Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Stora Enso Oyj:n 26.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön   
tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle       
vastuuvapauden vuodelta 2007.                          

Osinko                                     
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2007 osakekohtainen 
osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 10.4.2008 alkaen osakkeenomistajille,  
jotka osingon täsmäytyspäivänä 31.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen 
tai ruotsalaisen Värdepapperscentralen AB:n (VPC) omistajaluetteloon. VPC:ssä  
rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Deutsche Bank 
Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko    
maksetaan Yhdysvaltain dollareina.                       

Hallituksen jäsenet                               
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on 9 jäsentä. Hallitukseen valitaan   
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar 
Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka   
Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Juha
Rantanen. Lee A. Chaden ei enää asettunut ehdolle hallitukseen.         

Tilintarkastaja                                 
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy    
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.              

Palkkiot                                    
Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:       
puheenjohtaja		135 000 euroa                          
varapuheenjohtaja	85 000 euroa                         
jäsenet		60 000                                 
euroa                                      

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan      
markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.            

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot: 
Talous- ja tarkastuskomitea                           
puheenjohtaja		20 000 euroa                           
jäsenet		14 000 euroa                              

Palkkiokomitea                                 
puheenjohtaja		10 000 euroa                           
jäsenet		6 000 euroa                              

Nimityskomitean nimeäminen                           
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan     
ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen    
jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten    
palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten    
palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:               
hallituksen puheenjohtaja                            
hallituksen varapuheenjohtaja                          
kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2008 mukaisesti kaksi 
suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden)                   

Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa    
esityksensä hallitukselle vuoden 2009 yhtiökokousta varten viimeistään     
31.1.2009. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean     
puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen 
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.                  

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                          
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että   
tilintarkastajien määrä vähennettään yhteen KHT-yhteisöön, viittaukset     
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkaiden enimmäislukumäärään poistetaan ja
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan.   
Lisäksi hyväksyttiin, että yhtiöjärjestykseen tehdään vähäisiä teknisluontoisia 
muutoksia.                                   

Stora Enson hallituksen päätökset                        

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan  
puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.     

Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi  
jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean jäseninä.           

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi ja Matti
Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä.              


Lisätietoja:                                  
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217             
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa