SOTKAMO SILVER ON JULKAISSUT MERKINTÄOIKEUSANTIA KOSKEVAN ANTIESITTEEN

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään muussa sellaisessa maassa jossa tämän lehdistötiedotteen jakelu olisi laitonta.

Sotkamo Silver AB:n (publ) ("Sotkamo Silver" tai "Yhtiö") hallitus on laatinut osakeantiesitteen osakeantia ja kaupankäyntiä varten. Se on nyt hyväksytty ja rekisteröity Ruotsin Finanssivalvonta viranomaisten toimesta. Esite tullaan myös notifioimaan Suomeen.

Esite on saatavilla maksutta Yhtiöstä, puhelin +46 (0) 708 666 799, e-mail: agnetha.pernerklint@silver.fi. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Ruotsissa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB puh. +46 (0) 8 684 05 800. Kysymykset koskien merkintää ja maksua Suomessa, ota yhteyttä liikkeellelaskijan asiamieheen Suomessa FIM Pankki Oy puh: +358 (0) 9 6134 6250

Stockholm Corporate Finance AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannin yhteydessä.

 

Ehdot lyhyesti

  • Niillä Sotkamo Sillverin omistajilla, jotka ovat rekisteröityneet omistajiksi täsmäytyspäivänä 26 maaliskuuta 2014, on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Nämä omistajat saavat jokaista omistamaansa vanhaa osaketta kohti yhden merkintäoikeuden. Kaksi merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen.
  • Uuden osakkeen merkintähinta on 6 SEK osaketta kohti. Tehtäessä merkintä merkintäoikeuksilla, mitkä no rekisteröity Euroclear Finlandin toimesta merkintä hinta on 0,68 EUR. Tehtäessä uusien osakkeiden merkintä ilman merkintäoikeutta voidaan merkintä tehdä joko Ruotsin kruunuina ja euroina.
  • Uusien osakkeiden merkintä aika on 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014. (Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat voivat käytännön syistä asettaa osakkeiden merkintäajan päättymiselle aikaisemman ajankohdan kuin tässä on ilmoitettu)
  • Uusannin suuruus on enintään 4 2478 902 Ruotsin kruunua
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NGM Equity pörsissä tapahtuu 31. maaliskuuta 2014 – 9. huhtikuuta 2014 .
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NASDAQ OMX Helsinki pörssissä tapahtuu 31. maaliskuuta 2014 – 7. huhtikuuta 2014.
  • Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (BTA ) NGM Equity pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.
  • Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeille NASDAQ OMX pörssissä alkaa 31. maaliskuuta 2014 – kunnes osakemerkintöjen kirjaus osakasluetteloon on tapahtunut.

 

Yhtiö on velvollinen julkaisemaan tämän lehdistötiedotteen tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (2007:528) ja / tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain (1991:980) perusteella. Tämä lehdistötiedote on annettu julkaistavaksi 27. maaliskuuta 2014 klo 09.00 (CET).

Stockholm 27 maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, konsernijohtaja

 

LATAA ANTIESITE TÄÄLTÄ (ruotsiksi): http://www.silver.fi/tiedostot/reports/Financial%20Reports/140327_Sotkamo_Silver_AB_556224-1892_Prospekt.pdf

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin