BizView Analytics

Med BizView Analytics kan du “vri og vende” på store datavolum og produsere rapporter med analyser basert på parametre du selv har valgt.

For mange år siden, før Internett var en naturlig del av hverdagen vår, jobbet selskaper hardt og lenge for å få tak i all mulig relevant bedriftsinformasjon for bruk ved budsjettering, planlegging og i den daglige driften.

Forbrukeradferd, business intelligence, lagerføring og finansielle aktiviteter – det ble faktisk en egen industri å bistå selskaper med slik informasjon. Og dyrt var det! Men slik er det ikke lenger. I dag samler bedrifter store mengder data fra en rekke ulike kilder og systemer. Det er rimelig og veldig effektivt, faktisk så effektivt at vi nå snakker om at bedrifter mottar en overflod av informasjon.

Men datasamling løser ingenting dersom det ikke finnes verktøy som kan filtrere, raffinere og systematisere den informasjonen som finnes i de forskjellige databasene vi opererer med.

Med BizView Analytics har vi gjort det enklere enn noen gang å anvende store datamengder på en måte som kan generere svært spesifikke rapporter og prognoser. Fokuset vært har vært å forenkle alle prosedyrer og rutiner. Vi har f.eks. gjort det mulig å benytte data fra alle typer data-

baser, uavhengig av systemer og oppsett (f.eks. både Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) og live “in-memory ad-hoc cubes”).

BizView Analytics skiller mellom 2 forskjellige rapport-typer:

Strukturerte rapporter

  • Rapportdesigneren bestemmer selv ferdig struktur og formatering
  • Filtrering skjer ved åpning av rapporten
  • ’Drill-down’ skjer fra en rapport till en annen rapport
  • Flere datakilder med ulike typer av data i samme rapport

Analytiske rapporter

  • Brukeren velger selv hva som skal vises
  • Filtrering kan skje direkte i rapporten
  • ’Drill-down-veier’ er ikke bestemt på forhånd, og begrenses bare av tilgjengelig data

BizView Analytics er en integrert modul i BizView 7.0 og har naturligvis samme funksjonalitet og fleksibilitet. Fokuset har vært å forenkle alle prosedyrer og rutiner, slik at alle brukerne i en bedrift kan motta og sende informasjon som er mest mulig relevant.

Med BizView Analytics har du nå et avansert redskap for behandling av enorme databaser, og mulighet til å skreddersy rapportene slik du vil.

Blir ikke bedre enn dette!

Om BizView og NCG Group

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflowstyring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av NCG Group med kontor i Skandinavia og markedsføres utanfor Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.ncg-group.com

Tags:

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems. For mer informasjon se www.bizviewsystems.com

Abonner

Multimedia

Multimedia