Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua toisen vuosineljänneksen tulosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.7.2012 klo 13.01

“Vuoden 2012 toinen neljännes oli kaksijakoinen. Sekä kassavirta että maksuvalmius paranivat vuodentakaiseen verrattuna kun taas operatiivinen liikevoitto pysyi suunnilleen ensimmäisen neljänneksen tasolla, kuten huhtikuussa arvioimme.

Tuotannossa oli merkittäviä huoltoseisokkeja Biomaterials-liiketoiminta-alueella, ja neljänneksen loppupuolella lisäsimme tuotannonrajoituksia Printing and Reading- sekä Building and Living -liiketoiminta-alueilla taistellaksemme selkeästi heikkenevää markkinatilannetta vastaan. On selvää, että euroalueen jatkuvat ongelmat alkoivat vaikuttaa voimakkaammin päämarkkinoillamme toisen neljänneksen loppupuolella, erityisesti Building and Living- ja Printing and Reading -liiketoiminta-alueilla. Vuonna 2007 Euroopassa alkanut median ja mainonnan digitalisoituminen voimistaa Printing and Reading -liiketoiminta-alueen kausiluonteista negatiivista kehitystä.

Useimmat vuoden 2007 jälkeisistä vuosista todistavat, että toimintaympäristö ei tule muuttumaan yhtään helpommaksi. Meidän täytyy kaksinkertaistaa ponnistelumme, jotta selviämme lyhyen- ja pitkänaikavälin haasteista. Sen lisäksi, että jokaisen liiketoiminta-alueen tulee viedä loppuun ilmoitetut uudelleenjärjestelyohjelmat ja sadat kustannuksia vähentävät ja tuottavuutta parantavat toimenpiteet, niiden pitää suunnitella myös uusia toimenpiteitä ja toteuttaa niitä yhä nopeammin. Meidän tulee myös jatkaa tuotantokapasiteettimme sopeuttamista kysyntää vastaavalle tasolle, kuten olemme tehneet toisen neljänneksen loppupuolelta lähtien. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme ylläpitää katteemme niillä markkinoilla ja niissä tuotteissa, jotka olemme valinneet. Samalla se on jälleen osoitus siitä, että pystymme ylläpitämään vakaata kassavirtaa suhdanteista riippumatta.

Kassavirta on meille erittäin tärkeä, jotta konserni voi jatkaa siirtymistään korkeamman tuoton kasvumarkkinoille vahvoista kilpailuasetelmista. Ostrołękan kevyempää
aaltopahvin raaka-ainetta valmistavan koneen valmistuminen, Skoghallin tehtaan investointi ja Montes del Platan sellutehdas ovat kaikki askeleita tällä muutospolulla. Niitä seuraa strateginen investointi kuluttajapakkauskartonkeihin Kiinan Guangxissa. Tämä on tiemme uuteen, kasvumarkkinoihin keskittyvään tulevaisuuteemme.”


Lisätietoja:
Lauri Peltola,
viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa