Stora Enson tukitoimenpiteet uudelleenjärjestelyjen kohteena olevalle henkilöstölle Suomessa


            
Stora Enso on aloittanut yhteistyössä paikallisten TE-keskusten ja Suomen
valtion kanssa toimenpiteet tukeakseen työntekijöitä, jotka ovat 25.10.2007
ilmoitettujen suunniteltujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden kohteena
Suomessa. Suunnitellut tukitoimenpiteet, joista kerrotaan alla, ja jotka
sisältävät taloudellista ja muuta tukea uudelleentyöllistymiseen, -koulutukseen
ja -sijoittumiseen, sekä aloitustukea uusille yrityksille, esitellään osana
yhteistoimintaneuvotteluja Kymenlaaksossa ja Kemijärvellä. 

”Kuten 25.10. julkaisemassamme tiedotteessa tehtaiden sulkemisista ja
henkilökunnan vähennyksistä kerroimme, Stora Enso auttaa paikallisten
viranomaisten kanssa proaktiivisesti ja sovellettavien työlakien vaatimukset
ylittäen työntekijöitä, joita toimenpiteet koskevat. Autamme työntekijöitä
löytämään uusia työpaikkoja sekä olemassa olevista että mahdollisista uusista
yrityksistä. Taloudellinen tuki on alusta asti ollut osa
uudelleenjärjestelysuunnitelmaa. Emme usko, että yksittäisten tukisummien
kertominen ennen yhteistoimintaneuvotteluja olisi työntekijöidemme etujen
mukaista ja siksi halusimme ensin kertoa varsinaisen konkreettisen ehdotuksen
työntekijöidemme paikallisille edustajille,” sanoo Suomen maajohtaja ja
hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja Aulis Ansaharju. ”Olemme toimineet
yhteistyössä sekä valtion edustajien että paikallisten
työllistämisviranomaisten kanssa 25.10. alkaen saadaksemme tukiohjelmasta
parhaan mahdollisen hyödyn työntekijöille ja heidän perheilleen. Nyt
aloitettavat tukitoimenpiteet sisältävät tärkeimmät tunnistamamme tekijät,
joilla autamme henkilöstön tämän vaikean muutosprosessin yli,” lisää Ansaharju. 

Stora Enso auttaa kehittämään uusia yritysideoita ja työpaikkoja Kymenlaaksossa
ja Kemijärvellä. Stora Enso tukee myös taloudellisesti paikallisten
TE-keskusten sekä viranomaisten yhteistyössä aloittamia väliaikaisia hankkeita. 

Stora Enso on tänään luvannut toimenpiteille Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa 5
milj. euroa tukea Suomen valtion aiemmin julkistamaan tukiohjelmaan lisäksi. 

Stora Enso käyttää sisäisiä työmarkkinoitaan apuna löytämään uusia työpaikkoja
työntekijöille, jotka ovat halukkaita ja joilla on mahdollisuus muuttaa.
Irtisanotuille työntekijöille Stora Enso myös pidentää pakollista yhdeksän
kuukauden takaisinottovelvoiteaikaa 24 kuukauteen. 

Stora Enso aikoo tarjota myös seuraavaa: 
-	Stora Enso auttaa ja tukee rahallisesti irtisanottujen henkilöiden
uudelleentyöllistymistä edistävää koulutusta. 
-	Stora Enso tukee uusien yritysten perustamista. Joitakin ensimmäisiä ideoita
on esitetty ja ideat julkistetaan kun on päästy sopimukseen uusien työpaikkojen
luomisesta. 
-	Stora Enso maksaa uudelleensijoittumisen takia toiselle paikkakunnalle
muuttavalle kohtuulliset muuttokustannukset ja kuukauden palkkaa vastaavan
asettautumisrahan. 
-	Henkilön löytäessä irtisanomisaikana uuden työpaikan siirtyminen pyritään
järjestämään niin pian kuin mahdollista ja jäljellä oleva irtisanomisajan
palkka maksetaan irtisanomisajan loppuun. 
-	Työterveyshuolto:
o	Kesken olevat hoitosuhteet hoidetaan loppuun ja eläkkeelle jäävä tai
irtisanottu henkilöstö voi käyttää työterveyshuollon palveluja yhden vuoden
ajan työsuhteen päättymisestä. 
o	Irtisanottavat henkilöt voivat tarvittaessa käydä Stora Enson kustantamassa
työterveyshuollon lähtötarkastuksessa. 

Stora Enso valmistelee myös muita vastaavia, paikallisiin käytäntöihin
sopeutettuja toimenpiteitä tukeakseen henkilöstöä myös muissa maissa, joita
uudelleenjärjestelytoimenpiteet koskevat. Lisätietoja henkilöstölle annettavan
tuen edistymisestä kerrotaan myöhemmin. 

Lisätietoja:
Aulis Ansaharju, Suomen maajohtaja ja hienopaperiliiketoiminta-alueen johtaja,
puh. 0400 480 984 
Jarmo Alm, Suomen henkilöstöjohtaja, puh. 02046 21201


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors  

Stora Enso Oyj

pp.	Leena Bergqvist		Jukka Marttila

Tilaa