Share

Quotes

Ik heet Marco van harte welkom in ons managementteam. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van grote infrastructurele projecten en lijnmanagement bij Sweco is hij dé persoon om samen met zijn afdeling onze klanten te helpen de wegen tussen de steden van de toekomst vorm te geven.
William Harding, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit bij Sweco
Ik heb veel zin om samen met mijn team, onze partners en bovenal onze klanten de hoogwaardige Nederlandse wegenstructuur goed te laten functioneren, nu en in de toekomst. Ik geloof in het versterken van de interactie tussen de experts op het gebied van techniek, contract en omgeving om projecten tot een succes te maken.
Marco Leepel, afdelingshoofd Wegen bij Sweco
Ik heet Elfi van harte welkom bij Sweco. Met haar uitgebreide kennis en ervaring op gebied van innovatie, Lean projectmanagement en gebiedsadvies zal zij samen met haar team onze klanten helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van de samenlevingen en steden van de toekomst.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco
Niet voor niets is Sweco het grootste ingenieursadviesbureau van Europa: het is een prachtig bedrijf met betrokken en kundige professionals. Ik kijk er naar uit om samen met mijn team, onze partners en bovenal in samenwerking met onze klanten Nederland nog een stukje mooier te maken.
Elfi de Wit, afdelingshoofd Gebiedsadvies bij Sweco
Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NL ingenieurs hebben in te zetten voor de Nederlandse deltatechnologiesector
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco
De komende jaren liggen er grote uitdagingen op het klimaatadaptief maken van steden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederlandse ingenieursbureaus kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Door onze betrokkenheid bij de kennisinstituten en bij de uitvoering zijn wij een brug tussen innovatie en praktijk.
Alex Hekman, commercieel manager Water bij Sweco
We staan voor de uitdaging om technisch goed realiseerbare oplossingen in een zettingsgevoelige omgeving te ontwerpen. In eerste instantie moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de dijken ook in de toekomst bestand zijn tegen overstromingen en andere mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Maar we kijken ook naar de kansen op het gebied van recreatie en ruimtelijke kwaliteit.
Alex Hekman, projectmanager bij Sweco
Sweco en Arcadis nemen door hun ruime knowhow een cruciale positie in bij de ontwikkeling van de belangrijkste verkeersassen in België. Zo zijn we momenteel nauw betrokken bij onder meer de volledige sluiting van de Ring van Antwerpen, de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal, de nieuwe A11 snelweg en Metro Noord in Brussel. Ons geïntegreerd projectteam zal er mee voor zorgen dat de R0, als hart van het Belgisch wegennetwerk, onze welvaart blijft ondersteunen. We beseffen ten volle de urgentie van dit project, vooral voor de impact op onze economie, de verkeersdoorstroming en -veiligheid, en de leefbaarheid rond de Ring. Net zoals bij onze andere omvangrijke mobiliteitsprojecten willen we de R0 bij de hedendaagse maatschappelijke eisen laten aansluiten.
Erwin Malcorps, Managing Director Sweco Belgium
De combinatie van expertise en capaciteit gaven de doorslag voor ons voorstel. De aanpak van Arcadis en Sweco garandeert de Vlaamse overheid ondersteuning en kwaliteit gedurende het volledige traject. Wat wij bieden, is de continue beschikbaarheid van een multidisciplinair team dat nauw zal samenwerken met de opdrachtgever. Dit is ook nodig voor een dergelijk project, dat staat of valt met een zorgvuldige afstemming op andere mobiliteitsmaatregelen, bestaande projecten, de omgeving, en de bezorgheden van stakeholders. Door de schaal vergt dit extra mankracht, en kennis van zaken.
Luc Hellemans, CEO van Arcadis Europe South (België, Frankrijk, Italië, Spanje)
In 2030 zijn onze spoorbermen niet alleen de groene zijkanten van het spoor, ze vormen de habitat van (bijzondere) planten en dieren. Het bermbeheer is ecologisch, zodat bijen en andere insecten er hun voedsel kunnen halen.
Pier Eringa, CEO ProRail
Uit kostenoverwegingen wordt vaak weinig gemaaid en maaisel afgevoerd. Kleinere dieren zijn afhankelijk van de kruidenvegetatie gedurende het groeiseizoen van de planten. Winning van biomassa door vaker maaien kan, mits verantwoord uitgevoerd, samengaan met versterking van de kruidenvegetatie en daarmee de biodiversiteit. De extra biomassa kan gebruikt worden voor duurzame energie en biocomposietmaterialen. Met deze multifunctionele benadering helpen we ProRail een stap te zetten richting hun ambitie om per 2030 CO2-neutraal te zijn.
Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy bij Sweco
Ons initiatief vanuit NL ingenieurs voor samenwerking met zowel ProRail als de overige ingenieursbureaus en onze deelname in de werkkamers bij RailAlert dragen bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn binnen de gehele branche. Als branchepartners leren we van elkaar door het delen van successen en incidenten.
Pieter Kal, afdelingshoofd Rail bij Sweco
Wij werken aan een grote verscheidenheid aan duurzame innovaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn een ecodynamisch fietspad van biocomposiet bij Emmen, energiemanagement met onze Energy Profiler, en onze Smart Traffic oplossingen ter beperking van ‘voertuigverliesuren’ en CO2-uitstoot op kruispunten.
Adriaan Laven, senior adviseur Duurzaamheid bij Sweco
Marianne's uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onder andere water, bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling sluiten uitstekend aan bij onze business. Wij zijn er van overtuigd dat ze van grote toegevoegde waarde voor ons bedrijf zal zijn. Marianne is erg enthousiast over haar nieuwe rol en kijkt ernaar uit om zich voor lange tijd aan Sweco Nederland te verbinden.
Eugene Grüter, algemeen directeur Sweco Nederland
Bij Gilde Opleidingen kiezen we ervoor om onze schoolgebouwen op een slimme manier klaar te maken voor de toekomst. Wij zijn op zoek naar gelijkstemde partijen die ons daarbij kunnen helpen. Sweco is net als wij ervan overtuigd dat duurzame renovaties niet per definitie extra geld hoeven te kosten. Dat sluit naadloos aan.
Dick van Gasselt, hoofd huisvesting bij Gilde Opleidingen
Wij zijn blij dat Gilde Opleidingen het vertrouwen in ons uitspreekt om hen als vaste partner te mogen ondersteunen bij hun huisvestingsvragen. ‘Samenwerken’ is meer dan alleen ‘samen werken’. Samenwerken vraagt om een investering van en in mensen. Hieruit ontstaat een drive om naar innovatieve, duurzame en integrale oplossingen te zoeken. Zo realiseren we samen een succesvol resultaat.
Robert Kalfs, projectleider Bouw & Vastgoed bij Sweco
Met zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie en ESCo-contracten kunnen we samen met onze klanten en partners nu nog beter bijdragen aan het behalen van de doelen van Nederland in het Energieakkoord.
Vincent Jansen
Ik ken het bedrijf natuurlijk al lang als toonaangevend ingenieursadviesbureau met een rijke traditie in Nederland. Ik kijk ernaar uit om succesvolle energietransitieprojecten mogelijk te maken voor onze relaties. Het mooie van mijn werk vind ik het samen met de klant op zoek gaan naar creatieve oplossingen om verduurzaming mogelijk te maken. Daarbij kan ik goed gebruik maken van mijn netwerk in de financiële dienstverlening.
Frans Pieper
Ik heet Arjan van harte welkom bij Sweco. Met zijn uitgebreide infrastructurele kennis en ervaring zal hij samen met zijn team onze klanten helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van waterbouwkundige oplossingen en het creëren van een waterveilige leefomgeving.
William Harding
Sweco is een prachtig bedrijf. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de ambitie van Sweco en om samen met mijn team duurzame oplossingen te realiseren voor onze klanten.
Arjan Verweij
Jans vormt een mooie toevoeging aan het team watertechnologie van Sweco. Hij is thuis in afvalwaterprojecten en bedreven in oplossingen waar verduurzaming van energie en water elkaar kruisen. Met Jans’ uitgebreide kennis en ervaring zijn wij nog beter in staat om onze klanten van dienst te zijn. Ik heet Jans van harte welkom bij Sweco!
John Zegwaard
Ik kijk ernaar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s succesvolle vraagstukken en projecten op het gebied van water, organische reststromen en energie te realiseren voor onze klanten, zowel in binnen- als buitenland.
Jans Kruit
Ik heet Femke van harte welkom bij Sweco. Met haar uitgebreide kennis en ervaring op gebied van bodem zal zij samen met haar team onze klanten helpt bij het ontwerpen en ontwikkelen van de samenlevingen en steden van de toekomst.
Paul ten Kroode, divisiedirecteur Stad en Milieu bij Sweco
Ik ken het bedrijf natuurlijk al lang als toonaangevend ingenieursadviesbureau met een rijke traditie in Nederland. Ik kijk ernaar uit om, samen met ons team en onze partners, succesvolle vraagstukken en projecten op het gebied van bodem, archeologie, cultuurtechniek en advisering omtrent onze ondergrond te realiseren voor onze klanten zowel in binnen- als buitenland.
Femke Haest, afdelingshoofd Bodem bij Sweco
Met Eugene Grüter krijgt Sweco Nederland een ervaren leider die in staat is duurzame relaties met klanten en werknemers op te bouwen. Hij heeft solide track record in het bereiken van resultaten en transformeren van organisaties.
Tomas Carlsson, President en CEO van Sweco
Als ministerie zijn we verantwoordelijk voor huisvesting van ons personeel in het buitenland en willen we dat onze medewerkers in veilige aardbevingsbestendige gebouwen wonen. Sweco heeft de specialistische kennis in huis om dit te onderzoeken.
Marcel Cocx, coördinator Beheer en Onderhoud bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
Sinds 2014 voeren wij over de hele wereld onderhoudsinspecties uit bij ambassadegebouwen van de Nederlandse overheid. Daarnaast hebben we veel nationale en internationale ervaring met het in kaart brengen van aardbevingsrisico’s en het aardbevingsbestendig ontwerpen van gebouwen. De combinatie van deze kennis en ervaring maakt ons geschikt om het ministerie te helpen bij de realisatie van aardbevingsbestendige huisvesting voor haar personeel.
Berthold Berger, accountmanager Aardbevingen bij Sweco
Pick a time period -
There are no items matching the current filter
There are no more items matching the current filter
Back to top