Historisk båtfunn i Bjørvika. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum


Sparebankstiftelsen DnB NOR finansierer restaurering av en båt fra middelalderen som senere skal utstilles i DnB NORs nye hovedkontor.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.