Oppdatering på letebrønn på Askja-prospektet i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA har, som partner i lisens 272 (25 prosent eierandel), ved trykkmåling påvist hydrokarboner i letebrønn 30/11-9 S på Askja-prospektet i Nordsjøen.

Boreoperasjonen pågår og endelige resultater er ikke tilgjengelige.

Statoil er operatør for lisens 272 med 50 prosent eierandel. Partnere er Det norske (25 prosent) og Svenska Petroleum (25 prosent).

Kontakt :
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap. Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker 'DETNOR'. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Abonner

Dokumenter og linker