Stora Ensos CEO Jouko Karvinen kommenterar resultatet för andra kvartalet 2012 publicerat idag

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-07-20 kl 13.01 EET

"Vi avslutar andra kvartalet 2012 med en blandad rapport. Både kassaflödet och likviditeten förbättrades på årsbasis medan den operativa rörelsevinsten låg kvar på ungefär samma nivå som under första kvartalet, precis som vi förutsåg i april.

”Driftmässigt hade vi omfattande planerade underhållsstopp inom Biomaterials, och mot slutet av kvartalet ökade vi produktionsbegränsningarna inom både Printing and Reading och Building and Living för att svara på den klart försvagade marknadssituationen. Det är uppenbart att de fortsatta problemen inom euroområdet hade en mer betydande inverkan på våra viktigaste marknader under senare delen av andra kvartalet, särskilt inom affärsområdena Building and Living och Printing and Reading. Inom Printing and Reading förstärks konjunkturnedgången av den pågående strukturella förändringen mot digitalisering av media och reklam som vi har sett i Europa alltsedan 2007.

”Faktum är att förutsättningarna, precis som under större delen av de senaste fem åren, inte kommer att bli gynnsammare. Vi måste fördubbla våra egna ansträngningar för att klara oss igenom utmaningarna både på kort och på lång sikt. Verksamhetsmässigt måste varje affärsområde inte bara slutföra aviserade omstruktureringsprogram, och bokstavligen hundratals kostnads- och produktivitetsförbättringar, men också lägga till ännu fler och genomföra dem ännu snabbare. Dessutom måste vi och kommer vi att fortsätta anpassa vår produktionskapacitet till efterfrågan på marknaden, precis som vi har gjort sedan slutet av andra kvartalet. Detta är avgörande inte bara för att optimera våra marginaler med en fokuserad marknads- och produktmix, men också för att ännu tydligare visa att vi kan klara oss igenom marknadens cykler med fortsatt starkt kassaflöde.

”Kassaflödet är avgörande för oss för att vi ska kunna fortsätta att förflytta koncernen mot tillväxtmarknader med högre avkastning samt mot en stark och försvarbar konkurrensposition. Färdigställandet av maskinen för lättviktig kartong vid Ostrołęka, uppgraderingen av Skoghalls Bruk och massabruket Montes del Plata är alla steg i denna riktning. De kommer att följas åt av den strategiska konsumentkartonginvesteringen i Guangxi i Kina. Det här är den väg vi ska ta mot en ny framtid på tillväxtmarknader.”


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera