OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - SYYSKUU 2013, YHTEENVETO

 • Kauden tulos oli -5 676 KSEK (-5 463) ja osakekohtainen tulos oli -0,40 SEK (-0,47).
 • Muut tuotot olivat 832 KSEK (546).
 • Likvidit varat 30. syyskuuta 2013 olivat 10 065 KSEK (41 178).
 • Investoinnit ajalla tammikuu - syyskuuta 2013 olivat 20 532 KSEK (15 011).
 • Oma pääoma 30. syyskuuta 2013 oli 107 976 KSEK (113 584).

 

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk, huhtikuu-syyskuu)

 • Kauden nettotulos oli – 2 055 KSEK (- 2 326) ja osakekohtainen tulos oli -0,15 SEK (-0,17).
 • Konsernin nettoliikevaihto oli 55 KSEK (-536).
 • Investoinnit kaudella huhtikuu-syyskuu 2013 olivat 9 341 KSEK (2 694).
 • Sotkamo Silver On palkannut KPMG Corporate Financen avustamaan yhtiön lippulaivan, Hopeakaivos projektin kehittämistä ja rahoitusta.
 • Sotkamo Silver julkaisee raportin useista lupaavista malmiaiheista yhtiön lippulaivan Sotkamon Hopeakaivoksen läheisyydestä ja Tampereen kultavyöhykkeeltä.
 • Sotkamo Silver AB:n yhtiökokous pidettiin 22. maaliskuuta 2013.
 • Sotkamon Hopeakaivos sai ympäristöluvan.
 • Sotkamo Silver on tehnyt ABB:n kanssa hopeakaivoksen sähköistämissopimuksen ja ensimmäisen rahoitussopimuksen
 • Sotkamo Silver on julkaisi riippumattoman konsulttiraportin, joka käsittää ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskatselmuksen sekä rajoitetun yhteiskuntavaikutusten katselmuksen (Equator Principles -arviointi).
 • Hopeakaivosprojektin malmitutkimuskohteen koko kasvaa aina 2 000 metrin syvyyteen asti.
 • Muutos Sotkamo Silver AB:n osakkeiden ja äänien lukumäärässä.

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Erinomaiset tulokset täydennyskairausohjelmasta

Vastaavan ajanjakson vertailuluvut vastaavat edellisen vuoden lukuja ja vuoden 2012 tuloslaskelman taseen lukuja. Kaikki osakekohtaiset luvut on oikaistu takautuvasti osakkeiden 1:25, vuonna 2012 tapahtuneen yhdistämisen osalta.

 

Sijoittajakalenteri 2013

 • Osavuosikatsaus Q4 ajalta 1.1. - 31.12. julkaistaan 14 helmikuuta 2014.
 • Yhtiökokous - Maaliskuu 21, 2014

 

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on 14 156 664 ja osakepääoma on 141 566 641,47 SEK. Osakkeen ”kvotvärde” (vastearvo) on 10 SEK.

Ulkona olevien merkintäoptioiden määrä on 936 698 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen 30. marraskuuta 2013 mennessä kurssiin 17,50 SEK.

 

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Stockholm, 14 syyskuuta, 2013.

Sotkamo Silver AB

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille SE0004635290.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin

 

(For full report in Swedish, see attached file)