Goodtech bygger ny stamnätsanläggning åt Svenska Kraftnät

Goodtechs satsning inom kraft- och energisektorn, Power-programmet*, visar god framgång. Ett bra exempel är den nya totalentreprenaden som Goodtech Projects & Services AB vunnit omfattande en komplett kraftförsörjningsleverans till Svenska Kraftnäts nybyggnation av stamnätsanläggningen CT76 Karlslund. Ordervärdet uppgår till ca 100 miljoner svenska kronor.

-          Att vi fortsätter att vinna uppdrag med denna omfattning är ett gott bevis på att vår satsning inom Power-programmet ligger rätt i tiden och uppskattas väl av våra kunder. Detta projekt, tillsammans med övriga uppdrag inom kraftsegmentet, ger oss en god plattform för en fortsatt positiv utveckling av vår kraftverksamhet, konstaterar Vidar Låte, Goodtechs koncernchef.

Till Svenska Kraftnäts nya 400 kV stamnätsstation belägen strax väster om Örebro tar Goodtech ansvar för helheten, och ansvarar därmed för allt från konstruktion, beräkningar och leverans av material till mark- och byggnadsarbeten samt för installation, driftsättning och utbildning.

-          En ökad dialog och samverkan mellan våra teknikområden och entreprenadenheter leder till att stora delar av Goodtechs verksamhet i Sverige involveras i projektet. Alla våra engagerade medarbetare är redo för att göra sitt yttersta att överlämna en anläggning i toppklass hösten 2015, säger Kjell Jacobson, anbudsansvarig i Goodtech för projektet.

Den nya stationen Karlslund, som består av ett 400 kV ställverk (6 fack), en 400/220 kV transformator och ett 220 kV ställverk (3 fack), byggs i huvudsak för att möjliggöra överföringen av överskottseffekt från Uppland och Södra Gästrikland via området kring Hallsberg till Sydsverige.

Goodtechs Power-program*

Sjösattes under mitten av 2012, där Goodtech arbetar med standardisering, konceptutveckling och marknadsfrågor som skapar ökade mervärden för kunder inom kraftsegmentet. Basen i detta arbete är drygt 100 kraftingenjörer/tekniker som står för kompetensen att utveckla, återanvända och paketera företagets existerande och framtida tekniska lösningar inom kraftområdet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tfn +47 901 39 388, E-post: vidar.laate@goodtech.no 
Kjell Jacobson, sälj- och anbudsingenjör Goodtech, tfn +46 72 732 59 56, e-post: kjell.jacobson@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 500 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,4 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: