Muutoksia Stora Enson johtoryhmässä

Uusia nimityksiä ylimpään johtoon sekä muutoksia vastuualueissa yhtiön johdon  
vahvistamiseksi                                 

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.9.2008 klo 9.00                 

“Vuosi sitten nimitetty Stora Enson johtoryhmä on työskennellyt ensimmäisestä  
päivästä lähtien erittäin haastavissa liiketoimintaolosuhteissa. Tämän ryhmän  
johdolla olemme toteuttaneet merkittäviä muutoksia yhtiön rakenteessa. Kuluneen 
vuoden aikana olemme vahvistaneet yhtiön tasetta ja myös olennaisesti      
vähentäneet riippuvuutta tuontipuuraaka-aineesta. Nämä muutokset ovat kaikki  
tärkeitä yhtiön tulevaisuudelle. Samalla tavoin aiomme jatkaa myös eteenpäin,  
kun nyt muutamme tiettyjä johtoryhmän jäsenten vastuita ja työnjakoja. Haluamme 
vaikuttaa tulevaisuuteemme toimimalla ajoissa - eikä vain odottamalla parempia 
aikoja tai muiden toimia. Meidän on itse luotava nuo paremmat ajat yhtiöllemme”,
sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                

“Johtoryhmän muutoksilla karsimme edelleen muutamia organisaatiotasoja, otamme 
uusia henkilöitä johtoryhmään ja laajennamme joidenkin nykyisten jäsenten    
vastuualueita. Seurauksena on uuden osaamisen ja vahvan kokemuksen yhdistelmä”, 
Karvinen sanoo.                                 

Johtoryhmän muutokset tulevat voimaan 1.10.2008. Ne eivät vaikuta konsernin   
taloudelliseen raportointiin.                          

Johtoryhmän muutokset                              

Talousjohtajan tehtävät siirtyvät varatoimitusjohtaja Hannu Ryöppöseltä Markus 
Rauramolle, joka nyt toimii konsernin rahoitusjohtajana. Hannu Ryöppönen jatkaa 
johtoryhmän jäsenenä kunnes jää eläkkeelle keväällä 2009 oman henkilökohtaisen 
suunnitelmansa mukaisesti. Hannu Ryöppösen vastuualueet jatkossa ovat konsernin 
strategia, yritysjärjestelyt, ostotoiminnot sekä informaatioteknologia. Markus 
Rauramosta tulee johtoryhmän jäsen.                       

Markus Rauramo tuli Stora Ensoon vuonna 1993 ja on toiminut konsernin      
rahoitusjohtajana vuodesta 2004. Hän on hoitanut konsernissa useita rahoitukseen
ja strategiaan liittyviä tehtäviä sekä tärkeitä strategisia hankkeita kuten   
Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoimintojen onnistuneen myynnin.       

“Hannu Ryöppönen on ollut minulle erinomainen joukkuetoveri, etenkin kun tulin 
uutena tähän yhtiöön ja metsäteollisuuteen. Hannulla on nyt mahdollisuus    
keskittyä konsernin strategiaan ja sen tehokkaaseen toteutukseen sekä varmistaa,
että emme pelkästään pidä vaan nopeutamme muutoksemme vauhtia. Sen lisäksi, että
Markus Rauramo tuntee yhtiön ja alan erittäin hyvin, hän on myös osoittanut   
minulle viimeisten 18 kuukauden aikana, että on johtaja, joka sekä saa asioita 
aikaan että saa ne aikaan hyvin”, sanoo Jouko Karvinen.             

Christer Ågren, jolle kuuluvat henkilöstöhallinto ja informaatioteknologia sekä 
Ruotsin maajohto, on päättänyt siirtyä toisen yhtiön palvelukseen Stora Enson  
ulkopuolelle. Elisabet Salander Björklund ottaa henkilöstöhallinnon vastuulleen 
nykyisten tehtäviensä eli puun- ja sellunhankinnan sekä yritysvastuun lisäksi. 
Informaatioteknologia siirtyy Hannu Ryöppösen vastuulle.            

Aluevastuiden muutokset                             

Mats Nordlander ottaa nykyisen liiketoimintavastuunsa lisäksi Kiinan ja muun  
Aasian aluevastuun, Veli-Jussi Potka vastaavasti Venäjän ja Elisabet Salander  
Björklund Latinalaisen Amerikan.                        

“Latinalainen Amerikka, Kiina ja Venäjä ovat Stora Ensolle strategisesti    
tärkeitä alueita ja jopa ratkaisevan tärkeitä joillekin liiketoiminnoillemme.  
Sen vuoksi näiltä markkinoilta tulee olla välitön yhteys konsernin johtoryhmään 
ilman väliportaita. Mitä suorempi yhteys liiketoiminnalla on johtoon, sen    
parempi”, Jouko Karvinen sanoo.                         

Maajohtovastuiden muutokset                           

Sanomalehti- ja kirjapaperiliiketoiminta-alueen johtaja Juha Vanhainen ottaa  
nykyisten tehtäviensä lisäksi vastuulleen Suomen maajohtajuuden. Siitä tähän  
asti vastannut Aulis Ansaharju jatkaa edelleen hienopaperiliiketoiminta-alueen 
johtajana.                                   

Elisabet Salander Björklundin vastuulle tulee hänen muiden tehtäviensä lisäksi 
Ruotsin maajohtajuus.                              

Johtoryhmän jäsenten muut vastuualueet pysyvät ennallaan.            

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410              
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Markus Rauramo, konsernin rahoitusjohtaja, puh. +358 2046 21121         
Juha Vanhainen, johtaja, sanomalehti- ja kirjapaperi, puh. +358 2046 21343   
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja, 
puh. +358 400 480 984                              
Elisabet Salander Björklund, johtaja, puunhankinta, sellunhankinta ja      
yritysvastuu, puh. +46 1046 46631                        
Christer Ågren, johtaja, henkilöstö ja IT, Ruotsin maajohtaja, puh. +46 703 876 
868                                       
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7121 0910       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 40 763 8767                              

Edelliset Stora Enson johtajistoa koskevat tiedotteet osoitteessa        
www.storaenso.com/press                             
25.8.2008: Stora Enso nimittää Hannu Kasurisen puutuotteiden uudeksi johtajaksi 
ja johtoryhmän jäseneksi                            
5.9.2007: Stora Enson uusi organisaatio parantamaan pitkän aikavälin      
kannattavuutta                                 

LIITTEET: Markus Rauramon tiedot                        


Kuvia löytyy osoitteesta:                            
www.storaenso.com/ > mediacentre > imagebank > executives            

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

	                                        
STORA ENSO OYJ                                 

p.p. 	Jussi Siitonen		Anne Asmundi

Tilaa

Liitteet & linkit