Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30.

LUND, Sverige - Immunovia AB är ett av sju utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 14.30 står Mats Grahn, VD på Immunovia. Mats Grahn ska bland annat tala om kommersialiseringen och prospektiva studier av Immunovias test för tidig detektion av pankreascancer. Dessutom kommer den nya satsningen på tester för den autoimmuna sjukdomen SLE, som pressreleasades i början av januari, att beröras.

Vator Securities har ända sedan starten 2009 framgångsrikt bistått bolag, entreprenörer
och investerare inom Life Science-sektorn med finansiell rådgivning. Visionen är att leda
arbetet med att skapa ett svenskt supercluster där kunniga investerare finner snabbt
växande bolag med potential att bli nästa svenska Unicorn (bolag med över 1 miljard dollar
i marknadsvärde) inom Life Science.

Mer information om anmälan kommer snart finnas tillgänglig på Vator Securities hemsida: http://www.vatorsecurities.se

För mer information, vänligen kontakta
Mats Grahn
, VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om Vator Securities
Vator Securities är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Vator Securities har sitt säte i Stockholm. Vator Securities corporate finance-avdelning erbjuder finansiell rådgivning till snabbväxande bolag. Vator Securities erbjuder även kapitalförvaltning till kunder med en finansiell portfölj som i regel överstiger 5 miljoner kronor.

       ### 

About Us

Immunovia AB was founded in 2007 by investigators from the Department of Immunotechnology at Lund University and CREATE Health, the Center for Translational Cancer Research in Lund, Sweden. Immunovia’s strategy is to decipher the wealth of information in blood and translate it into clinically useful tools to diagnose complex diseases such as cancer, earlier and more accurately than previously possible. Immunovia´s core technology platform, IMMray™, is based on antibody biomarker microarray analysis. The company is now performing clinical validation studies for the commercialization of IMMray™ PanCan-d that could be the first blood based test for early diagnosis of pancreatic cancer. In the beginning of 2016, the company started a program focused on autoimmune diseases diagnosis, prognosis and therapy monitoring. The first test from this program, IMMray™ SLE-d, is a biomarker signature derived for differential diagnosis of lupus, now undergoing evaluation and validation. (Source: www.immunovia.com) Immunovia’s shares (IMMNOV) are listed on Nasdaq First North in Stockholm and Wildeco is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.immunovia.com.

Subscribe

Documents & Links