TAALERITEHDAS MERKITSEE SOTKAMO SILVER AB:N VAIHTOVELKAKIRJOJA 1,5 M€:LLA JA ANTAA MERKINTÄTAKAUKSEN 3 M€:N EDESTÄ

Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy on merkinnyt 2 064 319 kpl vaihtovelkakirjoja, jotka Sotkamo Silver on laskenut liikkeelle. Merkinnän rahamääräinen arvo on 14 161 228,34 Ruotsin kruunua (1,5 M€) ja yhden vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 6,86 SEK.

Seuraavassa osakeannissa Taaleritehdas sitoutuu merkitsemään osakkeita yhteensä 3 M€ edestä osana lopullista Hopeakaivoksen rahoituspakettia. Merkintäehtojen on oltava samat kaikille merkitsijöille.

Taaleritehtaalla on oikeus, alkaen siitä päivästä kun vaihtovelkakirjalaina on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastossa muuttaa vaihtovelkakirjalainaosuutensa Sotkamo Silverin osakkeiksi koko laina-ajan, joka päättyy 31.3.2017.

Vaihtotilanteessa uusien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 2 064 319 kpl. Yhtiöllä on oikeus, alkaen siitä päivästä kun vaihtovelkakirjalaina on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastossa ja päättyen 15. päivään maaliskuuta 2017, yhdessä tai useammassa erässä, kokonaan tai osittain, lunastaa vaihtovelkakirjoja määrällä, joka vastaa 105 prosenttia niiden nimellisarvosta lisättynä näistä vaihtovelkakirjoista kertyneellä korolla.

Vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksu tapahtuu erääntymispäivänä 31. maaliskuuta 2017 siltä osin kuin muuntamista ei ole tehty tähän päivään mennessä tai ellei Yhtiö ole maksanut lainaa takaisin ennenaikaisena takaisinmaksuna.

Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlasku on päätetty Yhtiön hallituksessa 30 lokakuuta 2015 Sotkamo Silver AB:n vuosittaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Tämä valtuutus antaa hallitukselle oikeuden, yhdessä tai useammassa erässä, laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja siten että suurin laimennusvaikutus on kymmenen (10) prosenttia  osakkeiden kokonaismäärästä sillä hetkellä kun ensimmäinen valtuutuksen mukainen hallituksen päätös on tehty.

"Tätä siltarahoitusta tarvitaan rahoitusneuvottelujen ja lopullisen rahoituspaketin kokoamisen ajaksi. Yhtiö ja sen hallitus tulee työskentelemään aktiivisesti  rahoitusratkaisun valmistelemiseksi. Uskon, että rahoitus saadaan ratkaistua vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana. Taaleritehtaan myöntämä 3 M€:n merkintäsitoumus yhdessä ABB:n rahoitusjärjestelyn  ja TEKESin lainan kanssa ovat hyvin tärkeitä vaiheita Hopeakaivos-projektin rahoittamisessa." kommentoi tri Timo Lindborg, CEO.

Olemme mukana järjestelyssä, jolla Sotkamo Silver hakee rahoitusta käynnistääkseen toiminnan hopeakaivoksessa. Osallistumme mielellämme tällaisiin hankkeisiin, jotka edistävät alueellista liiketoimintaa, mutta joissa riskit ovat kuitenkin hyvin hallinnassa. Hopeakaivos luo noin sata uutta työpaikkaa Sotkamon alueelle ”, Taaleritehdas Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa sanoo.

Tukholma, 30. lokakuuta, 2015.  

Sotkamo Silver AB Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos-projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver