Goodtech bygger nytt stamnettanlegg for Svenska Kraftnät

Goodtechs satsning innen kraft- og energisektoren, Power-programmet*, har god fremgang. Et godt eksempel er den nye totalentreprisen som Goodtech Projects & Services AB har vunnet for en komplett kraftforsyningsleveranse til Svenska Kraftnät i forbindelse med byggingen av det nye stamnettanlegget CT76 Karlslund. Ordreverdien er ca. SEK 100 millioner.

- Denne omfattende kontrakten med Svenska Kraftnät er et godt bevis på at Power-programmet ligger riktig i tiden og blir verdsatt av våre kunder. Dette prosjektet, i tillegg til øvrige oppdrag innen kraftsegmentet, gir oss en god plattform for en fortsatt positiv utvikling av vår kraftvirksomhet, konstaterer Vidar Låte, Goodtechs konsernsjef.

Til Svenska Kraftnäts nye 400 kV stamnettstasjon ved Örebro tar Goodtech ansvar for helheten, det vil si alt fra konstruksjon, beregninger og leveranse av materiell til grunn- og bygningsarbeider samt installasjon, idriftsettelse og opplæring.

- En bedre dialog og samhandling mellom våre teknikkområder og entreprise-enheter fører til at store deler av Goodtechs virksomhet i Sverige involveres i prosjektet. Alle våre engasjerte medarbeidere er innstilt på å gjøre sitt ytterste for å overlevere et anlegg i toppklasse høsten 2015, sier Kjell Jacobson, anbudsansvarlig for prosjektet i Goodtech.

Den nye stasjonen Karlslund, som består av en 400 kV fordelingstavle (6 skap), en 400/220 kV transformator og en 220 kV fordelingstavle (3 skap), bygges i hovedsak for å kunne overføre overskuddseffekt fra Uppland og Södra Gästrikland, via området rundt Hallsberg, til Sør-Sverige.

Goodtechs Power-program*

Etablert sommeren 2012 for å intensivere arbeidet med standardisering, konseptutvikling og markedsspørsmål som skaper økt merverdi for kundene innen kraftsegmentet. Basisen i dette arbeidet er over 100 kraftingeniører/teknikere med kompetanse til å utvikle, gjenbruke og lage pakkeløsninger av Goodtechs eksisterende og framtidige tekniske løsninger innen kraftområdet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Vidar Låte, konsernsjef Goodtech, tlf. +47 901 39 388, e-post: vidar.laate@goodtech.no
Kjell Jacobson, Salgs- og anbudsingeniør Goodtech, tlf. +46 72 732 59 56, e-post: kjell.jacobson@goodtech.se

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.