Kymenlaakson ja Kemijärven yt-neuvottelut päättyneet


            
Stora Enson yt-neuvottelut ovat päättyneet Kymenlaakson osalta 11.1.2008 ja
Kemijärven osalta 15.1.2008. Neuvottelut on käyty rakentavassa hengessä ja
molemmat osapuolet ovat yrittäneet löytää ratkaisua tilanteeseen. Stora Enso
ilmoittaa päätöksistä 17.1., jolloin yhtiö myös tarkemmin kommentoi
neuvottelujen sisältöä. 

Yhtiössä ymmärretään ihmisten huoli työpaikkojensa puolesta. Stora Enso on
palkannut konsulttiyhtiö Ernst & Youngin arvioimaan esitettyjä ehdotuksia sekä
löytämään uusia, taloudellisesti kestäviä ratkaisuja Kemijärven ja Kymenlaakson
alueella. Stora Enso on myös keskustellut työvoimaviranomaisten, TE-keskusten
sekä valtiovallan edustajien kanssa ratkaisujen löytämiseksi. 

Lisätietoja:
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja,
puh. +358 400 480 984 
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
2046 21242 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso Oyj


pp.	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa