Hafslund – Johan Chr. Hovland ny konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt

Johan Chr. Hovland blir ny konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund fra medio august 2012.

”God kommunikasjon og grundig arbeid med rammebetingelser er viktig for Hafslund og for våre kunder. Hovland vil med sin bakgrunn og erfaring styrke dette arbeidet”, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund ASA.

Hovland (f. 1964) har siden 2011 vært direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Orkla ASA. Hovland har før dette vært direktør for samfunnskontakt i Elkem (2006-2010), divisjonssjef og daglig leder i Elkem Energi (2009-2010) og produksjonsdirektør i Elkem Energi (2001-2008). Hovland har også arbeidserfaring fra Prosessindustriens Landsforening og Nærings- og energidepartementet.  

Hovland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

”Hafslund er Norges mest spennende energiselskap, og jeg ser frem til arbeidet med å etablere gode rammer for Hafslunds utvikling i samarbeid med berørte kommuner og energimyndighetene”, sier Johan Chr. Hovland.

Hafslund ASA

Oslo, 30. mai 2012

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, tlf +47 911 38 199

Johan Chr. Hovland, tlf + 47 917 63 491

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner