NWQ Investment Management Company LLC:n omistusosuus Stora Ensossa laskenut

Stora Enso Oyj on saanut 24.10.2007 ilmoituksen, että NWQ Investment Management 
Company LLC:n omistamien osakkeiden osuus yhtiössä on laskenut alle 5 %:iin   
osakepääomasta 30.9.2007.                            

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälään viitaten Stora Enso ilmoittaa, että 
NWQ Investment Management Company LLC:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä   
30.9.2007 oli seuraava:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| NWQ Investment Management |    Kpl-määrä | % osakkeista |   % äänistä |
| Company LLC        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet        |   34 084 677 |     4,31 |      1,42 |
--------------------------------------------------------------------------------

NWQ Investment Management Company LLC:n osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä 
on laskettu 30.9.2007 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.            


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 


pp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa