Stora Enso myy Pohjois-Amerikan paperitoimintonsa NewPagelle ja osallistuu näin Pohjois-Amerikan johtavan paperiteollisuusyrityksen luomiseen

Kaupan arvo on noin 2 520 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 1 816 milj. euroa) 

Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Amerikan tytäryrityksensä,  
Stora Enso North America, Inc:in (SENA), myynnistä Pohjois-Amerikan johtavalle 
päällystetyn paperin tuottajalle, NewPage Holding Corporationille (NewPage).  
Yhdistetty yritys, jonka nimeksi tulee NewPage, on yksi alansa johtavista    
yrityksistä Pohjois-Amerikassa.                         

Kauppahinta koostuu noin 1 500 milj. Yhdysvaltain dollarin (1 080 milj. euroa) 
käteismaksusta, noin 200 milj. Yhdysvaltain dollarin (144 milj. euroa) Stora  
Enson myöntämästä lainasta ja 19,9 prosentista uuden yrityksen osakkeista    
arvoltaan noin 370 milj. Yhdysvaltain dollaria (267 milj. euroa). Samalla    
NewPage ottaa vastuulleen noin 450 milj. Yhdysvaltain dollarin (324 milj. euroa)
velat. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen  
aikana, mikäli kaupalle saadaan tavanomaiset viranomaisten hyväksynnät.     

Kauppa ei tuota tappiota eikä voittoa vuoden 2007 kolmannen neljänneksen    
tulokseen perustuen nykyisiin valuuttakursseihin ja omaisuuden         
kirjanpitoarvoihin ennen 5.9.2007 ilmoitettua arvonalennusta. Kauppa pienentää 
arvioitua 1 300 milj. euron arvonalennusta noin 800 milj. eurolla. Mahdollinen 
lopullinen voitto tai tappio määräytyy kun kauppa on saatu päätökseen. Myynnillä
ei arvioida olevan vaikutusta konsernin vuotuiseen liikevoittoon, sillä nyt   
myytävä Pohjois-Amerikan liiketoiminta ei tee tällä hetkellä liikevoittoa tai  
-tappiota.                                   

”Uskomme, että yhdistämällä Stora Enson Pohjois-Amerikan toiminnot Yhdysvaltain 
johtaviin yksityisiin sijoitusyhtiöihin kuuluvan Cerberus Capitalin omistaman  
NewPagen toimintoihin olemme mukana erittäin mielenkiintoisen toimijan     
muodostamisessa Pohjois-Amerikan paperiteollisuuteen,” sanoo Stora Enson    
toimitusjohtaja Jouko Karvinen. ”Tämä on ensimmäinen mittava askel Stora Enson 
toimintojen keskittämisessä pitkän aikavälin tuloksen parantamiseksi.      
Toimintojen myynti yksinkertaistaa konsernin rakennetta ja vahvistaa      
suuntautumistamme Eurooppaan ja kasvaville markkinoille,” Karvinen jatkaa.   

NewPagen ja SENA:n yhdistetty vuosittainen pro forma -liikevaihto oli noin 4 300
milj. Yhdysvaltain dollaria (3 099 milj. euroa) ja liikevoitto ennen poistoja  
(EBITDA) noin 525 milj. Yhdysvaltain dollaria (378 milj. euroa) vuonna 2006.  
Uusi yritys koostuu kahdestatoista paperitehtaasta, joiden kokonaiskapasiteetti 
on noin 4 754 000 tonnia. NewPagen pääkonttori sijaitsee Miamisburgissa,    
Ohiossa. Stora Enso hyötyy 19,9 prosentin omistusosuudella uudesta yhtiöstä   
saatavasta merkittävästä kustannussynergioiden tuottamasta lisäarvosta.     

Kaupassa Stora Enso myy kahdeksan paino-, hieno- ja erikoispapereita valmistavaa
tehdasta Pohjois-Amerikassa, mikä vähentää konsernin vuotuista         
tuotantokapasiteettiä 2 745 000 tonnilla ja henkilöstön määrää noin 4 350:llä. 
Nyt myytävät tehtaat ovat Bironin, Duluthin, Kimberlyn, Niagaran, Port     
Hawkesburyn, Stevens Pointin, Whitingin ja Wisconsin Rapidsin tehtaat.     

Stora Enso pitää Corenson Pohjois-Amerikan liiketoiminnan. Corenso valmistaa  
hylsyjä ja hylsykartonkia eri alojen teolliseen käyttöön.            

Arvioitu taloudellinen vaikutus Stora Ensoon                  
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon vähennys            | 1 950 milj. euroa*      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA -vähennys               | 189 milj. euroa*       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman vähennys         | 1 750 milj. euroa       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste               | Muutos 0,64:stä 0,42:een**  |
--------------------------------------------------------------------------------
*perustuu myytävien toimintojen vuoden 2006 tulokseen, joissa keskimääräisenä  
valuuttakurssina on käytetty EUR/USD-kurssia 1,2563.              
**Sisältäen arvonalennuksen muuttamisen 1 300 milj. eurosta 500 milj. euroon  
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.                     

Nyt myytävät Stora Enson Pohjois-Amerikan toiminnot raportoidaan päättyvinä   
toimintoina vuoden 2007 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Uuden yrityksen 19,9
prosentin omistusta pidetään pääomasijoituksena ja se kirjataan myytävissä   
olevaksi omaisuudeksi (asset held for sale).                  

Yhdysvaltain dollarimääräiset luvut on muunnettu EUR/USD-kurssilla 1,3877.   

Kaupan yhteydessä UBS Investment Bank ja Pöyry Capital toimivat Stora Enson   
taloudellisina neuvonantajina ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP toimi   
Stora Enson oikeudellisena neuvonantajana.                   

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404              
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450              
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   

PUHELINKONFERENSSI                               
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Hannu 
Ryöppönen isännöivät tänään klo 15.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin   
(mainitse koodi: 7150340):                           
+358 (0) 9 7251 9036 (Suomesta)                         
+44 (0) 20 7806 1955 (Iso-Britanniasta)                     
+46 (0) 8 5352 6407 (Ruotsista)                         
+1 718 354 1388 (Yhdysvalloista)                        

{0>Alternatively, you can view the webcast by clicking on [link].<}0{>Linkki  
verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors.   

Lisätietoja numeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen,  
löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors                 


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

NewPage Corporation, jonka pääkonttori sijaitsee Miamisburgissa, Ohiossa on   
johtava yhdysvaltalainen päällystetyn paperin tuottaja Pohjois-Amerikassa.   
Loppukäytön joustavuutta lisätäkseen yritys tuottaa eri käyttötarkoituksiin   
päällystettyä paperia eri päällysteillä ja painoilla sekä arkeittain että    
rullissa. NewPagen henkilöstömäärä on yli 4 300. Sen sellu- ja paperitehtaat  
sijaitsevat Escanabassa Michiganissa, Lukessa Marylandissa, Rumfordissa Mainessa
ja Wickliffessa Kentuckyssa. Lisäksi Chillicothessa Ohiossa sijaitsee      
jatkojalostus- ja jakelukeskus.                         


STORA ENSO OYJ                                 


p.p. 	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa