Hafslund – Driftsstans i to aggregater

Grunnet driftsuhell er kraftproduksjonen stanset i to aggregater med samlet ytelse på 150 MW. Årsaken til stansene er henholdsvis lekkasje i pakkboks og en defekt komponent. Det er usikkert hvor lenge driftsstansen vil vare. Det vil bli gitt oppdatert status i Hafslunds aksjonærrapport for 2. kvartal 2012 som offentliggjøres 2012-07-11 ca kl 8.00. Begge stansene antas å være forsikringssaker både i forhold til vanntap og tingskade med en samlet egenandel på 8 mill. kr (4 mill. kr pluss 4 mill. kr).

Hafslund ASA

Oslo, 5. juli 2012

For ytterligere informasjon:

Informasjonssjef Kjell Stamgård, tel +47 901 24 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner