Content Policy

  • Cision förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, neka till att godta, publicera, visa eller överföra innehåll.
  • Cision publicerar inte pressmeddelanden som strider mot svensk lagstiftning.
  • Cision följer Konsumentverkets rekommendationer rörande oseriös marknadsföring och tar inte in pressmeddelanden för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.
  • Cision publicerar inte pressmeddelanden med främlingsfientligt, könsförnedrande, kränkande eller annat stötande innehåll.
  • När det gäller politisk annonsering tillämpas de riktlinjer rörande åsiktsannonsering som finns i Spelregler för press, radio och TV . Det innebär bland annat att Cision publicerar pressmeddelanden från politiska demokratiska partier representerade i Sveriges riksdag.
  • Pressmeddelandet ska öka Cision News läsvärde. Av den anledningen ska pressmeddelandet i första hand riktas mot och vara av intresse för Cision News läsekrets.