn 2014 kairauksissa.

 

Tukholma, Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, CEO

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507