Share

Quotes

Daar waar nodig kunnen we concrete maatregelen nemen als de resultaten van de stresstest daarom vragen.
Roeland van der Schaaf, wethouder gemeente Groningen
Tijdens interactieve sessies beoordelen we samen met alle betrokken organisaties wat de effecten zijn van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeenten Groningen en Ten Boer. Zo brengen we in kaart waar eventuele risico’s liggen.
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco
We zijn trots op deze uitdagende opdracht en kunnen onze lokale en regionale kennis van Groningen prachtig combineren met onze landelijke en internationale ervaring en expertise op het gebied van klimaatadaptatie
Martin Haan, projectleider en senior adviseur Ruimte van Sweco
Door te werken in 3D en stakeholders actief te betrekken bij ontwerpgroepen en thematische werkplaatsen kunnen we processen versnellen en werken we aan actieve betrokkenheid met de omgeving van de noordelijke Lekdijk. Deze manier van werken legt een belangrijke basis voor de samenwerking in de komende twee jaar.
Louis Broersma, projectmanager en adviseur Water bij Sweco
De combinatie Sweco-Arcadis helpt ons gedurende het traject met zowel de waterveiligheidsopgave als het betrekken van de omgeving en de ruimtelijke inpassing van de waterkering in het landschap. Zo werken we samen aan het uiteindelijke doel van het programma: een sterke Lekdijk die in 2028 voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid.
Freek Visser, projectmanager bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Willen we ons in de toekomst ook blijven verplaatsen over grote afstanden met een elektrisch voertuig dan vraagt dat om afstemming van de infrastructuur in Europese landen. Tegelijkertijd zien we dat technologische ontwikkelingen doorzetten en daarmee de actieradius van elektrische voertuigen toeneemt. Een vakantiereis met een elektrisch voertuig door Europa is nu nog een avontuur, maar zal over enkele tientallen jaren net zo gewoon zijn als nu met een benzineauto.
Willem Scheper, teammanager mobiliteit bij Sweco Nederland
Als we specifiek naar Nederland kijken biedt elektrisch rijden met name kansen in de binnensteden om het centrum bereikbaar te houden voor auto’s en het leefklimaat aanzienlijk te verbeteren. Het inzetten van milieuzones in combinatie met stimulerende maatregelen voor elektrische voertuigen kan een enorme impuls geven aan het leefklimaat in steden en daarmee ook ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen.
Willem Scheper, teammanager mobiliteit bij Sweco Nederland
Slimme mobiliteit is actueler dan ooit. We leven in een omgeving met de slechtste luchtkwaliteit van Europa en het wordt nog een uitdaging om de doelen te halen die we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Ook is het aantal ernstig gewonden in het verkeer bijna op het hoogste punt sinds 25 jaar. Met onze slimme mensen en technieken leveren we een belangrijke bijdrage in het oplossen van deze negatieve effecten van mobiliteit.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Smart Mobility is meer dan alleen een vak en gaat verder dan alleen ‘verkeer’. Met de technologische ontwikkelingen komen we tegemoet aan de uitdagingen van vandaag en morgen en leveren we een belangrijke bijdrage aan de stad van de toekomst. Dit is een stad met duurzame, veilige, comfortabele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.
Martijn Elting, teammanager Smart Mobility
Als je weet hoe het verkeer zich beweegt, kun je daar op inspelen. Je kunt voorspellen op welk moment het verkeer bij het kruispunt aankomt en op basis van die kennis het verkeerslicht aansturen. We werken aan software die op basis van een realtime verkeersmodel verkeerslichten proactief aanstuurt. Deze software gaat er straks ook voor zorgen dat de zelfrijdende auto efficiënt en veilig door de stad rijdt.
Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions
We maken auto’s en infrastructuur met wegkantsystemen slimmer en kunnen met big-data en modellen beter informatie over mobiliteit genereren, voorspellen en uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk slimme keuzes te maken. De focus ligt altijd op de effectiviteit bij de gebruikers, zodat zij zo schoon, comfortabel en veilig mogelijk kunnen reizen; of het nu om de reis van een individu of het transport van goederen gaat.
Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit
We beginnen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering te merken. Het lijkt bedreigend en het lijkt een grote opgave om de negatieve gevolgen te beperken, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Indien we tijdig maatregelen nemen, ontstaan juist nieuwe kansen. Door met elkaar slimme en creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren, wordt klimaatverandering niet een individueel probleem, maar een kans voor iedereen. De klimaatadaptieve straat in Assen is een goed voorbeeld van zo’n kans.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco
De klimaatadaptieve straat staat voor een proces waarbij eigenaren en gebruikers met ondersteuning van experts een zo veilig mogelijke leefomgeving voor nu en in de toekomst realiseren. Daarbij dienen de mogelijkheden in een gebied optimaal benut te worden.
Yska de Leeuw, projectleider, Sweco
Ik heb enorm veel zin in deze uitdaging. Ik zie volop kansen voor onze klanten als we de beheersoftware van Sweco combineren met assetmanagementdiensten en assetmanagementexpertise.
Sander Melieste, afdelingshoofd Assetmanagement, Sweco
Op deze manier kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.
William Harding, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit, Sweco.
Ik ben erg blij met de komst van Hans. Hij is een welkome versterking van de afdeling Bouw. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van projectmanagement, vooral ook in de cure & care-sector. Met deze kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat Hans een belangrijke aanvulling zal zijn voor het team Innovatieve Contacten.
Martijn Cosijn, afdelingshoofd Bouw, Sweco
Samenwerken in een team, zowel intern als extern, is het leukste en meest inspirerende dat er is. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en opdrachtgevers fantastische en duurzame projecten te realiseren. Ik heb er vertrouwen in dat ik bij Sweco en samen met de klant mijn passie en enthousiasme voor projectmanagement verder kan uitbouwen.
Hans Spit, projectmanager Bouw, Sweco
Willem heeft ruime ervaring met het aansturen van projecten en teams op het gebied van verkeer, infrastructuur en ruimtelijke ordening, en specifiek fiets- en ketenmobiliteit. Hij is toegewijd en combineert mobiliteitskennis en -ervaring met leidinggevende vaardigheden. Dit maakt Willem zeer geschikt om het team door te ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld.
Rob Althuisius, afdelingshoofd Mobiliteit, Sweco
Sweco is een prachtig bedrijf. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de ambitie van Sweco en om samen met mijn team een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in de mobiliteit van Nederland. Daarin zijn nog veel nieuwe dingen te ontdekken!
Willem Scheper, teammanager Mobiliteit, Sweco
Ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en te motiveren. Deze vaardigheid gebruik ik om mijn team beter te laten functioneren en om projecten tot een goed einde te brengen. Ik heb ongelofelijk veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit verbindingen te leggen met andere teams bij Sweco en het beste uit iedereen te halen. Zo kan ik met mijn team aan de slag om onze klanten nog beter van dienst zijn.
Daan Cornelisse, teammanager Techniek, Sweco
Daan is een ervaren leider en adviseur. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het team Techniek toekomstbestendig maakt. Ook heeft hij de kennis in huis om het team op de kaart te zetten. Ik heet Daan van harte welkom!
John Jansson, afdelingshoofd Techniek, Sweco
We constateren dat de GRESB-scores van de Nederlandse fondsen in absolute zin op een zeer hoog niveau zijn aanbeland. Binnen de door ons gehanteerde duurzaamheidsindex bevinden alle 13 preferente Nederlandse vastgoedfondsen zich inmiddels in het topsegment. De gemiddelde GRESB-score is 78 voor de woningfondsen, 77 voor de winkelfondsen, 82 voor de kantorenfondsen en 73 voor de bedrijfsruimtefondsen.
Philip Bischop, senior Capital Consultant, Sweco
Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s onze klanten in Nederland en Europa te adviseren over duurzaam en innovatief beleggen in vastgoed en infrastructuur. Met onze expertise en onze betrokkenheid bij de klant kunnen wij het verschil maken.
Reinier Mijsberg, senior consultant Vastgoed, Sweco
Reinier kan met zijn ruime ervaring echt wat aan Capital Consultants toevoegen. De Capital Consultants van Sweco zijn exclusief toegewijd aan vastgoed- en infrastructuurbeleggingen. We adviseren persioenfondsen en andere eindbeleggers over toekomstbestendig beleggen en zijn zo in staat om vastgoed- en infrastructuurportefeuilles naar allocatie en rendementrisicoperspectief te optimaliseren. Met de komst van Reinier is Capital Consultants nog beter in staat om haar kennis en expertise verder in de markt te zetten.
Saskia van den Bronk, afdelingshoofd Capital Consultants, Sweco
Wim heeft een grote passie voor Water. Tezamen met zijn uitgebreide inhoudelijke kennis en ruime ervaring in de sector, maakt dit Wim tot de geschikte persoon voor deze functie
Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie, Sweco
Ik vind Sweco een prachtig bedrijf. We zitten na een moeilijke periode weer in een positieve flow. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s inspirerend en innoverend te werken aan interessante projecten voor onze klanten en partners. Samen zetten wij ons in om de samenleving en steden van de toekomst te ontwerpen en ontwikkelen.
Wim van de Fliert, afdelingshoofd Watertechniek, Sweco
Bij Sweco werken gemotiveerde en ondernemende mensen met trots en passie voor hun vak, die graag met de klant en met elkaar samenwerken aan mooie projecten. In die werkomgeving en in deze rol kan ik mijn passie voor het HR-vak en mijn persoonlijke ambitie kwijt. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn team aan de slag te gaan met belangrijke thema’s als leiderschaps- en talentontwikkeling, vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers.
Wieneke Goedvolk-Westerveld, Manager Human Resources
Wij verwelkomen Wieneke met open armen terug bij Sweco en zijn zeer verheugd dat zij het directieteam komt versterken. Wieneke heeft een winnaarsmentaliteit en past heel goed bij - wat wij noemen - de Sweco manier van werken. Haar relevante kennis en ervaring én haar positieve energie verstevigen het fundament onder onze stevige ambities.
Eugene Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging! Ik kijk er naar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s onze klanten te helpen bij hun uitdagingen om een duurzaam toekomstbestendig railnetwerk in Nederland en Europa te realiseren.
Sander Boekee, teammanager proces- en projectmanagement Rail
Met zijn uitgebreide netwerk en ervaring zal hij samen met zijn team onze klanten uitstekend kunnen bedienen. Sander is sterk in samenwerken en verbinden. Eigenschappen die zowel intern als extern van groot belang zijn. Ik heet Sander van harte welkom bij Sweco.
Wessel Voorthuijzen, afdelingshoofd Rail
Rail zit in mijn bloed, ik heb erg veel zin in deze fantastische uitdaging. Ik ben er van overtuigd dat als we met respect voor elkaars expertise en belangen samenwerken met onze partners en klanten we tot de beste oplossingen komen voor het railnetwerk.
Wessel Voorthuijzen, afdelingshoofd Rail bij Sweco
De ITS-softwareapplicatie van Sweco werkt geheel vanuit de cloud. Dit is uniek in Nederland. Vanuit de cloud is het ons gelukt om de verkeerslichten aan te sturen op basis van alle data die we ontvangen. Deze data komt bijvoorbeeld uit lussen in de weg of uit de voertuigen zelf. Hiermee zetten we een stap in het verbeteren van de doorstroming van de mobiliteit in Nederland.
Jeroen Brouwer, projectleider Smart Mobility bij Sweco
Het is ook gelukt om het verkeerslicht met de individuele weggebruiker te laten communiceren over de actuele stand van zaken in het verkeer. Het zogenaamde Use Case Informeren is hiermee succesvol getest. De ITS-applicatie stuurt berichten uit die reizigers informeren over wat de tijd-tot-groen en de tijd-tot-rood is, en verleent daarnaast de daarbij behorende services zoals snelheidsadviezen.
Haye Mensonides, commercieel directeur bij Dynniq Mobility
Ik heet Marco van harte welkom in ons managementteam. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van grote infrastructurele projecten en lijnmanagement bij Sweco is hij dé persoon om samen met zijn afdeling onze klanten te helpen de wegen tussen de steden van de toekomst vorm te geven.
William Harding, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit bij Sweco
Ik heb veel zin om samen met mijn team, onze partners en bovenal onze klanten de hoogwaardige Nederlandse wegenstructuur goed te laten functioneren, nu en in de toekomst. Ik geloof in het versterken van de interactie tussen de experts op het gebied van techniek, contract en omgeving om projecten tot een succes te maken.
Marco Leepel, afdelingshoofd Wegen bij Sweco
Ik heet Elfi van harte welkom bij Sweco. Met haar uitgebreide kennis en ervaring op gebied van innovatie, Lean projectmanagement en gebiedsadvies zal zij samen met haar team onze klanten helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van de samenlevingen en steden van de toekomst.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco
Niet voor niets is Sweco het grootste ingenieursadviesbureau van Europa: het is een prachtig bedrijf met betrokken en kundige professionals. Ik kijk er naar uit om samen met mijn team, onze partners en bovenal in samenwerking met onze klanten Nederland nog een stukje mooier te maken.
Elfi de Wit, afdelingshoofd Gebiedsadvies bij Sweco
Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NL ingenieurs hebben in te zetten voor de Nederlandse deltatechnologiesector
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco
De komende jaren liggen er grote uitdagingen op het klimaatadaptief maken van steden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse ingenieursbureaus kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door onze betrokkenheid bij de kennisinstituten en bij de uitvoering zijn wij een brug tussen innovatie en praktijk.
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco
We staan voor de uitdaging om technisch goed realiseerbare oplossingen in een zettingsgevoelige omgeving te ontwerpen. In eerste instantie moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de dijken ook in de toekomst bestand zijn tegen overstromingen en andere mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Maar we kijken ook naar de kansen op het gebied van recreatie en ruimtelijke kwaliteit.
Alex Hekman, projectmanager bij Sweco
Sweco en Arcadis nemen door hun ruime knowhow een cruciale positie in bij de ontwikkeling van de belangrijkste verkeersassen in België. Zo zijn we momenteel nauw betrokken bij onder meer de volledige sluiting van de Ring van Antwerpen, de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de nieuwe A11 snelweg en Metro Noord in Brussel. Ons geïntegreerd projectteam zal er mee voor zorgen dat de R0, als hart van het Belgisch wegennetwerk, onze welvaart blijft ondersteunen. We beseffen ten volle de urgentie van dit project, vooral voor de impact op onze economie, de verkeersdoorstroming en -veiligheid, en de leefbaarheid rond de Ring. Net zoals bij onze andere omvangrijke mobiliteitsprojecten willen we de R0 bij de hedendaagse maatschappelijke eisen laten aansluiten.
Erwin Malcorps, Managing Director Sweco Belgium
De combinatie van expertise en capaciteit gaven de doorslag voor ons voorstel. De aanpak van Arcadis en Sweco garandeert de Vlaamse overheid ondersteuning en kwaliteit gedurende het volledige traject. Wat wij bieden, is de continue beschikbaarheid van een multidisciplinair team dat nauw zal samenwerken met de opdrachtgever. Dit is ook nodig voor een dergelijk project, dat staat of valt met een zorgvuldige afstemming op andere mobiliteitsmaatregelen, bestaande projecten, de omgeving, en de bezorgheden van stakeholders. Door de schaal vergt dit extra mankracht, en kennis van zaken.
Luc Hellemans, CEO van Arcadis Europe South (België, Frankrijk, Italië, Spanje)
In 2030 zijn onze spoorbermen niet alleen de groene zijkanten van het spoor, ze vormen de habitat van (bijzondere) planten en dieren. Het bermbeheer is ecologisch, zodat bijen en andere insecten er hun voedsel kunnen halen.
Pier Eringa, CEO ProRail
Uit kostenoverwegingen wordt vaak weinig gemaaid en maaisel afgevoerd. Kleinere dieren zijn afhankelijk van de kruidenvegetatie gedurende het groeiseizoen van de planten. Winning van biomassa door vaker maaien kan, mits verantwoord uitgevoerd, samengaan met versterking van de kruidenvegetatie en daarmee de biodiversiteit. De extra biomassa kan gebruikt worden voor duurzame energie en biocomposietmaterialen. Met deze multifunctionele benadering helpen we ProRail een stap te zetten richting hun ambitie om per 2030 CO2-neutraal te zijn.
Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy bij Sweco
Ons initiatief vanuit NL ingenieurs voor samenwerking met zowel ProRail als de overige ingenieursbureaus en onze deelname in de werkkamers bij RailAlert dragen bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn binnen de gehele branche. Als branchepartners leren we van elkaar door het delen van successen en incidenten.
Pieter Kal, afdelingshoofd Rail bij Sweco
Wij werken aan een grote verscheidenheid aan duurzame innovaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn een ecodynamisch fietspad van biocomposiet bij Emmen, energiemanagement met onze Energy Profiler, en onze Smart Traffic oplossingen ter beperking van ‘voertuigverliesuren’ en CO2-uitstoot op kruispunten.
Adriaan Laven, senior adviseur Duurzaamheid bij Sweco
Marianne's uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onder andere water, bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling sluiten uitstekend aan bij onze business. Wij zijn er van overtuigd dat ze van grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf zal zijn. Marianne is erg enthousiast over haar nieuwe rol en kijkt ernaar uit om zich voor lange tijd aan Sweco Nederland te verbinden.
Eugene Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland
Bij Gilde Opleidingen kiezen we ervoor om onze schoolgebouwen op een slimme manier klaar te maken voor de toekomst. Wij zijn op zoek naar gelijkstemde partijen die ons daarbij kunnen helpen. Sweco is net als wij ervan overtuigd dat duurzame renovaties niet per definitie extra geld hoeven te kosten. Dat sluit naadloos aan.
Dick van Gasselt, hoofd huisvesting bij Gilde Opleidingen
Wij zijn blij dat Gilde Opleidingen het vertrouwen in ons uitspreekt om hen als vaste partner te mogen ondersteunen bij hun huisvestingsvragen. ‘Samenwerken’ is meer dan alleen ‘samen werken’. Samenwerken vraagt om een investering van en in mensen. Hieruit ontstaat een drive om naar innovatieve, duurzame en integrale oplossingen te zoeken. Zo realiseren we samen een succesvol resultaat.
Robert Kalfs, projectleider Bouw & Vastgoed bij Sweco
Met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en ESCo-contracten kunnen we samen met onze klanten en partners nu nog beter bijdragen aan het behalen van de doelen van Nederland in het Energieakkoord.
Vincent Jansen
Pick a time period -
There are no items matching the current filter
There are no more items matching the current filter
Back to top