Immunovia inbjuder till telefonkonferens den 15 februari 2017

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen äger rum kl. 16.00 den 15 februari och resultatet beräknas
publiceras kl. 08.00 samma dag.

Immunovia inbjuder till telefonkonferens i samband med rapportering av helårsresultatet för 2016. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

Datum: 15 februari 2017
Tid: 16.00 (CET)

Telefonnummer:
SE: +46 856642662
CH: +41 225675548
DE: +49 69222229046
UK: +44 2030089804

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella rapporter (http://immunovia.com/investors/financial-reports/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar efter telefonkonferensens slut.

Helårsresultatet beräknas publiceras kl. 08.00 (CET) den 15 februari.

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:
ir@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

About Us

Immunovia AB was founded in 2007 by investigators from the Department of Immunotechnology at Lund University and CREATE Health, the Center for Translational Cancer Research in Lund, Sweden. Immunovia’s strategy is to decipher the wealth of information in blood and translate it into clinically useful tools to diagnose complex diseases such as cancer, earlier and more accurately than previously possible. Immunovia´s core technology platform, IMMray™, is based on antibody biomarker microarray analysis. The company is now performing clinical validation studies for the commercialization of IMMray™ PanCan-d that could be the first blood based test for early diagnosis of pancreatic cancer. In the beginning of 2016, the company started a program focused on autoimmune diseases diagnosis, prognosis and therapy monitoring. The first test from this program, IMMray™ SLE-d, is a biomarker signature derived for differential diagnosis of lupus, now undergoing evaluation and validation. (Source: www.immunovia.com) Immunovia’s shares (IMMNOV) are listed on Nasdaq First North in Stockholm and Wildeco is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.immunovia.com.

Subscribe

Documents & Links