Majanduspiirangud ei suuda edasipürgivaid ettevõtjaid peatada

89% Eesti ettevõtjatest teeksid seda uuesti, seda vaatamata raskustele ja vähesele riigi toetusele.

Eluliselt olulised majanduskasvu arvestades, kuid seisavad silmitsi raskete väljakutsetega – Eesti väike- ja mikroettevõtted kannavad endas kõikumatut ettevõtjavaimu; nii selgub uuest uuringust, mille tellis Regus, maailma suurim paindlike tööruumide pakkuja.  Kuigi mõnest võis saada ettevõtja koondamise tagajärjel, teatas jahmatamapanev 89% Eesti ettevõtjatest, et võimalusel teeksid nad seda kõike uuesti; ülemaailmselt jagas seda arvamust keskmiselt 85% ettevõtjatest.

Reguse viimase aja suurim uuring, mis sisaldab 90 riigi enam kui 26 000 ettevõtte juhi ja omaniku arvamusi, kinnitab, et toimekate ja paindlike Eesti ettevõtjate arvates on piiratud juurdepääs rahalistele vahenditele (67%) peamiseks põhjuseks, mis kardetakse ettevõtlusega alustada. Sellele järgnevad turu valitsemine suurte ettevõtete poolt (61%), liigne bürokraatia (44%) ja vähene riigi toetus (44%). Kaks viiendikku Eesti ettevõtjatest tõid olulise takistusena välja ka majandusolukorda.

Tulemusi kommenteerides ütleb Reguse Olivier de Lavalette, VP Europe: „Olgu taevas edasipürgivate ettevõtjate eest tänatud! Kes teab, milline oleks majandusolukord, kui nad oleksid otsustanud hoida madalat profiili ja oma tegevust vähendada, nagu tegid mitmed nende suuremad ja vaieldamatult paremaid vahendeid omavad konkurendid.  Nende väljakutsed ei ole uued, kuid nad väljendavad selgelt, et vaatamata valitsuse suurtele pingutustele on riigi initsiatiiv toetuse jagamisel madal.  

Väikestel- ja keskmise suurusega ettevõtetel on „tähtis roll”, kuna nad moodustavad kuni 99 protsenti ettevõtetest ning 40-50 protsenti sisemajanduse koguproduktist.[1] Ülemaailmselt on 50 protsenti kõikidest töökohtadest loodud väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete poolt,[2] sellele vaatamata omistatakse neile kõigest tibatilluke osa G20 koguinvesteeringutest.[3]

Reguse Olivier de Lavalette, VP Europe, lisab: „Ettevõtlikud firmad peavad olema toimekad, et muutlikes tingimustes toime tulla ja edukad olla. Riigipoolse toetuse puudumine tähendab seda, et ettevõtete omanikud toetavad aina rohkem paindlikke tööruume, et vältida pikaajalisi rendilepinguid ja vabastada oma käibekapital, et nad saaksid oma ettevõtte laienemisele keskenduda.

„Juba üle poole maailma ettevõtjatest kasutab suurema osa töönädalast paindlikke tööruume, oma ettevõtet mitte omavate töötajate vastavaks näitajaks on 39 protsenti.”

Ettevõtjate suurimad väljakutsed Ülemaailmne Eesti
Piiratud juurdepääs rahalistele vahenditele 76% 67%
Liigne bürokraatia 74% 44%
Vähene riigi toetus 61% 44%
Hetkeolukord majanduses 55% 40%
Suurte ettevõtete turu valitsemine 48% 61%

Teave Reguse kohta

Regus on maailma suurim paindlike tööruumide pakkuja, kelle toodete ja teenuste hulgas on täielikult sisustatud büroosid, professionaalseid koosolekuruume, ärisalonge ja maailma suurim videokonverentside stuudiovõrk. Regus pakub igale inimesele võimalust töötada neile kõige sobivamal moel – kas siis kodus, ringi liikudes või kontoriruumis. Sellised ettevõtted nagu näiteks Google, GlaxoSmithKline ja Nokia koosnevad sadadest ja sadadest väikestest ja keskmise suurusega firmadest, kellel on kasulik oma kontori ja tööruumid Reguselt tellida, et ise oma põhitegevusele keskenduda. Rohkem kui 1,3 miljonit klienti töötavad iga päev Reguse tööruumides, mis asuvad üle maailma 1 500 asukohas, 600 linnas ja 99 riigis, andes inimestele ja ettevõtetele võimaluse töötada kohast ja ajast sõltumatult ning just neile sobival viisil. Regus asutati 1989. aastal Belgias, Brüsseli linnas, peakorter asub Luksemburgis ja firma on noteeritud Londoni börsil.

Lisateavet leiate veebisaidilt: www.regus.com


[1] Brown S, Harris K, Toward an Understanding of Consumer Perspectives on Experiences, Journal of Services Marketing, 24, 2012

[2] Allikas: Ernst & Young

[3] Allikas: Ernst & Young