Hafslund – Ny visekonsernsjef

Konserndirektør for Marked i Hafslund ASA, Kari Ekelund Thørud, vil fra onsdag 13. juni 2012 også inneha rollen som visekonsernsjef i Hafslund. Kari Ekelund Thørud har vært konserndirektør for Marked siden 1. september 2009. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømsalgsvirksomhet. Ekelund Thørud har tidligere vært økonomidirektør for forretningsområdet Varme og infrastruktur i Hafslund ASA, og har også vært ansatt i Hafslund siden 2004.

Kari Ekelund Thørud er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Hafslund ASA
Oslo, 13. juni 2012

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, tlf +47 911 38 199

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner