HNA/HNB - Christian Berg slutter som konsernsjef i Hafslund

 

Konsernsjef Christian Berg har sagt opp sin stilling i Hafslund. Berg begynte i Hafslund i 1998 og har vært medlem av konsernledelsen siden høsten 2000, da som CFO. Fra september 2005 fungerte han som visekonsernsjef og fra oktober 2006 har Berg vært konsernsjef.

Berg har ledet konsernet gjennom konsolidering og vekst innenfor kjerneområdene. Konsernet har i dag en klar strategisk retning som et børsnotert integrert nordisk energikonsern.

Konsernets markedsposisjon, finansielle soliditet og endringskompetanse gjør selskapet godt posisjonert for videre utvikling i energibransjen.

Styreleder Birger Magnus takker Christian Berg for hans omfattende innsats og bidrag til konsernets utvikling og vekst i 14 år.

– Christian Berg har vært en inspirerende leder og har også evnet å etablere et sterkt team som kan fungere uten ham. I den senere tiden har Hafslund under Bergs ledelse styrket sin posisjon som en ledende aktør innenfor fornybar energi og energirelatert infrastruktur, sier Birger Magnus.

– Jeg setter stor pris på å ha vært med på utviklingen som Hafslund har hatt mens jeg har vært ansatt i selskapet. Jeg har alltid latt meg imponere og inspirere av den innsatsen konsernets ansatte har vist, og den solide kompetansen de har innenfor de enkelte fagområdene, sier Christian Berg. – Etter 14 år i Hafslund har jeg nå kommet til at jeg vil søke nye utfordringer, sier Berg.

Berg vil fortsette som konsernsjef med fullt operativt ansvar fram til 6. januar 2012. Fra og med 6. januar vil CFO og visekonsernsjef Finn Bjørn Ruyter konstitueres som konsernsjef. Styret vil umiddelbart starte prosessen med å finne Bergs etterfølger.

Hafslund ASA

Oslo, 21. desember 2011

 

For ytterligere informasjon:

Styreleder Birger Magnus, tlf +47 90 03 00 93 

Konsernsjef Christian Berg, tlf +47 917 46 910

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner