Today Nextcell Pharma publishes its annual report 2016-2017


NextCell Pharma AB (publ) hereby publishes the annual report for the financial year 2016/2017. The annual report is attached to this press release and can be downloaded from the company's website www.nextcellpharma.com

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO
Phone: 0702-615 504
E-mail: mathias.svahn@nextcellpharma.com
www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Subscribe

Documents & Links