INDUCT – NY MODUL UTVIKLET MED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

OSLO, 2. februar 2017 – Induct AS har utvidet samarbeidet med Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største sykehus og har benyttet Inducts software plattform siden 2010, med vekt på modulene ‘Innovation management’ og ‘Procedure management’. OUS er også med i Inducts digitale delingsnettverk for helseforetak i Skandinavia.

OUS ønsket i høst å utvide samarbeidet med Induct til også å omfatte et felles utviklingsprosjekt av en helt ny Induct-modul for ‘Lean management’. Den nye modulen er nå klar til å tas i bruk.  

«Vi er strålende fornøyde med at Oslo universitetssykehus og Induct sammen har utviklet en helt ny modul, som videre kan bli implementert ved en rekke andre sykehus i vårt helsenettverk, samt hos kunder som jobber med Lean i andre vertikaler», sier adm. dir. Alf Martin Johansen.

Dette er en prosjektkontrakt innen vertikalen helse, som er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner / byer, private selskaper og humanitær sektor). 


For ytterligere information, vennligst kontakt:

Alf Martin Johansen, adm. dir.
+47 90 17 94 35
amj@inductsoftware.com


Om Induct

Basert på åtte års samarbeid med over 250 organisasjoner over hele verden, tilbyr Induct en digital plattform, som gjør det mulig effektivt å styre kunnskapsbaserte prosjekter og prosesser. I tillegg gjør Induct det mulig for organisasjonene å kommunisere, samhandle og dele kunnskap i et større og sikkert sky basert nettverk.

Abonnementer er hovedinntektskilden til Induct, og Induct har kunder i 9 land.

Induct er notert på Merkur Market-listen på Oslo Børs, med ticker INDUCT-ME.

Tags:

Subscribe