Akut brist på NO- och teknik lärare

I en ny undersökning från Lärarförbundet framgår det att råder akut brist på lärare i de naturorienterande ämnena samt tekniklärare. I våras examinerades endast 27 grundskolelärare för åk 7-9 med inriktning på de naturorienterade ämnena samt teknik.

Idag undervisar nästan 4000 lärare i NO- ämnena i årskurs 7-9. Nästan hälften av dessa saknar behörighet att undervisa i ämnena. Samtidigt står skolan inför stora pensionsavgångar. Mer än var fjärde lärare i Sverige kommer att gå i pension inom de närmaste 10 åren. Det motsvara ca 500 behöriga NO- lärare . De lärare som utexamineras räcker alltså inte till för att ersätta de som går i pension, än mindre för att öka behörighetsgraden i denna grupp.

- Läget är akut! Att bara fyra kemilärare och sju fysiklärare utexaminerades i våras innebär att Sveriges elever riskerar att om bara några år inte få tillräckliga med kunskaper i dessa ämnen eftersom det inte finns några NO- lärare att tillgå. Utan lärare höjer vi inte kunskapsresultaten i skolan. För ett land som är beroende av att kunna konkurrera med kunskap är detta ett allvarligt samhällsproblem, säger Eva- Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

- För att fler ska vilja bli lärare och för att locka de bästa till yrket, liksom behålla de skickligaste lärarna måste lärarnas löner öka. Varför ska man bli en dåligt betald lärare när man kan bli en bättre betald ingenjör. Om vi vill att eleverna ska ha rätt till de bästa lärarna krävs en statushöjning av läraryrket, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Jenny Engdahl, bitr Presschef,  070-363 25 55
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Subscribe