Tokmanni Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj                  Pörssitiedote    3.5.2016                                                     17.45

Tokmanni Group Oyj - Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Tokmanni Group Oyj ("Yhtiö") on tänään vastaanottanut Rockers Tukku Oy:lta ilmoituksen, jonka mukaan Rockers Tukku Oy:n suora omistus Yhtiössä laski alle 10 prosentin rajan 3.5.2016. Liputusilmoituksessa ilmoitettu omistusosuuden muutos perustuu Yhtiön listautumisen yhteydessä annettujen yhteensä 13 271 303 uuden osakkeen antamiseen ja 3.5.2016 tapahtuneeseen rekisteröimiseen eikä siihen, että liputusvelvollisen omistamien osakkeiden lukumäärä olisi muuttunut. 

Rockers Tukku Oy:n osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,15 %   8,15 % 58 868 752
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  n/a n/a n/a  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000197934 4.800.000 N/A 8,15 % N/A
A YHTEENSÄ 4.800.000 8,15 %

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä % -osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Seppo Saastamoinen    
Suomen RH-Yhtiö Oy Seppo Saastamoinen omistaa 49,50% osakkeista ja 67,84% äänistä   Seppo Saastamoinen omistaa 49,50% osakkeista ja 67,84% äänistä
Rockers Oy Seppo Saastamoinen omistaa 49,5% osakkeista ja 91,67% äänistä   Seppo Saastamoinen omistaa 49,5% osakkeista ja 91,67% äänistä
Rockers Tukku Oy Rockers Oy omistaa 49% osakkeista ja äänistä   Rockers Oy omistaa 49% osakkeista ja äänistä
Rockers Tukku Oy Suomen RH-yhtiö Oy omistaa 51% osakkeista ja äänistä   Suomen RH-yhtiö Oy omistaa 51% osakkeista ja äänistä
Tokmanni Group Oyj Rockers Tukku Oy omistaa 8,15% osakkeista ja äänistä   Rockers Tukku Oy omistaa 8,15% osakkeista ja äänistä

Lisätietoja antaa

Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, Puh. 020 728 6535

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.

Yhteyshenkilöt

Tilaa