Meldepliktige handler

Coldevin Invest AS, et selskap kontrollert av Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør i Agasti Holding ASA, har den 11. februar 2014 kjøpt 4.044.682 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 1,92 per aksje. Etter kjøpet eier og kontrollerer Pleym Ulvness 6.963.538 aksjer i Agasti Holding ASA. Coldevin AS vil i løpet av vinteren/våren 2014 vurdere å videreselge deler av posten ervervet 11. februar 2014 til andre ansatte i Agastikonsernet.

Lokenmoen Invest AS, et selskap kontrollert av Svein Erik Lilleland, administrerende direktør i Agasti Wunderlich Capital Markets AS, har den 11. februar 2014 kjøpt 1.822.917 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 1,92 per aksje. Etter kjøpet eier Lilleland 1.822.917 aksjer i Agasti Holding ASA.

JFBG AS, et selskap kontrollert av Kjersti Aksnes Gjesdahl med nærstående jf vphl 2-5, administrerende direktør i Navigea Securities AS, har den 11. februar 2014 kjøpt 859.375 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 1,92 per aksje. Etter kjøpet eier Aksnes Gjesdahl med nærstående 859.375 aksjer i Agasti Holding ASA.

Industriforedling AS, et selskap kontrollert av Christian Dovland, finansdirektør i Agasti Holding ASA, har den 11. februar 2014 kjøpt 1.562.500 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 1,92 per aksje. Etter kjøpet eier Dovland 1.562.500 aksjer i Agasti Holding ASA.

Disse opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner