Badger Explorer ASA – Fastsettelse av oppgjør angående aksjeopsjonsprogram for ansatte

Det henvises til pressemelding datert 4. mars 2011.

Oppgjør for alle utøvde aksjer er basert på en salgspris på NOK 25,9834 per aksje.

Primerinsider CFO Gunnar Dolven kjøpte 3 000 aksjer for totalt NOK 77 950,20. Gunnar Dolvens beholdning etter dette utgjør 16 667 ikke-utøvde aksjeopsjoner i Selskapet til innløsningskurs NOK 10,00. Per i dag kontrollerer Dolven 8 000 aksjer privat samt 301 872 aksjer via Dalvin Rådgivning AS, totalt 309 872 aksjer i Selskapet.

Stavanger, 17. mars 2011

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kjell Erik Drevdal, CEO, mobil +47 916 43 552, kontor +47 52 97 45 12
Gunnar Dolven, CFO, mobil +47 908 53 168, kontor +47 52 97 45 40

www.bxpl.com

Om oss

The Badger Explorer is a technology for exploring and mapping hydrocarbon resources. The tool is equipped with logging sensors and communication solutions. The tool drills into and buries itself in the underground. It operates at a lower risk, lower costs and less complexity than a drilling rig.

Abonner